Lễ hội kim loại 2023 Đức

Lễ hội Rock Hard đã công bố các tiết mục đầu tiên cho năm 2023. Lễ hội cũng đang kỷ niệm hai ngày kỷ niệm vào năm tới

Lễ hội Rock Hard kỷ niệm sinh nhật của nó

Có điều, ngày 20. sinh nhật lần thứ của Lễ hội Rock Hard vào nhà. Mặt khác, Tạp chí Rock Hard cùng tên thậm chí còn kỷ niệm 40 năm thành lập. Đủ lý do cho một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa

Lễ hội đã giành được MICHAEL SCHENKER GROUP, trong số những người khác, vì điều này. Nhà xuất bản Rock Hard Holger Stratmann rất hài lòng về điều này. "Xem Schenker ít nhất cũng thú vị như bốn mươi năm trước, anh ấy đang ở phong độ đỉnh cao và chúng tôi đang mong chờ điều đó. “

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Hơn nữa, PSYCHOTIC WALTZ sẽ trở lại giảng đường. Ban nhạc đang bắt kịp buổi biểu diễn dự kiến ​​​​vào năm 2020, đã bị hủy do lễ hội bị hủy vào thời điểm đó

Trong khi đó, DEPRESSIVE AGE sẽ trở lại sân khấu lần đầu tiên kể từ khi họ tạm thời tan rã vào năm 1996. Ban nhạc gần đây đã tuyên bố tái hợp. Trong khi đó, DISCHARGE sẽ mang đến sự tinh tế cho phong cách punk. KNIFE hoàn thành làn sóng ban nhạc đầu tiên

Bán trước cho Lễ hội Rock Hard hiện đang mở. Như thường lệ, địa điểm là Amphitheatre Gelsenkirchen vào cuối tuần Whitsun từ 26. cho đến 28. tháng 5 năm 2023

 

hóa đơn

  • Tập đoàn Michael Schenker (Người đứng đầu)
  • Waltz tâm thần
  • Phóng điện
  • tuổi trầm cảm
  • Dao

Lễ hội kim loại 2023 Đức

Thư viện có 26 hình ảnh. Michael Schenker's - Chuyến lưu diễn kỷ niệm 50 năm năm 2022
Lễ hội kim loại 2023 Đức
Lễ hội kim loại 2023 Đức
Lễ hội kim loại 2023 Đức
Thư viện có 11 hình ảnh. Con dao - Cuộc họp kim loại Ruhrpott 2022
Lễ hội kim loại 2023 Đức
Lễ hội kim loại 2023 Đức
Lễ hội kim loại 2023 Đức

Trang chủ

  • Chia sẻ bài viết này

Tìm album thú vị

Tìm kiếm âm nhạc mới?

05. 01. - 07. 01. ch3457 06. 01. - 08. 01. fr66210 07. 01. de32756 14. 01. de40233 14. 01. de83022 14. 01. vi04277 19. 01. - 23. 01. vi10115 20. 01. - 22. 01. fr31110 21. 01. de48155 21. 01. de41749 27. 01. - 29. 01. at5760

02. 02. - 05. 02. de70173 03. 02. - 04. 02. de13439 04. 02. de19243 11. 02. de85053 16. 02. - 26. 02. vi10115 17. 02. - 26. 02. vi60311 17. 02. vi63303

03. 03. - 04. 03. de20095 04. 03. de49074 07. 03. de14943 08. 03. de15230 10. 03. de36179 10. 03. - 11. 03. de34431 11. 03. de44532 11. 03. de18437 11. 03. vi04860 11. 03. ch8005 12. 03. de17268 13. 03. de06295 14. 03. de06295 15. 03. de33330 16. 03. de27474 17. 03. - 19. 03. ch8610 17. 03. de22765 18. 03. de69115 18. 03. de26382 18. 03. - 25. 03. fr38750 19. 03. de13439 21. 03. de86199 22. 03. de72762 23. 03. de88048 23. 03. de97877 24. 03. de85748 25. 03. de89269 25. 03. nl5222 AK 26. 03. de08645 28. 03. de71638 29. 03. de66557 30. 03. de55116 31. 03. - 01. 04. vi61440

01. 04. de72336 02. 04. de71032 04. 04. de87435 06. 04. - 09. 04. nl2511 CW09. 04. vi04603 15. 04. de67098 21. 04. - 22. 04. de48480 22. 04. de29221 22. 04. de99974 22. 04. de48653 26. 04. - 30. 04. de50823 27. 04. nl5681 RZ 28. 04. - 01. 05. de91054 28. 04. - 30. 04. ch4663 28. 04. - 30. 04. de66679 28. 04. - 30. 04. at4175 28. 04. - 29. 04. de23758 28. 04. - 30. 04. de27498 29. 04. vi10997 29. 04. de74321 29. 04. de78050 30. 04. de44139 30. 04. vi14467

04. 05. - 07. 05. de32351 10. 05. - 13. 05. anh12. 05. - 14. 05. de45127 12. 05. - 13. 05. de27624 18. 05. de29482 19. 05. - 21. 05. vi10965 20. 05. de51429 25. 05. de49809 26. 05. - 29. 05. de82319 26. 05. - 28. 05. de73728 26. 05. - 28. 05. de39387 26. 05. - 29. 05. de06774 27. 05. - 28. 05. vi63683

01. 06. - 03. 06. es08019 02. 06. - 04. 06. anhST14 8BD 02. 06. - 04. 06. de23923 02. 06. - 04. 06. de53520 02. 06. - 04. 06. de90402 02. 06. - 04. 06. at8230 02. 06. - 04. 06. de48683 07. 06. - 10. 06. at2425 07. 06. - 10. 06. se29476 08. 06. - 10. 06. ukDE74 2RP 08. 06. - 10. 06. de57250 08. 06. - 10. 06. ch3800 08. 06. - 10. 06. de25563 08. 06. - 10. 06. de35315 08. 06. - 11. 06. de06773 08. 06. - 11. 06. de97082 08. 06. - 11. 06. de86736 09. 06. - 10. 06. de22765 09. 06. - 11. 06. de55218 09. 06. - 10. 06. de27299 10. 06. - 11. 06. de27356 10. 06. - 11. 06. anhM25 2SW 10. 06. nl5681 RZ 10. 06. de38228 15. 06. - 18. 06. de66386 15. 06. - 18. 06. anhPO30 2EA 15. 06. - 19. 06. ukB60 4AL 16. 06. - 18. 06. fr44190 16. 06. - 18. 06. de27383 16. 06. - 18. 06. de78579 17. 06. de40880 17. 06. de74564 17. 06. de77656 17. 06. de64546 18. 06. be3118 21. 06. - 25. 06. ukBA4 4BY 22. 06. - 24. 06. de97714 23. 06. - 26. 06. de71522 23. 06. - 25. 06. at1210 23. 06. - 25. 06. de06773 23. 06. - 24. 06. de26736 23. 06. - 25. 06. de39114 23. 06. - 24. 06. de22844 23. 06. - 25. 06. vi06484 23. 06. - 25. 06. de99094 23. 06. - 25. 06. de32351 23. 06. - 24. 06. de35394 24. 06. de37136 24. 06. - 02. 07. dk4000 24. 06. - 25. 06. de88356 24. 06. de48155 28. 06. - 01. 07. es27850 29. 06. - 02. 07. at4974 30. 06. - 02. 07. fr29200 30. 06. - 01. 07. at4210 30. 06. - 01. 07. de53175 30. 06. - 01. 07. de34346 30. 06. - 02. 07. vi50769

01. 07. nl1309 BA 01. 07. de63571 01. 07. de46117 06. 07. - 09. 07. de44787 06. 07. - 09. 07. rs21000 06. 07. - 09. 07. vi01920 06. 07. - 08. 07. ch8500 06. 07. - 08. 07. vi06773 06. 07. - 09. 07. de89349 07. 07. at4352 07. 07. - 08. 07. de67580 07. 07. - 09. 07. de19294 07. 07. - 08. 07. de18334 08. 07. at7000 08. 07. - 09. 07. de91639 12. 07. - 16. 07. de19306 13. 07. - 15. 07. de72336 13. 07. - 16. 07. de39175 13. 07. - 16. 07. vi01998 13. 07. - 15. 07. de75334 13. 07. - 15. 07. de36166 13. 07. - 16. 07. de27628 14. 07. - 15. 07. nl5521 RN 14. 07. - 16. 07. de99834 20. 07. - 27. 07. pt6060-133 20. 07. - 23. 07. de27637 20. 07. - 21. 07. de64807 21. 07. - 23. 07. de47652 21. 07. - 22. 07. de31609 21. 07. - 23. 07. de97638 27. 07. - 30. 07. de99988 27. 07. - 30. 07. de91074 28. 07. - 29. 07. cz50341 28. 07. - 30. 07. de77791 28. 07. - 29. 07. de27711 28. 07. - 29. 07. de27305 28. 07. - 29. 07. de44139 28. 07. - 29. 07. de96247 28. 07. - 30. 07. de72108 28. 07. - 30. 07. de65468 28. 07. - 31. 07. vi03116 29. 07. - 30. 07. de50679 31. 07. - 06. 08. hu7086

02. 08. - 05. 08. at6241 02. 08. - 05. 08. de25596 03. 08. - 05. 08. ukBA10 0QE 03. 08. - 05. 08. de53229 03. 08. - 06. 08. de41836 03. 08. - 06. 08. de64743 04. 08. - 06. 08. de56288 05. 08. de47475 07. 08. - 13. 08. hr47240 10. 08. - 13. 08. de36358 10. 08. - 13. 08. de91541 10. 08. - 13. 08. de32351 11. 08. - 13. 08. de17258 11. 08. - 12. 08. de19336 11. 08. - 13. 08. de41812 11. 08. - 12. 08. de55278 11. 08. - 13. 08. de17373 11. 08. - 12. 08. de67480 11. 08. - 13. 08. de07929 11. 08. - 14. 08. vi03116 12. 08. - 13. 08. de53840 12. 08. - 13. 08. at7521 12. 08. - 13. 08. de26209 16. 08. - 19. 08. de91550 16. 08. - 20. 08. de32805 17. 08. - 19. 08. at3100 17. 08. - 20. 08. ch6064 17. 08. - 19. 08. de39279 18. 08. nl5081 NJ 18. 08. - 20. 08. vi04463 18. 08. - 19. 08. de47652 18. 08. - 20. 08. de06536 18. 08. - 21. 08. vi03116 19. 08. de28790 19. 08. de58809 24. 08. - 27. 08. de34355 25. 08. - 27. 08. de19417 25. 08. - 27. 08. ukLS23 6ND 25. 08. - 27. 08. anhRG1 8EQ 25. 08. - 26. 08. de67283 25. 08. - 26. 08. de91154 26. 08. de99310 31. 08. - 03. 09. de19357 31. 08. - 02. 09. vi03130 31. 08. - 02. 09. vi06842

01. 09. - 02. 09. vi04889 02. 09. de49326 07. 09. - 10. 09. ukB60 4AL 14. 09. - 17. 09. de68766 22. 09. - 23. 09. de29221 23. 09. AnhLS15 9AD 30. 09. de46047 30. 09. ch8050 30. 09. de65451 30. 09. nl5222 AK

06. 10. - 08. 10. de81667 07. 10. de44139 27. 10. - 28. 10. fr67600

04. 11. nl5600 AJ11. 11. vi69469

09. 12. de18106 09. 12. - 10. 12. vi46047

Lễ hội kim loại nặng lớn nhất thế giới là gì?

"Wacken Open Air" có địa điểm ở quận Steinburg (Schleswig-Holstein). Đây được coi là lễ hội kim loại nặng lớn nhất trên thế giới .

Có bao nhiêu khách tham dự Lễ hội Hard Rock ở Wacken năm 1990?

Lễ hội hai ngày diễn ra vào năm sau vào ngày 24. và 25. Tháng 8 1990 diễn ra ở hố sỏi và chỉ có 800 khách .

Địa ngục ở đâu?

Địa điểm. Hellfest Open Air diễn ra không xa trung tâm thành phố Clisson ở Pháp < / a> thay vì .

Wacken 2022 ở đâu?

thức dậy