Kết nối 2 laptop bằng cáp USB

Không ít lần trong lúc sử dụng máy bạn đã muốn dùng dây nối thẳng 2 chiếc máy tính lại với nhau để chép dữ liệu qua lại thay vì phải dùng usb nhớ hay ổ cứng gắn ngoài. Tagus vừa chính thức bán tại VN sản phẩm dây usb kết nối 2 máy tính giúp việc chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy trở nên đơn giải hơn bao giờ hết. Thử nghiệm giữa 2 máy tính MAC, 2 máy PC cũng như giữa PC và MAC có kết quả rất hoàn hảo.

Bạn chỉ cần nối dây vào 2 máy và sau đó kéo thả qua lại giữa 2 máy. Máy PC (windows) cũng đọc và chép vào được ổ cứng của máy MAC (OSX) và ngược lại.

Video liên quan