michael guy chislett là gì - Nghĩa của từ michael guy chislett

michael guy chislett có nghĩa là

Thành viên mới nhất của Học viện là ..., anh ấy đã thay thế Tom Conrad trên guitar chính.Hes Australian và rất nóng, mặc dù anh ta có răng tàu lượn siêu tốc.Trước khi anh ấy ở trong học viện là ..., anh ấy đã ở trong một ban nhạc với Butch Walker được gọi là Butch Walker và người cho phép đi ra ngoài.Ông cũng có một bộ sưu tập Fedora tuyệt vời.

Ví dụ

Tai Fan #1: Man, thật tệ khi Tomrad phải đi
Tai Fan #2: Yeah, nhưng Michael Guy Chislett là khá chết tiệt nóng bỏng

michael guy chislett có nghĩa là

Anh ấy là tay guitar chính của Học viện là ... và có lẽ là người Úc tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Anh ta đi theo Chislett và Chizzy.

Ví dụ

Tai Fan #1: Man, thật tệ khi Tomrad phải đi
Tai Fan #2: Yeah, nhưng Michael Guy Chislett là khá chết tiệt nóng bỏng Anh ấy là tay guitar chính của Học viện là ... và có lẽ là người Úc tuyệt vời nhất từ trước đến nay.