4 phút đọc

Màu xám tiếng Anh

Màu xám, đôi khi còn được gọi là màu ghi, là màu được nhìn thấy khá nhiều trong tự nhiên. Màu này được tạo ra bằng cách trộn màu trắng và màu đen trong các tỷ lệ khác nhau. Trong t
Màu xám tiếng Anh

Màu xám, đôi khi còn được gọi là màu ghi, là màu được nhìn thấy khá nhiều trong tự nhiên. Màu này được tạo ra bằng cách trộn màu trắng và màu đen trong các tỷ lệ khác nhau. Trong tiếng Anh, nó là gray hoặc grey. Trên đây có phải là những điều ít ỏi bạn biết về màu xám? Hôm nay, hãy cùng trung tâm Anh ngữ Aroma học về màu xám tiếng Anh nhé.

  • Bài học thú vị về màu trắng trong tiếng Anh
  • Màu tím tiếng Anh
mau xam tieng anh

Những điều có thể bạn chưa biết về màu xám tiếng Anh

Ý nghĩa của màu xám trong tiếng Anh

Gray is a cool, neutral, and balanced color. The color gray is an emotionless, moody color that is typically associated with meanings of dull, dirty, and dingy, as well as formal, conservative, and sophisticated.

Màu xám là màu lạnh, trung tính và cân bằng. Màu xám là một màu sắc không cảm xúc, buồn rầu thường được liên tưởng một cách điển hình đến sự mờ đục, bẩn thỉu, và dơ dáy, cũng như tính chính thức, bảo thủ và tinh vi.

The color gray is a timeless and practical color that is often associated with loss or depression. Dark, charcoal gray communicates some of the strength and mystery of black. It is a sophisticated color that lack the negativity of the color black. Light grays can carry some of the attributes of the color white.

Màu xám là một màu vượt thời gian và mang tính thực tế, thường liên quan đến sự mất mát hoặc trầm cảm. Màu xám đen của than chì truyền đạt một số sức mạnh và bí ẩn của màu đen. Đó là một màu phức tạp mà nó thiếu đi sự tiêu cực của màu đen. Ánh sáng màu xám có thể mang một số thuộc tính của màu trắng.

Since gray is both motionless and unemotional, it is also very solid and stable, which creates a sense of calmness. It is subdued, quiet and reserved, not particularly energetic or exciting. In the world of colors, gray is conservative, boring, sad and depressing on one hand, but elegant and formal on the other hand. However, it is never very glamorous.

Vì màu xám là vừa bất động và vô cảm, nó cũng rất chắc chắn và ổn định, tạo ra một cảm giác bình tĩnh. Đó là thờ ơ, yên tĩnh và ẩn dật, không đặc biệt tràn đầy năng lượng hoặc thú vị. Trong thế giới của màu sắc,một mặt màu xám là bảo thủ, nhàm chán, buồn và thất vọng nhưng thanh lịch và trang trọng trên mặt khác. Tuy nhiên, nó không bao giờ là quá quyến rũ.

From a color psychology perspective, the color is a compromise  it is either black or white. It is the transition between the 2 colors. The closer the gray comes to black, the more dramatic and mysterious it becomes. The gray color meaning is more luminous and vivid, the closer it comes to silver or white. The gray color is quite boring when it stands alone.

Từ quan điểm tâm lý màu sắc, màu này là một sự thỏa hiệp  nó là màu đen hoặc trắng. Nó là sự chuyển tiếp giữa 2 màu. Màu xám càng gần với màu đen, nó càng trở nên huyền bí và bí ẩn hơn. Ý nghĩa của màu xám trở nên sáng hơn và sống động hơn khi nó càng gần màu bạc hoặc trắng hơn. Màu xám khá nhàm chán khi nó đứng một mình.

The gray color affects the mind and body by causing unsettling feelings. Light grays are feminine in nature, while dark grays are masculine in nature.

Màu xám ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể bằng cách gây ra cảm giác đáng lo ngại. Ánh sáng màu xám là nữ tính trong tự nhiên, trong khi màu xám đậm là nam tính trong tự nhiên.

Các cụm từ liên quan đến màu xám tiếng Anh

The phrase gray matter refers to smarts, intelligence, brains, and intellect.

Cụm từ gray matter ám chỉ đến thông minh, trí thông minh, bộ não và trí tuệ.

The saying gray power is used in reference to the power of the elderly or senior citizens.

Câu nói gray power được sử dụng để ám chỉ đến sức mạnh của người già hoặc người lớn tuổi hơn.

The term gray page is a text-heavy page with very little contrast or white space.

Thuật ngữ gray page là một trang văn bản đặc kín chữ có ít độ tương phản hoặc không gian màu trắng.

The expression gray-hair is sometimes used to refer to an elderly person.

Cụm từ gray-hair đôi khi được sử dụng để chỉ một người già.

The phrase gray water refers to dirty water such as water that has been drained from a bathtub or kitchen sink.

Cụm từ gray water đề cập đến nước bẩn như nước đã được thoát ra từ bồn tắm hoặc bồn rửa nhà bếp.

Bài học về màu sắc bằng tiếng Anh chủ đề màu xámhôm nay hẳn đã thay đổi suy nghĩ của bạn về màu xám đúng không?

Có thể bạn quan tâm:

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất tphcm

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Video liên quan