1 phút đọc

Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong một điện trường đều thì êlectron sẽ

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này. Video liên quan
Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong một điện trường đều thì êlectron sẽ

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Video liên quan