Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Trong bài học Bootstrap trước Taimienphi.vn đã hướng dẫn bạn cách tạo giao diện Responsive cho website với Bootstrap, bài học tiếp theo dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về Typography trong Bootstrap.

Bài viết liên quan

  • Card trong Bootstrap, khái niệm và cách sử dụng
  • Media Object trong Bootstrap, khái niệm và cách sử dụng
  • Học Bootstrap, khái niệm và cách sử dụng
  • Hình ảnh trong Bootstrap, cấu trúc và cách sử dụng
  • Pagination trong Bootstrap, cách tạo và sử dụng

Trong bài học Bootstrap này, Taimienphi.vn sẽ giới thiệu bạn về Typography, kiểu và định dạng văn bản trong Bootstrap.

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Tìm hiểu Typography trong Bootstrap

1. Làm việc với Heading

Chúng ta có thể xác định tất cả các thẻ heading HTML từ h2 đến h6 tương tự như cách xác định các thẻ này trong tài liệu HTML đơn giản. Trong trường hợp nếu muốn áp dụng các style của phần tử giống style của heading, chúng ta có thể sử dụng các lớp heading .h2 đến .h6 trên các phần tử khác nhau.h2 đến h6 tương tự như cách xác định các thẻ này trong tài liệu HTML đơn giản. Trong trường hợp nếu muốn áp dụng các style của phần tử giống style của heading, chúng ta có thể sử dụng các lớp heading .h2 đến .h6 trên các phần tử khác nhau.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng các thẻ heading HTML từ h2 đến h6:: trong ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng các thẻ heading HTML từ h2 đến h6:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading: trong ví dụ dưới đây 4 tiêu đề được hiển thị theo cách khác nhau:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.body và tất cả các đoạn văn bản.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading:p.

1.2. Display heading.lead vào đó.

Trong Bootstrap 4 bổ sung display heading, được sử dụng để làm nổi bật một tiêu đề (heading).: trong ví dụ dưới đây chúng ta thêm lớp .lead để làm nổi bật đoạn văn bản:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading Trong CSS, rem là viết tắt của "root em". 1rem tương đương với kích thước font chữ của phần tử gốc (tức là phần tử html) là 16px trong hầu hết các trình duyệt theo mặc định.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading:trong ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng các lớp căn chỉnh để căn chỉnh văn bản sang trái, phải và chính giữa:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading: trong ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng các thẻ định dạng văn bản để định dạng văn bản:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading: trong ví dụ này chúng ta sử dụng màu sắc khác nhau cho các văn bản khác nhau:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.blockquote và Bootstrap sẽ thực hiện nốt phần còn lại.

Ví dụ: trong ví dụ này chúng ta sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading:footer với lớp .blockquote-footer và bọc tên nguồn trong cite, như trong ví dụ dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Hướng dẫn typography bootstrap la gì - kiểu chữ bootstrap la gì

1.1. Tùy chỉnh Heading.text-right hoặc .text-center trong phần tử blockquote.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thẻ small với lớp .text-muted để hiển thị văn bản thứ cấp của heading bất kỳ trong biến thể nhỏ hơn.
Bài học trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Typography trong Bootstrap. Trong bài học Bootstrap tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về cách tạo bảng trong Bootstrap.