Kiến trúc máy tính Nguyễn Minh Tuấn

's profile photo

unread,May 7, 2015, 4:34:23 PM5/7/15Reply to authorSign in to reply to authorForwardSign in to forwardDeleteYou do not have permission to delete messages in this groupLinkReport message as abuseSign in to report message as abuseShow original messageEither email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original messageto Tài liệu ôn tập môn Kiến trúc máy tính gồm 2 phần (đính kèm):1. Tài liệu ôn tập 300 câu hỏi ôn tập2. Tài liệu bổ sung
Các nội dung trong câu hỏi ôn tập có thể được tham khảo trong:1. Giáo trình chính của môn học: "Cấu trúc máy tính" - Nguyễn Minh Tuấn2. Giáo trình Kiến trúc máy tính của Đại học Cần Thơ3. Một số ý bổ sung có trong giáo trình Cấu trúc máy tính - Nguyễn Minh Tuấn (phiên bản cũ)Tài liệu số 2 và 3 có trong phần Các phần tham khảo của group này.
Chúc các bạn SV đạt kết quả tốt trong kì thi kết thúc học phần.GV phụ trách: ThS. Huỳnh Tổ Hạpcauhoi_ontap_tracnghiem_KTMT_gui_SV.pdfdecuong_ontap_ASM.docReply allReply to authorForward

Video liên quan