1 phút đọc

Nếu kết luận về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này. Video liên quan
Nếu kết luận về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Video liên quan