1 phút đọc

Màn hình iphone 5s Shopee

-Màn hình Iphone5s -Giá nhập cho các thợ điện thoại -Cam kết hàng có chât lượng tốt nhất -Các sản phẩm của chúng tôi luôn được bảo hàng và được nhiều shop tin tưởng Chất lượng s
Màn hình iphone 5s Shopee

-Màn hình Iphone5s -Giá nhập cho các thợ điện thoại -Cam kết hàng có chât lượng tốt nhất -Các sản phẩm của chúng tôi luôn được bảo hàng và được nhiều shop tin tưởng Chất lượng sản phẩm tuyệt vời Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn Chất lượng sản phẩm tuyệt vời Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn

Chất lượng sản phẩm rất kém.màn bị lỗi

Video liên quan