Listen Carefully Full Ebook+Audio

Giới Thiệu Sách Listen Carefully

Cuốn sách Listen Carefully Full Ebook + Audio là giáo trình thực hành luyện nghe tiếng anh cơ bản, bao gồm 15 bài thực hành nghe về các chủ đề hàng ngày như ăn uống, đi mua sắm, ngày lễ, ngày nghỉ, đồ vật, sức khỏe,. Mức nghe được sắp xếp từ dễ đến khó, giúp các bạn làm quen dần, và luyện nghe tiếng anh một cách hiệu quả.

Một số chủ đề của sách:

  • Unit 1: Numbers, telephone numbers, addresses
  • Unit 2: Names, meeting people, places
  • Unit 3: Times, dates
  • Unit 4: Food, recipes, in a restaurant
  • Unit 5: Furniture and rooms, at home
  • Unit 6: Prices, paying

TẢI SÁCH

CLICK LINKD TO DOWNLOAD EBOOK + AUDIO FULL

Video liên quan