5 phút đọc

Mặt đồng hồ Apple Watch Series 5

Tùy chỉnh mặt đồng hồCá nhân hóa mặt đồng hồ AppleWatch để có hình thức như bạn muốn và cung cấp các chức năng bạn cần. Chọn một thiết kế, điều chỉnh màu sắc và tính năng, sau đó t
Mặt đồng hồ Apple Watch Series 5

Tùy chỉnh mặt đồng hồ

Cá nhân hóa mặt đồng hồ AppleWatch để có hình thức như bạn muốn và cung cấp các chức năng bạn cần. Chọn một thiết kế, điều chỉnh màu sắc và tính năng, sau đó thêm vào bộ sưu tập của bạn. Chuyển đổi mặt đồng hồ bất kỳ lúc nào để xem công cụ theo dõi thời gian phù hợp  hoặc để thay đổi mọi thứ.

BST mặt đồng hồ trong ứng dụng AppleWatch là cách dễ nhất để xem tất cả các mặt đồng hồ có sẵn, tùy chỉnh và thêm vào bộ sưu tập của bạn. Nhưng, nếu bạn không có iPhone trong tay, bạn có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ ngay trên đồng hồ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mặt đồng hồ Apple Watch và tính năng của chúng.

Chọn một mặt đồng hồ khác

 • Vuốt từ cạnh này sang cạnh kia, ngang qua mặt đồng hồ, để xem các mặt đồng hồ khác trong bộ sưu tập của bạn.
 • Để xem tất cả các mặt đồng hồ có sẵn, hãy chạm và giữ mặt đồng hồ, vuốt đến mặt đồng hồ bạn muốn, sau đó chạm vào mặt đó.
Khi bạn chạm và giữ mặt đồng hồ, bạn thấy mặt đồng hồ hiện tại với các nút Chia sẻ và Sửa ở dưới cùng. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các tùy chọn mặt đồng hồ khác. Chạm vào một tổ hợp để thêm các tính năng bạn muốn.

Thêm tổ hợp vào mặt đồng hồ

Bạn có thể thêm các tính năng đặc biệt  được gọi là tổ hợp  vào một số mặt đồng hồ để bạn có thể xem ngay những nội dung như giá chứng khoán, báo cáo thời tiết hay thông tin từ các ứng dụng khác bạn đã cài đặt.

 1. Với mặt đồng hồ đang hiển thị, hãy chạm và giữ màn hình, sau đó chạm vào Sửa.

Vuốt hết cỡ sang trái.

Nếu mặt đồng hồ cung cấp các tổ hợp, chúng được hiển thị trên màn hình cuối cùng.

 1. Chạm vào một tổ hợp để chọn, sau đó xoay Digital Crown để chọn một tổ hợp mới  ví dụ: Hoạt động hoặc Nhịp tim.

Khi bạn hoàn tất, nhấn Digital Crown để lưu thay đổi của mình, sau đó chạm vào mặt để chuyển sang mặt đó.

Màn hình tùy chỉnh cho mặt đồng hồ với tổ hợp Thực hiện cuộc gọi được tô sáng. Xoay Digital Crown để duyệt các tổ hợp.

Thêm tổ hợp từ các ứng dụng khác

Ngoài các tổ hợp được tích hợp hiển thị thông tin như thời tiết, chứng khoán hoặc tin tức, bạn có thể thêm các tổ hợp cho nhiều ứng dụng bạn tải từ AppStore. Để làm cho những tổ hợp này có sẵn khi bạn tùy chỉnh mặt đồng hồ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng AppleWatch trên iPhone của bạn.
 2. Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tổ hợp.

Thêm mặt đồng hồ vào bộ sưu tập của bạn

Tạo bộ sưu tập mặt tùy chỉnh của riêng bạn  kể cả các biến thể của cùng thiết kế.

 1. Với mặt đồng hồ hiện tại đang hiển thị, hãy chạm giữ màn hình.
 2. Vuốt hết cỡ sang trái đến cuối, sau đó chạm vào nút Mới (+).
 3. Xoay DigitalCrown để duyệt các mặt đồng hồ, sau đó chạm vào mặt đồng hồ mà bạn muốn thêm.

Sau khi thêm, bạn có thể tùy chỉnh mặt đồng hồ.

Màn hình mặt đồng hồ mới, với nút cộng ở giữa. Chạm để thêm mặt đồng hồ mới.

Xem bộ sưu tập của bạn

Bạn có thể xem nhanh tất cả các mặt đồng hồ.

 1. Mở ứng dụng AppleWatch trên iPhone của bạn.
 2. Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó vuốt qua bộ sưu tập của bạn bên dưới Mặt đồng hồ của tôi.

Để sắp xếp lại thứ tự trong bộ sưu tập của bạn, hãy chạm vào Sửa, sau đó kéo

biểu tượng Sắp xếp lại

bên cạnh một mặt đồng hồ lên hoặc xuống.

Xóa mặt đồng hồ khỏi bộ sưu tập của bạn

 1. Với mặt đồng hồ hiện tại đang hiển thị, hãy chạm giữ màn hình.
 2. Vuốt đến mặt đồng hồ mà bạn không muốn, sau đó vuốt lên và chạm vào Xóa.

Hoặc mở ứng dụng AppleWatch trên iPhone của bạn, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Sửa trong khu vực Mặt đồng hồ của tôi. Chạm vào

nút Xóa

bên cạnh các mặt đồng hồ mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.

Bạn luôn có thể thêm lại mặt đồng hồ này sau.

Màn hình Apple Watch đang hiển thị các nút Xóa và Hủy, xuất hiện sau khi bạn vuốt đến một mặt đồng hồ, sau đó vuốt mặt đồng hồ lên để xóa.

Chỉnh đồng hồ nhanh hơn

 1. Mở ứng dụng Cài đặt

trên AppleWatch của bạn.

 1. Chạm vào Đồng hồ.
 2. Chạm vào +0 phút, sau đó xoay Digital Crown để chỉnh đồng hồ nhanh hơn, nhiều nhất là 59 phút.

Cài đặt này chỉ thay đổi thời gian được hiển thị trên mặt đồng hồ  không ảnh hưởng đến báo thức, giờ trong thông báo hay bất kỳ giờ nào khác (ví dụ như Giờ quốc tế).

Video liên quan