i got your dick là gì - Nghĩa của từ i got your dick

i got your dick có nghĩa là

Một cách thể hiện sự hỗ trợ hoặc phòng thủ cho một cá nhân khác.Thường được sử dụng để bảo vệ một người bạn nam, nhưng không giới hạn ở những người xác định là nam.

Thí dụ

Cô gái 1: cậu bé 1, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì
Cậu bé 2: Đừng lo lắng cậu bé 1, tôi đã nhận được tinh ranh của bạn!
Cậu bé 2: Cô gái 1, bạn là HO