Miền làm việc chính của bảng tính là gì

Câu 1: Để mở 1 bảng tính mới ta vào :A. File \ New B. File \ Save C. File \ Exit D. File \ OpenCâu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:A. Dữ liệu B. Trường C. Ô D. Công thứcCâu 3 Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:A. Việc tính toán được thực hiện tự độngB. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quanC. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.D. Tất...

Đọc tiếp

Câu 1: Để mở 1 bảng tính mới ta vào :

 1. File \ New B. File \ Save C. File \ Exit D. File \ Open

Câu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:

 1. Dữ liệu B. Trường C. Ô D. Công thức

Câu 3 Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:

 1. Việc tính toán được thực hiện tự động
 1. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan
 1. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.
 1. Tất cả các lợi ích trên

Câu 4: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là?

 1. xử lý những văn bản lớn.
 1. chứa nhiều thông tin.
 1. chuyên thực hiện các tính toán.
 1. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Câu 5: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là?

 1. Dễ so sánh B. Dễ in ra giấy
 1. Dễ học hỏi D. Dễ di chuyển

Câu 6: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng?

 1. tạo biểu đồ. B. tạo trò chơi.
 1. tạo video D. tạo nhạc.

Câu 8: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện?

 1. Nháy chuột lên biểu tượng Excel.
 1. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.
 1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.
 1. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Câu 9: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

2. Chương trình bảng tính

10

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Có nhiều chương trình bảng tính

11

Microsoft Excel

OpenOffice Calc

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 1. Màn hình làm việc

12

 1. Màn hình làm việc

2. Chương trình bảng tính

Đây là một số chương trình bảng tính thông dụng

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Lưu giữ và xử lí nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu kiểu kí tự và kiểu số

13

 1. Dữ liệu

Kiểu kí tự

Kiểu số

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 1. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn
 • Thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán được cập nhật tự động mà không cần phải tính toán lại.
 • Ngoài ra các hàm có sẵn trong chương trình rất hữu ích trong quá trình tính toán.

14

 1. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 1. Sắp xếp và lọc dữ liệu

15

 1. Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau.

- Có thể lọc các nhóm dữ liệu.

 1. Tạo biểu đồ

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

16

Thanh trạng thái

Thanh tiêu đề

Thanh bảng chọn

Thanh công cụ

Em hãy quan sát và so sánh giống nhau giữa màn hình của chương trình soạn thảo Word và chương trình bảng tính Excel?

Thanh cuốn dọc, cuốn ngang

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

17

Em hãy quan sát lên màn hình và cho biết màn hình của chương trình bảng tính Excel có gì khác so với màn hình soạn thảo Word?

Trang tính

Thanh công thức

Tên hàng

Tên cột

Ô tính đang chọn

Tên trang tính

Bảng chọn Data

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Trang tính

18

Đây là cột C (A, B, C,...)

Đây là dòng 4

(1, 2, 3, 4...)

Đây là ô (C4,...)

Đây là khối C6:D10

3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

✍Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu.