1 phút đọc

Maintain đồng nghĩa

Nghĩa là gì: maintaining maintain /men'tein/ ngoại động từ giữ, duy trì, bảo vệ, bảo quảnto maintain friendly relations: duy trì những quan hệ hữu nghịto maintain an attitude: giữ
Maintain đồng nghĩa

Nghĩa là gì: maintaining maintain /men'tein/

 • ngoại động từ
 • giữ, duy trì, bảo vệ, bảo quản
 • to maintain friendly relations: duy trì những quan hệ hữu nghị
 • to maintain an attitude: giữ một thái độ
 • to maintain a road: bảo quản một con đường
 • giữ vững, không rời bỏ
 • to maintain one's position: giữ vững vị trí của mình
 • bảo vệ, xác nhận rằng
 • to maintain one's opinion: bảo vệ ý kiến của mình
 • nuôi, cưu mang
 • to maintain a large family: nuôi một gia đình đông con

Video liên quan