Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống như

Màn hình máy tính có cấu tạo hình dạng trông giống như...

Người ta coi.......là bộ não máy tính

Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên.........

Em điều khiển máy tính bằng .........và..........

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điểu khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

Em hãy quan sát bộ thiết bị mẫu gồm bàn phím , chuột , màn hình , máy in , loa , tai nghe , sau đó thực hiện những thao tác sau đây để làm quen với các thiết bị vào/ra của máy tính:

* Đeo cặptai nghe vào tai

* Kéo khay đựng giấy của máy in ra , đặt thêm vài tờ giấy vào đó

Em hãy quan sát cách bố trí các phím trên bàn phím và cho biết có mấy cặp phím trùng tên nhau? theo em vì sao nhà sản xuất lại thiết kế những phím trùng tên nhau như vậy?

nêu khái niệm phần mềm? phần mềm có mấy loại? loại nào quan trọng nhất? vì sao?

thông tin là gì? nêu 1 số vd về dạng thông tin mà em biết

nêu các thao tác tắt mở máy tính

hệ điều hành máy tính thực hiện đ/k các hoạt động nào? hoạt động thông tin bao gồm các việc gì?

nêu hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay

nêu các khối chức năng chính

đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là gì

phần mềm MARIO dùng để làm gì

Câu 1: Biểu diễn thông tin là gì? Nêu vai trò của biểu diễn thông tin.
Câu 2: EM hãy nêu các khả năng của máy tính.

Câu 3: Theo em, hạn chế lớn nhất của máy tính là gì?

Câu 4:Em hãy vẽ mô hình3 bước? Cho ví dụ minh họa cho mô hình trên.
Câu 5: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những bộ phận nào?

Câu 6: Phần mêm là gì? Phần mềm được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào?

Câu 7: Có những theo tác chính nào với chuột?

Câu 8: Hãy kể tên những phần mêm đã học.

1. cấu trúc chung của máy tính điện tử theo von neumann gồm những bộ phận nào ?                                                2.Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính ?                                                                    3. Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính ?

Tin học lớp 6

các bn hãy nêu ý chính câu 2 tin học lớp 6 bài 3: Em có thể làm đc những j nhờ máy tính?

2. có thể dùng máy tính điện tử vào những việc j?

* thực hiện các tính toán

* tự động hóa các công việc văn phòng

* hỗ trợ các công tác quản lí

* công cụ học tập và giải trí

*điều khiển tự động và rô-bốt

các bn hãy nêu ý chính của từng câu khác với trog sách nhé, nhớ là í chính đó, mk tick

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1.(0,25 điểm) Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?

A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;

B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;

C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.

D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.

Câu 2.(0,25 điểm) Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:

A. thông tin

B. Xử lí thông tin;

C. Nghiên cứu thông tin

D. Hoạt động thông tin của con người.

Câu 3. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) các cụm từ: Sự hiểu biết,  tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin để được câu đúng.

Hoạt động thông tin bao gồm............................................................................................. xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại ..................................................cho con người.

Câu 4. (0,25 điểm): Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:

A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;

B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;

C. Các con số, hình ảnh, văn bản;

D. âm thanh, chữ viết, tiếng đàn Piano.

Câu 5. (0,25 điêm). Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: (Hãy chọn câu đúng)

A. thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.

B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;

C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra.

D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.

Câu 6 (0,25 điểm). Có bao nhiêu thao tác chính với chuột

A. 3 thao tác;

B. 4 thao tác;

C. 5 thao tác;

D. 6 thao tác.

Câu 7 (0,25 điểm) Phần mềm được chia ra làm hai loại đó là:

A. Phần mềm học tập và phần mềm soạn thảo;

B. Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống.

C. Phần mền học tập và phần mềm hệ thống;

D. Phần mềm ứng dụng và phần mềm soạn thảo.

Câu 8 (2 đ) Cho các từ sau: Solar System 3D Simulator, Mario, Mouse Skills, thông tin, sức mạnh. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

1. Biểu diễn thông tin là cách thể hiện . dưới dạng cụ thể nào đó.

2. .. của máy tính tùy thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.

3. ..... là phần mềm dùng để luyện tập chuột.

4. . là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón

5. .......................... là phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết một số khả năng của máy tính?

Câu 2: (2 đ) Trình bày chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.

Câu 3: (2 đ) Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng gì, gồm mấy kí hiệu, là gì?

Cấu trúc chung của máy tính gồm những khối chức năng nào?Các khối chức năng đó hoạt động nhờ đâu.?

thao tác nào sau đây dùng để tắt nguồn máy tính?

a) chọn turn off computer => turn off

b)nhấn start => turn off computer => turm off

c)nhấn công tắc màn hình

d)nhấn công tắc ở thân máy tính

Video liên quan