Hướng dẫn sử dụng Jamboard

Sử dụng bảng trắng trong Google Meet

Bắt đầu hoặc mở Google Jamboard khi đang trong cuộc gọi video. Jamboard là bảng trắng ảo nơi bạn có thể thảo luận ý tưởng trực tiếp với mọi người.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể bắt đầu hoặc mở Jamboard trong cuộc gọi trên Meet khi bạn tham gia cuộc gọi đó trên máy tính. Những người tham gia cuộc gọi video trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng sẽ nhận đường liên kết tới tệp Jamboard và được chuyển hướng đến ứng dụng Jamboard.

Bắt đầu hoặc mở Jamboard trong cuộc gọi video

  1. Bắt đầu hoặc Tham gia một cuộc họp.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động
Hướng dẫn sử dụng Jamboard
Hướng dẫn sử dụng Jamboard

Bảng trắng.

  1. Chọn một tùy chọn:
  • Để tạo Jamboard mới: Nhấp vào Bắt đầu bảng trắng mới.
  • Để mở Jamboard hiện có trong ổ, bộ nhớ dùng chung hoặc máy tính của bạn: Nhấp vào Chọn từ Drive.

Mẹo: Tệp Jamboard sẽ mở trong một thẻ mới và đường liên kết sẽ tự động được chia sẻ qua tính năng trò chuyện trong cuộc gọi.

4.Tìm hiểu về quyền truy cập Jamboard:

  • Người tham gia có tên trong lời mời trên lịch và ở cùng tổ chức với chủ Jamboard sẽ tự động có quyền chỉnh sửa Jamboard sau khi Jamboard được chia sẻ.
Quan trọng: Nếu bạn là người dùng Google Workspacefor Education thì theo mặc định, người tham gia sẽ được cấp quyền chỉ có thể xem. Bạn sẽ cần cấp cho họ quyền chỉnh sửa Jamboard.
  • Người tham gia không có tên trong lời mời trên lịch nhưng ở cùng tổ chức với chủ Jamboard sẽ tự động có quyền chỉnh sửa nếu Jamboard được chia sẻ sau khi họ tham gia cuộc gọi video.
Quan trọng: Bạn sẽ cần cấp quyền truy cập cho bất kỳ người tham gia nào tham gia cuộc gọi video sau khi Jamboard được chia sẻ.
  • Người tham gia ở tổ chức khác với chủ Jamboard sẽ cần được cấp quyền truy cập. Hãy mở tệp Jam > nhấp vào Chia sẻ
Hướng dẫn sử dụng Jamboard

nhập địa chỉ email

Hướng dẫn sử dụng Jamboard

nhấp vào Xong.

Bài viết liên quan

  • Chia sẻ Jam

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn sử dụng Jamboard