2 phút đọc

Lớp ozon nằm ở tầng nào của khí quyển

Lớp ozon tập trung nhiều ở tầng khí quyển nào? Lớp ozon tập t
Lớp ozon nằm ở tầng nào của khí quyển

Lớp ozon tập trung nhiều ở tầng khí quyển nào?

Lớp ozon tập trung nhiều ở tầng khí quyển nào?

Tầng ozon nằm ở tầng nào của khí quyển trái đất?

A. Tầng đối lưu.

B.Tầng trung lưu.

C. Tầng bình lưu.

D. Tầng điện li

Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của Mặt trời, bảo vệ sự sống trên Trái đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề môi trường toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:

A. các hợp chất hữu cơ

B. sự thay đổi của khí hậu

C. chất thải CFC do con người gây ra

D. chất thải CO2

Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của Mặt trời, bảo vệ sự sống trên Trái đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề môi trường toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:

A. Chất thải CFC do con người gây ra.

B. Các hợp chất hữu cơ.

C. Sự thay đổi của khí hậu.

D. Chất thải CO2.

Tầng Bình nếu có lớp gì ? tác dụng của lớp ozontrong khí quyển

Sự hình thành tần ozon (O3) ở tầng bình lưu của khí quyển là do nguyên nhân chính nào sau đây?

A. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hóa các phân tử oxi

B. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển

C. Sự oxi hóa một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất

D. A, B, C đều đúng

Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của mặt trời, bảo vệ sự sống trên trái đất . Hiện tượng suy giảm tâng ozon đang là một vấn đề môi trường toàn cầu. Nguyên nhân hiện tượng này là do:

A.Các hợp chất hữu cơ

B.Sự thay đổi của khí hậu

C.Chất thải CFC do con người gây ra

D.Chất thải CO2

tâng ozon trong khí quyển giúp ngăn ngừa bớt bức xạ nhiệt của mặt trời xuống trái . thủng tầng ozon có thể gây hiểm họa gì? vi sao?

. 90% không khí trên Trái Đất tập trung ở tầng nào?

A.Tầng đối lưu
B. Tầng bình lưu
C. Tầng trung lưu
D.Tầng cao

Video liên quan