1 phút đọc

khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai trong quá trình

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây làsai?Câu 3957 Thông hiểuKhi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây làsai?Đáp án đúng: cPhương pháp giảiSử dụng lí thuyết về só
khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai trong quá trình

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây làsai?
Câu 3957 Thông hiểu

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây làsai?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ

...

Video liên quan