Làm sao để tắt bình luận trên YouTube

Tìm hiểu về các chế độ cài đặt bình luận  Chúng tôi đã đơn giản hóa việc kiểm duyệt bình luận và hợp nhất hai thẻ kiểm duyệt "Bị giữ lại để xem xét và "Có thể vi phạm" trong YouTube Studio. Giờ đây, các bình luận mà YouTube tự động giữ lại sẽ xuất hiện trong thẻ tổng hợp Bị giữ lại để xem xét trong tối đa 60 ngày.

Bạn có thể chọn giữ lại một số bình luận để xem xét trước khi hiển thị bên dưới video hoặc trên kênh của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi các chế độ cài đặt bình luận.

Các chế độ cài đặt bình luận cho video

Các chế độ cài đặt bình luận sau đây có thể áp dụng cho từng video.Giữ lại các bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét   Những bình luận có khả năng không phù hợp sẽ bị giữ lại để bạn xem xét trong thẻ "Bị giữ lại để xem xét" trên trang Bình luận trong tối đa 60 ngày.Bạn có thể xem các bình luận này trong YouTube Studio chứ không phải trên trang xem.

Ở cuối thẻ này, bạn có thể thấy đường liên kết "Hiển thị bình luận bị ẩn". Hãy nhấp vào đó để xem các bình luận có thể gây tổn thương đã bị tự động giữ lại để xem xét.   YouTube có thể giữ lại những bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét đối với hơn 100ngôn ngữ. Hệ thống của YouTube tự động tìm các bình luận có khả năng không phù hợp. Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống cũng chọn chính xác. Khi bạn xem xét bình luận, hệ thống dựa vào kết quả bạn xem xét để dần hoàn thiện khả năng tìm và giữ lại các bình luận cần xem xét. Nếu bạn muốn giữ lại các từ hoặc cụm từ khác để xem xét, hãy thêm những từ này vào danh sách từ bị chặn.

Giữ lại tất cả các bình luận để xem xét   Mọi bình luận đều phải được phê duyệt thủ công thì mới có thể xuất hiện. Bạn có thể xem xét bình luận trong thẻ "Bị giữ lại để xem xét" trên trang Bình luận trong tối đa 60 ngày. Tìm hiểu cách xem xét bình luận bị giữ lại.

Cho phép mọi bình luận   Mọi bình luận đăng bên dưới video của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức. Bạn có thể xem những bình luận này trong thẻ "Đã đăng" trên trang Bình luận. Người xem vẫn có thể báo cáo những bình luận không phù hợp và vi phạm. Những bình luận vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi có thể bị xóa. Hệ thống có thể tự động giữ lại các bình luận có thể vi phạm để bạn xem xét trong YouTube Studio trong tối đa 60 ngày.

Tắt tính năng bình luận   Nếu bạn tắt tính năng bình luận cho video của mình, người xem sẽ không bình luận được. Dòng chữ "Tính năng bình luận đã bị tắt đối với video này. Tìm hiểu thêm." sẽ hiện bên dưới video của bạn.

Các chế độ cài đặt bình luận ở cấp độ kênh

Người dùng bị ẩn   Bạn có thể chọn ẩn bình luận của một số người dùng nhất định đối với tất cả các video trên kênh của bạn. Tìm hiểu cách ẩn bình luận trên một kênh cụ thể.Các từ bị chặn   Trong danh sách từ bị chặn, bạn có thể thêm những từ hay cụm từ mà bạn không muốn xuất hiện trong bình luận. Những bình luận có nội dung gần như trùng khớp với các cụm từ này có thể bị giữ để xem xét trong tối đa 60 ngày, trừ khi các bình luận đó là của một người có tên trong danh sách người dùng được bạn phê duyệt. Tin nhắn trò chuyện trực tiếp có chứa các cụm từ này cũng sẽ bị chặn. Bạn có thể xem xét và phê duyệt những bình luận có từ bị chặn trong thẻ "Bị giữ lại để xem xét" trên trang Bình luận.     Cách thêm từ vào danh sách từ bị chặn:

 1. Mở YouTube Studio.
 2. Từ bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt
Làm sao để tắt bình luận trên YouTube

Cộng đồng.

 1. Trong thẻ "Bộ lọc tự động", hãy chọn "Từ bị chặn".
 2. Thêm từ, cụm từ và phân tách bằng dấu phẩy.
 3. Chọn LƯU.

Chặn bình luận có chứa đường liên kết   Bạn có thể giữ lại các bình luận có chứa hashtag và URL để xem xét. Cách làm như sau:

 1. Mở YouTube Studio.
 2. Từ bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt
Làm sao để tắt bình luận trên YouTube

Cộng đồng.

 1. Trong thẻ "Bộ lọc tự động", hãy chọnChặn đường liên kết.   Hệ thống sẽ không chặn những bình luận chứa đường liên kết do bạn, người kiểm duyệt hoặc người dùng được phê duyệt đăng lên. Các tin nhắn trò chuyện trực tiếp chứa URL cũng sẽ bị chặn. Bạn có thể xem xét và phê duyệt những bình luận có đường liên kết và hashtag trong thẻ "Bị giữ lại để xem xét" trên trang Bình luận trong tối đa 60 ngày.

Chế độ mặc định cho bình luận   Bạn có thể áp dụng cùng một chế độ cài đặt bình luận cho tất cả các video mới tải lên sau này. Việc thay đổi chế độ mặc định cho các video tải lên mới sẽ không ảnh hưởng đến các video hiện có. Bạn có thể chọn chế độ cài đặt bình luận riêng cho từng video sau khi tải video lên. Tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt mặc định đối với tính năng bình luận cho video mới.

Chế độ cài đặt bình luận trên trang chủ của kênh   Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt cho bình luận mới trên thẻ Thảo luận hoặc thẻ Cộng đồng của kênh. Tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt bình luận cho kênh của bạn.

Câu hỏi thường gặp về các chế độ cài đặt bình luận

Tôi có thể chặn một số từ, đường liên kết hoặc người dùng trên một video không?   Không. Danh sách người dùng bị ẩn, từ bị chặn và tính năng chặn đường liên kết sẽ tự động áp dụng cho tất cả video và cho trang chủ của kênh.           Lưu ý: Những thay đổi về chế độ cài đặt bình luận sẽ chỉ áp dụng cho video mới.

Tôi có thể xem xét bình luận của người dùng bị ẩn không?   Không. Bình luận của người dùng bị ẩn không hiển thị trong YouTube Studio.

Tôi có thể xem xét những bình luận bị chặn vì chứa các từ hoặc đường liên kết cụ thể không?   Có. Bạn có thể xem xét và phê duyệt những bình luận có từ bị chặn hoặc đường liên kết trong thẻ "Bị giữ lại để xem xét" trên trang Bình luận trong tối đa 60 ngày.

Nếu tôi tắt tính năng bình luận rồi bật lại thì các bình luận cũ của tôi có xuất hiện trở lại không?   Có. Nếu bạn tắt tính năng bình luận rồi bật lại, thì các bình luận hiện có sẽ hiển thị trở lại. Nếu bạn tắt tính năng bình luận thì các bình luận hiện có sẽ không hiển thị trên trang xem hoặc trong YouTube Studio.

Nếu tôi thay đổi chế độ cài đặt thì các bình luận hiện tại có bị ảnh hưởng không?    Bị ảnh hưởng          Không bị ảnh hưởng

 • Bình luận trên các video mới tải lên.
 • Bình luận mới trên trang chủ của kênh (chẳng hạn nhưtrên thẻ Cộng đồng hoặc thẻ Thảo luận).
 • Bình luận hiện có trên những video đã tải lên từ trước.
 • Bình luận mới trên các video đã tải lên từ trước. Tìm hiểu cách thay đổi chế độ cài đặt bình luận cho video tải lên trước đây.
 • Bình luận hiện có trên trang chủ của kênh.

Ngoại lệ: Nếu bạn tắt tính năng bình luận trên trang chủ của kênh thì tất cả những bình luận từ trước đều sẽ bị ẩn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Làm sao để tắt bình luận trên YouTube