1 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng Office trên Macbook

Mở tài liệu Microsoft Office trên máy MacTrên máy Mac, bạn có thể sử dụng các ứng dụng Pages, Numbers và Keynote để mở các tài liệu được tạo bằng Microsoft Office.Sử dụng Pages để
Hướng dẫn sử dụng Office trên Macbook

Mở tài liệu Microsoft Office trên máy Mac

Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng các ứng dụng Pages, Numbers và Keynote để mở các tài liệu được tạo bằng Microsoft Office.

  • Sử dụng Pages

để mở tài liệu Microsoft Word.

  • Sử dụng Numbers

để mở tài liệu Microsoft Excel.

  • Sử dụng Keynote

để mở bài thuyết trình Microsoft PowerPoint.

Nếu chưa có Pages, Numbers hoặc Keynote trên máy Mac, bạn có thể tải chúng từ App Store.

Mở App Store cho tôi

Chúng cũng có sẵn cho thiết bị iOS và iPadOS (từ App Store) và trên iCloud.com.Xem thêmMục đó được gọi là gì trên máy Mac?Các phím Windows trên bàn phím máy MacThông tin được chuyển từ PC của tôi nằm ở đâu?Mở ứng dụng và tài liệu trên máy MacCác ứng dụng được bao gồm trong máy Mac của bạn

Video liên quan