Năm nay con ít hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng 1 3 tuổi mẹ hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi

Năm nay tuổi của con ít hơn tuổi của mẹ là 24 tuổi và tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

A.

12 tuổi

B.

15 tuổi

C.

10 tuổi

D.

16 tuổi

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Tuổi của con năm nay là: $24:\left( {3 - 1} \right) \times 1 = 12$ (tuổi) Đáp số: 12 tuổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ - Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Số bị chia hơn số chia 60 đơn vị. Nếu giảm số chia đi một nửa thì thương mới là 32. Tìm số bị chia.

 • Tổng của hai số là 136. Nếu gạch bỏ chữ số 4 ở chữ số tận cùng của số thứ nhất ta sẽ tìm được số thứ hai. Tìm số thứ nhất.

 • Năm nay tuổi của con ít hơn tuổi của mẹ là 24 tuổi và tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

 • Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Đến năm tuổi con gấp ba lần tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 96 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?

 • Cách đây 2 năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

 • Cho một số có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được một số mới gấp 6 lần số đã cho. Tìm số đó.

 • Hai số có tổng là 270. Tìm số lớn biết số bé gấp 4 lần hiệu của hai số.

 • Lớp 4B có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ bằng $\frac{3}{5}$ số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh nam?

 • Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 một thửa ruộng được vẽ thu nhỏ là một hình bình hành có đáy là 150cm và chiều cao tương ứng là 80cm. Trên thửa ruộng người ta cấy lúa, tính ra cứ $100{m^2}$ thu hoạch 60kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

 • Tổng của hai số bằng số bé nhất có bốn chữ số. Số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm hai số đó.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Em hãy chọn từ viết sai chính tả ?

 • Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả ?

 • Em hãy chọn từ chứa tiếng có âm đầu “l” hay “n” thích hợp để hoàn thành câu sau :
  Người trẻ tuổi …ẳng …ặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã xót thương.

 • Trong truyện "Giọng quê hương", chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ?

  Năm nay con ít hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng 1 3 tuổi mẹ hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi

 • Trong bài đọc "Giọng quê hương", Thuyên và Đồng ghé vào quán để làm gì ?

  Năm nay con ít hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng 1 3 tuổi mẹ hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi

 • Trong truyện "Giọng quê hương", Thuyên và Đồng xa quê đi đâu ?

 • Trong truyện "Giọng quê hương", Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ?

  Năm nay con ít hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng 1 3 tuổi mẹ hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi

 • Phím Shift có mấy tác dụng?

 • Âm đầu “d” có thể điền vào chỗ chấm nào trong các từ còn khuyết dưới đây ?

 • Theo bài đọc “Rước đèn ông sao”, chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp ?

Video liên quan