Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa bốn bụng liên tiếp bằng

Chọn C.

Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng λ/2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên dây có sóng dừng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi cố định có 1 bụng sóng khi:

Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng trên dây là dùng để