Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư khác nhau thế nào

Người quyết định đầu tư là gì?Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Luật Thiên Minh.

Người quyết định đầu tư là gì?

Căn cứ pháp lý:Điều 3 Luật Xây dựng 2014

Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 30Nghị định 32/2015/NĐ-CPvề Quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1. Người quyết định đầu tư có các quyền sau đây:

a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư điều chỉnh và dự toán xây dựng công trình điều chỉnh;

b) Quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng;

c) Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt;

d) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ sau đây:

a) Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho dự án, công trình theo thời gian, tiến độ đã được phê duyệt;

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định;

c) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm:

>>>Doanh thu thuần là gì? Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần?

>>>Mức xử phạt xe quá tải là bao nhiêu?


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004  0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Video liên quan