Iphone chưa được sao lưu là gì

Sao lưu iPhone

Bạn có thể sao lưu iPhone bằng iCloud hoặc máy tính. Để quyết định xem phương thức nào phù hợp nhất với bạn, hãy xem Giới thiệu về sao lưu cho iPhone, iPad và iPodtouch.

Mẹo: Nếu bạn thay thế iPhone, bạn có thể sử dụng các bản sao lưu để chuyển thông tin sang thiết bị mới. Xem Khôi phục tất cả nội dung vào iPhone từ bản sao lưu.

Sao lưu iPhone bằng iCloud

  1. Đi tới Cài đặt

> [têncủabạn]> iCloud> Sao lưu iCloud.

  1. Bật Sao lưu iCloud. iCloud hàng ngày sẽ tự động sao lưu iPhone của bạn khi iPhone được kết nối với nguồn điện, bị khóa và đang sử dụng Wi-Fi.
  2. Để tiến hành sao lưu thủ công, hãy chạm vào Sao lưu bây giờ.

Để xem các bản sao lưu iCloud, hãy đi tới Cài đặt> [têncủabạn]> iCloud> Quản lý dung lượng> Bản sao lưu. Để xóa bản sao lưu, hãy chọn bản sao lưu từ danh sách, sau đó chạm vào Xóa bản sao lưu.

Sao lưu iPhone bằng máy Mac của bạn

  1. Kết nối iPhone và máy tính của bạn bằng cáp.

Trong thanh bên Finder trên máy Mac, chọn iPhone của bạn.

Để sử dụng Finder để sao lưu iPhone, yêu cầu có macOS10.15 trở lên. Với các phiên bản macOS cũ hơn, hãy sử dụng iTunes để sao lưu iPhone.

  1. Ở đầu cửa sổ Finder, bấm vào Cài đặt chung.
  2. Chọn Sao lưu tất cả dữ liệu trên iPhone của bạn vào máy Mac này.
  3. Để mã hóa dữ liệu sao lưu của bạn và bảo vệ bằng mật khẩu, hãy chọn Mã hóa bản sao lưu cục bộ.
  4. Bấm vào Sao lưu bây giờ.

Ghi chú: Bạn cũng có thể kết nối iPhone với máy tính qua mạng không dây nếu bạn đã thiết lập đồng bộ hóa Wi-Fi.