mo xuanyu là gì - Nghĩa của từ mo xuanyu

mo xuanyu có nghĩa là

động từ. Để hy sinh cuộc sống của một người để kêu gọi một linh hồn xấu xa và để lại mọi thứ (về cơ bản là chết) trong Exchange cho Trả thù.

ví dụ

i 'm Sẵn sàng MO Xuanyu nó (cuộc đời tôi). Anh chỉ mo Xuanyued đêm qua.Những thứ có lẽ là quá khó khăn cho anh ta.