Không thể thay đổi cài đặt chia sẻ

Thay đổi cài đặt chia sẻ của bạn

Để kiểm soát những tác vụ người khác có thể thực hiện với tệp hoặc thư mục bạn đã tạo, hãy sử dụng các cài đặt nghiêm ngặt hơn cho tài liệu cụ thể.

Ngừng chia sẻ một tệp

Nếu bạn đang chia sẻ một tệp với mọi người, thì chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đều có thể thay đổi chế độ chia sẻ của tệp đó. Ngừng chia sẻ một tệp

 1. Mở ứng dụng Google Drive,Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Bên cạnh tên của tệp, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm

.

 1. Ở phía bên phải, hãy nhấn vào mục Chi tiết và hoạt động.
 2. Bên cạnh tên của người mà bạn không muốn tiếp tục chia sẻ tệp nữa, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống
Mũi tên xuống

.

 1. Nhấn vào mục Không có quyền truy cập.       Tắt đường liên kết đến tệp

Khi bạn tắt đường liên kết đến tệp, chỉ bạn và những người được bạn chia sẻ trực tiếp tệp đó mới còn quyền truy cập vào tệp.

Google Drive

 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Bên cạnh tên của tệp, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm

.

 1. Ở phía bên phải, hãy nhấn vào mục Chi tiết và hoạt động.
 2. Bên cạnh phần "Tính năng chia sẻ liên kết đang bật", hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống
Mũi tên xuống

.

 1. Nhấn vào mục Không có quyền truy cập.
 2. Nhấn vào OK.

Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

 1. Mở ứng dụng GoogleTài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Bên cạnh tên của tệp, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm

.

 1. Tắt tính năngChia sẻ liên kết.       Xóa tệp được chia sẻ

Nếu bạn xóa một tệp được chia sẻ mà bạn sở hữu:

 • Những người có quyền xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa vẫn có thể tạo bản sao của tệp cho đến khi bạn xóa vĩnh viễn tệp đó.
 • Để xóa vĩnh viễn tệp, hãy tìm tệp trong thùng rác, rồi nhấn vào biểu tượng Thêm
Thêm
và sau đó

Xóa vĩnh viễn.

Nếu bạn xóa tệp được chia sẻ mà bạn không sở hữu:

 • Tệp này sẽ bị xóa khỏi Drive của bạn, nhưng các cộng tác viên khác vẫn truy cập được vào tệp này.
 • Để khôi phục tệp, hãy mở đường liên kết đến tệp. Bạn sẽ thấy tệp trong phần "Được chia sẻ với tôi".

Quản lý chia sẻ đối vớiGoogle Biểu mẫu

 • Chia sẻ biểu mẫu cho mọi người để điền vào và gửi
 • Chia sẻ biểu mẫu cho những người khác để cộng tác                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm