Mẫu đánh giá chéo nhân viên

Biểu mẫu đánh giá chéo mức độ hiệu quả công việc

Biểu mẫu đánh giá chéo mức độ hiệu quả công việc là bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc giúp cho nhà quản lý và người lao động nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của mình để đưa ra được những quyết định nhân sự đúng đắn. Tham khảo các mẫu đánh giá thực hiện công việc dưới đây. » Xem thêm » Thu gọn Chủ đề:

Tóm tắt nội dung tài liệu

  1. Biểumẫuđánhgiáchéovềmứcđộhiệuquảcủachứcnăngtrongtổ Đơnvịđượcđánhgiá:                                                       Mãsốphiếuđánhgiá: Kỳđánhgiá:Từ.//.Đến.././..                                       Chữkýcủangườiphụtráchđ Mứcđộkỳvọng CÁCCHỈTIÊUĐÁNHGIÁ 5      4 Xuất   Tốt 1.Đánhgiáhiệuquảphốihợptrongtổchức                                  sắc 1.1 Tiếnđộphốihợpthựchiệncôngviệc(sovớiyêucầucủacôngviệc)                  4 1.2 Mứcđộhợptácvàcầuthịtrongthựchiệncôngviệc                                  5 1.3 Tháiđộứngxửtrongcôngviệc(giaotiếp,ứngxử,)                                 4 1.4 Hiệuquảcủasựhợptác                                                              4 2.Đánhgiátổngthểchấtlượngdịchvụcủaphòng                                          4 3.Gópýcảitiến(minhchứngchoviệcđánhgiácáctiêuchíởtrên) 3.1 3.2 3.3 3.4 Tỷlệ%bìnhquânđạtđược Điểmbìnhquânđạtđược
  2. củachứcnăngtrongtổchức(ĐGTT06) sốphiếuđánhgiá: ữkýcủangườiphụtráchđánhgiáchéo: Mứcđộkỳvọng             Mứcđạtđượcsovớikỳvọng        Xếploại(mứcđộthựctế/mứcđộ 3      2     1      5      4   3      2     1            5    kỳ4vọng*100%) 3     2     1 Khá   Trung   Yếu   Xuất   Tốt   Khá   Trung   Yếu   Xuấtsắc   Tốt    Khá   Trung   Yếu Bình          sắc                  Bình                                  Bình 4                                  4                                    100% 5                                  3                                     60% 4                                  4                                    100% 4                                  4                                    100% 4                                  4                                    100% 93% 4.67