Những người về hưu hàng loạt ở bang COLA 2024

Trợ cấp hưu trí và tử tuất được trả cho thời gian đã tích lũy. Nói cách khác, khoản trợ cấp bạn nhận được vào cuối tháng 1 chính là khoản thanh toán cho tháng 1.

Show

Xin nhắc lại, bạn sẽ không nhận được sao kê tiền gửi trực tiếp hàng tháng. Báo cáo tiền gửi trực tiếp chỉ được gửi qua đường bưu điện khi…

 • khoản tiền gửi trực tiếp đầu tiên của bạn được thực hiện;
 • có sự thay đổi về số tiền gửi trực tiếp của bạn so với tháng trước (ví dụ: nếu bạn thay đổi số tiền khấu trừ thuế liên bang hoặc phí bảo hiểm của bạn thay đổi);
 • MTRS cần thông báo cho người về hưu những thông tin mới và in thông báo đặc biệt ở phần trên cùng của bản sao kê tiền gửi trực tiếp;
 • MTRS cung cấp cho bạn báo cáo cuối năm vào tháng 12, hiển thị thông tin đầy đủ từ đầu năm cho năm dương lịch của bạn

Về gửi tiền trực tiếp (Chuyển tiền điện tử/EFT)

Gửi tiền trực tiếp là cách an toàn, thuận tiện để nhận trợ cấp hưu trí của bạn. Bạn không phải lo lắng về việc séc của mình bị đánh cắp hoặc thất lạc khi gửi qua đường bưu điện hoặc phải tự mình thanh toán séc. Nếu bạn vẫn nhận được khoản thanh toán của mình qua séc, hãy cân nhắc thay đổi—hơn 95% người nhận trợ cấp của chúng tôi hiện nhận được trợ cấp hưu trí thông qua gửi tiền trực tiếp. Để đăng ký gửi tiền trực tiếp, chỉ cần tải xuống Mẫu ủy quyền gửi tiền trực tiếp của chúng tôi hoặc gọi đến văn phòng chính của chúng tôi theo số 617-679-6877 để yêu cầu một bản sao

Xin lưu ý

 • Căn cứ theo 807 CMR 18, luật Massachusetts hiện yêu cầu các thành viên MTRS nghỉ hưu sau ngày 27 tháng 11 năm 2009 phải nhận trợ cấp của họ thông qua tiền gửi trực tiếp. Các thành viên đã nghỉ hưu trước ngày 27 tháng 11 năm 2009 và hiện đang nhận séc giấy có thể đăng ký gửi tiền trực tiếp bất kỳ lúc nào
 • Ngay cả khi bạn gửi tiền trực tiếp, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ để bạn nhận được báo cáo gửi tiền trực tiếp, biểu mẫu thuế 1099-R và các thư khác từ chúng tôi

Để chuyển khoản tiền gửi trực tiếp hiện tại của bạn cho phúc lợi hưu trí hoặc người còn sống của bạn

 • đến ngân hàng khác hoặc tới tài khoản khác trong cùng ngân hàng, điền và gửi lại mẫu Ủy quyền gửi tiền trực tiếp mới. Xin lưu ý. Bạn không nên đóng tài khoản cũ của mình cho đến khi khoản tiền gửi đầu tiên được thực hiện vào ngân hàng mới hoặc bạn nhận được séc hưu trí tại nhà. Quá trình thay đổi khoản tiền gửi trực tiếp của bạn từ tài khoản này sang tài khoản khác mất khoảng hai tháng để hoàn thành. Đôi khi, trước khi việc chuyển đổi hoàn tất, một tấm séc có thể được gửi đến địa chỉ ghi trên biểu mẫu Ủy quyền Gửi tiền Trực tiếp

Nếu tài khoản mới là tài khoản séc, vui lòng đính kèm séc vô hiệu vào thư từ của bạn


Nếu séc của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp

 • Mất. Vui lòng kiểm tra lịch thanh toán lương hưu để biết ngày mà séc lương hưu của bạn được gửi qua đường bưu điện. Nếu bạn không nhận được séc hưu trí sau một tuần kể từ ngày gửi séc, hãy gửi thư cho chúng tôi thông báo rằng séc của bạn đã bị mất và yêu cầu chúng tôi ngừng thanh toán trên séc. (Xin lưu ý rằng chúng tôi phải nhận được yêu cầu ngừng thanh toán bằng văn bản của bạn và đợi ít nhất mười ngày làm việc kể từ ngày gửi séc trước khi chúng tôi có thể ngừng thanh toán. ) Vui lòng đợi hai tuần để gửi hàng thay thế
 • Ăn cắp. Hãy gọi ngay tới văn phòng chính của chúng tôi theo số 617-679-MTRS (6877)

Báo cáo tiền gửi trực tiếp chỉ được gửi qua đường bưu điện khi…

 • khoản tiền gửi trực tiếp đầu tiên của bạn được thực hiện;
 • có sự thay đổi về số tiền gửi trực tiếp của bạn so với tháng trước (ví dụ: nếu bạn thay đổi số tiền khấu trừ thuế liên bang hoặc phí bảo hiểm của bạn thay đổi);
 • MTRS cần thông báo cho người về hưu những thông tin mới và in thông báo đặc biệt ở phần trên cùng của bản sao kê tiền gửi trực tiếp;
 • MTRS cung cấp cho bạn báo cáo cuối năm vào tháng 12, hiển thị thông tin đầy đủ từ đầu năm cho năm dương lịch của bạn

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đọc bảng kê séc hoặc tiền gửi trực tiếp của bạn

Phiên bản thân thiện với máy in

ThángNgày gửi tiền trực tiếp*Ngày kiểm tra gửi thư**Tháng 1 năm 2023Thứ ba, ngày 31 tháng 1Thứ sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023Thứ ba, ngày 28 tháng 2, Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023Thứ sáu, ngày 31 tháng 3, Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, Thứ Tư, ngày 26 tháng 4, 2023Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023thứ sáu, ngày 30 tháng 6thứ tư,

*Báo cáo tiền gửi trực tiếp chỉ được lập và gửi qua đường bưu điện

 • khi khoản tiền gửi trực tiếp đầu tiên của bạn được thực hiện;
 • khi có thay đổi về số tiền gửi trực tiếp của bạn so với tháng trước (ví dụ: nếu bạn thay đổi số tiền khấu trừ thuế liên bang hoặc phí bảo hiểm của bạn thay đổi);
 • khi MTRS cần thông báo cho người về hưu thông tin mới và in thông báo đặc biệt ở phần trên cùng của bản sao kê tiền gửi trực tiếp;
  vào cuối tháng 12, khi MTRS cung cấp cho bạn bản kê khai thể hiện thông tin đầy đủ từ đầu năm đến nay của bạn trong năm dương lịch

**Séc được phát hành vào ngày gửi séc và được thanh toán vào ngày gửi tiền trực tiếp. Nếu bạn nhận được séc trước ngày thanh toán, vui lòng không thanh toán séc cho đến ngày thanh toán

Di chuyển hoặc đến một địa chỉ tạm thời?

Bạn đang tìm địa chỉ để gửi Mẫu Xác minh Phúc lợi của mình?

Vui lòng gửi mẫu đơn của bạn đến văn phòng chính của chúng tôi

Hệ thống Hưu trí của Giáo viên Massachusetts
500 Đại lộ Rutherford, Phòng 210
Charlestown, MA 02129-1628


Câu hỏi thường gặp

Tại sao MTRS làm điều này?

Luật hưu trí của Massachusetts yêu cầu MTRS thực hiện, ít nhất hai năm một lần, việc xác minh tất cả những người nghỉ hưu và người thụ hưởng nhận trợ cấp hàng tháng ( 840 CMR 15. 01 ).

Mục đích là gì?

Công việc của chúng tôi là trả khoản trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp tử tuất thích hợp cho người duy nhất nhận được phúc lợi cụ thể. Trong một số trường hợp, chúng tôi phát hiện ra rằng, sau khi một người về hưu qua đời, một thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục nhận trợ cấp—mặc dù thành viên gia đình đó không đủ điều kiện nhận bất kỳ trợ cấp dành cho người còn sống nào. Để đảm bảo rằng các quyền lợi vẫn được trả cho đúng cá nhân, theo luật, chúng ta phải xác nhận rằng những người nhận dự định vẫn còn sống và do đó đủ điều kiện nhận quyền lợi

Đây là một quá trình rất nghiêm túc, nhằm ngăn chặn việc thu tiền trợ cấp hưu trí gian lận của các bên không đủ điều kiện

Nếu tôi nhận được mẫu đơn qua đường bưu điện, tôi có PHẢI điền và gửi lại không?

Đúng. Nếu bạn nhận được biểu mẫu từ chúng tôi, bạn chắc chắn phải điền và gửi lại. Nếu bạn không gửi lại mẫu đơn đã điền trước ngày đến hạn ghi trên mẫu đơn, quyền lợi của bạn có thể bị gián đoạn hoặc ngừng cung cấp.

Những năm trước tôi phải công chứng mẫu đơn này. Vì MTRS chỉ yêu cầu biểu mẫu phải có chữ ký của nhân chứng—tôi có thể sử dụng ai làm nhân chứng?

Nhân chứng có thể là BẤT CỨ AI từ 18 tuổi trở lên (vợ/chồng, anh chị em, hàng xóm, v.v.). ). Vui lòng yêu cầu nhân chứng của bạn điền toàn bộ phần của họ nếu không biểu mẫu sẽ không được chấp nhận

Tôi có thể fax Mẫu Xác minh Phúc lợi của mình tới MTRS không?

Không—chúng tôi yêu cầu chữ ký gốc, có người chứng kiến ​​của bạn để giúp đảm bảo xử lý an toàn và hiệu quả hơn

Về ngày "Trả lại"—Biểu mẫu Xác minh Quyền lợi của tôi có phải được đóng dấu bưu điện hoặc nhận trước ngày đó không?

Đã nhận được, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn đừng đợi đến phút cuối mới gửi lại biểu mẫu của mình. Để đảm bảo gửi biểu mẫu của bạn đúng cách, vui lòng sử dụng phong bì trả lời có ghi sẵn địa chỉ mà chúng tôi cung cấp

Tôi đã để nhầm phong bì trả lời có ghi sẵn địa chỉ. Tôi phải gửi lại mẫu đơn của mình tới địa chỉ nào?

Vui lòng gửi lại mẫu đơn của bạn cho

Hệ thống Hưu trí của Giáo viên Massachusetts
500 Đại lộ Rutherford, Phòng 210
Charlestown, MA 02129-1628

Tôi là cha mẹ/người giám hộ của một đứa trẻ phụ thuộc đang nhận trợ cấp cho người còn sống, tôi phải làm gì?

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của những đứa trẻ phụ thuộc đang nhận trợ cấp dành cho người còn sống, bạn sẽ nhận được—và phải điền và gửi lại—một mẫu Xác minh Phúc lợi cho mỗi đứa trẻ (tên của đứa trẻ sẽ xuất hiện trong Phần 2)

MTRS có xác nhận đã nhận được Mẫu Xác minh Phúc lợi của tôi không?

Đúng. Trong vòng bốn đến sáu tuần sau khi chúng tôi nhận và xử lý biểu mẫu đã điền của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tấm bưu thiếp xác nhận việc nhận được biểu mẫu của bạn

Người nhận trợ cấp đã qua đời, đang được giám hộ hoặc bảo quản hoặc đã chuyển nhượng giấy ủy quyền cho người khác. Chúng ta nên làm gì?

Nếu người nhận Biểu mẫu Xác minh Quyền lợi đã qua đời, hoặc đang được giám hộ hoặc bảo quản hoặc đã ủy quyền cho người khác, thì người sống sót hoặc người có trách nhiệm thích hợp cần phải điền và gửi lại biểu mẫu. Xin lưu ý

 • Bạn không cần phải điền bất cứ điều gì ở mặt trước của mẫu đơn
 • Vui lòng xem lại hướng dẫn trong ô tô bóng ở mặt sau của biểu mẫu, sau đó chọn một trong hai ô để cho biết trạng thái của Người nhận trợ cấp
 • Nếu Người nhận Phúc lợi đã qua đời, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ của chúng tôi theo số 617-679-6877 càng sớm càng tốt
 • Như đã lưu ý, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu, đính kèm bất kỳ tài liệu nào khác, hoàn thành phần chữ ký và hoàn thành phần Thông tin Nhân chứng, sau đó gửi lại biểu mẫu và mọi tài liệu trong phong bì được cung cấp

Nếu tôi sống bên ngoài U. S. , tôi cần phải làm gì?

Nếu sống ngoài U. S. , bạn phải có Mẫu xác minh quyền lợi của mình được công chứng . Vui lòng đảm bảo rằng bạn ký tên và ghi ngày vào biểu mẫu trước sự chứng kiến ​​của công chứng viên. Công chứng viên cần phải hoàn thành toàn bộ phần của mình. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gọi đến văn phòng chính của chúng tôi theo số 617-679-6877 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ GenInfo@trb. tình trạng. mẹ. chúng tôi .

Tôi có thể truy cập biểu mẫu Xác minh Quyền lợi của mình trực tuyến không?

Không—bạn sẽ cần phải điền và gửi lại biểu mẫu gốc màu xanh và vàng mà chúng tôi gửi cho bạn. Biểu mẫu Xác minh Quyền lợi của bạn không có sẵn trực tuyến để tránh việc trả lại trùng lặp

Xem video của chúng tôi

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt năm tài chính 2023 Lưu ý

Mặc dù nhìn chung là 3%, nhưng COLA năm tài chính 2023 đã được tăng lên 5% trên 13.000 đô la đầu tiên của phúc lợi hưu trí, với mức tăng tối đa là 650 đô la mỗi năm hoặc 54 đô la. 17 mỗi tháng (5% x $13.000/năm = $650/năm; $650/năm ` 12 tháng = $54. 17/tháng). Tỷ lệ phần trăm được xác định hàng năm như một phần của quy trình ngân sách nhà nước hàng năm và theo quyết định của Thống đốc và Cơ quan lập pháp, đồng thời có thể thay đổi lại trong những năm tới

Quy trình phê duyệt

Các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt được cấp cho những người nhận phúc lợi MTRS theo phiếu bầu của Cơ quan lập pháp Massachusetts. Hàng năm,  Ủy ban quản lý hưu trí nhân viên công  (PERAC) nộp cho Cơ quan lập pháp một báo cáo nêu chi tiết việc tăng hoặc giảm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Sau đó, Cơ quan lập pháp sẽ bỏ phiếu xem có nên cấp COLA dựa trên mức tăng CPI hay 3%, tùy theo mức nào thấp hơn.

Phép tính

Hiện tại, cơ sở nghỉ hưu được cấp COLA là 13.000 USD. Theo đó, nếu Cơ quan lập pháp cấp COLA 3% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, người nhận phúc lợi có thể được tăng trợ cấp của mình lên tối đa là $390 mỗi năm, hoặc $32. 50 mỗi tháng

Để bạn tham khảo, COLA cho năm tài chính 2022 là 3% trên cơ sở 13.000 USD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đối với năm tài chính 2023, lãi suất là 5% trên cơ sở 13.000 USD, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

COLA được tích lũy. Nếu được cấp, COLA sẽ được thêm vào tổng trợ cấp hưu trí của bạn. Ví dụ: nếu trợ cấp hưu trí hàng năm của bạn là 40.000 đô la và COLA là 390 đô la, thì tổng trợ cấp của bạn sẽ là 40.390 đô la. Với COLA của năm tiếp theo, trợ cấp của bạn tăng lên $40,780; . Nói cách khác, 390 đô la đầu tiên đó sẽ “ở lại” trong khoản trợ cấp của bạn trong nhiều năm. Vì vậy, nếu bạn nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 7 thay vì ngày 30 tháng 6, bạn sẽ không chỉ “bỏ lỡ” COLA đầu tiên trị giá 390 đô la trong năm đầu tiên nghỉ hưu mà còn mỗi năm sau đó. Trong suốt 20 năm, điều đó có thể dẫn đến việc “bỏ lỡ” COLA trị giá 7.800 USD;

Đủ điều kiện

Những người nhận trợ cấp đủ điều kiện nhận COLA đầu tiên của họ như sau

Người nhậnKhi đủ điều kiện nhận COLA đầu tiênĐể đủ điều kiện nhận COLA năm tài chính 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021Người về hưuSau khi đã nghỉ hưu trong một năm tài chính đầy đủ, từ tháng 7 đến tháng 6Người về hưu phải nghỉ hưu vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020Người sống sót của Lựa chọn C về hưuSau khi người về hưu đã nghỉ hưu


Ghi chú lịch sử

Trước năm 1976, COLA được tự động. Tỷ lệ phần trăm được tính dựa trên mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm trước. Năm 1975, Cơ quan lập pháp bãi bỏ công thức này, có hiệu lực từ năm 1976. Bắt đầu từ năm 1981, các điều khoản của Dự luật 2-1/2 yêu cầu tiểu bang tài trợ toàn bộ chi phí COLA của chính quyền địa phương. Trước năm 1981, COLA do tiểu bang và giáo viên về hưu tài trợ, trong khi chính quyền địa phương được yêu cầu tài trợ cho COLA của thành phố, thị trấn và quận.

Từ năm 1998 đến năm 2011, giá gốc vẫn ở mức 12.000 USD, mức tăng tối đa hàng năm là 360 USD. Vào tháng 11 năm 2011, theo Chương 176 của Đạo luật năm 2011, mức cơ sở tăng lên $13.000 với mức tăng tối đa hàng năm là $390

Lịch sử MTRS Cola

NămTỷ lệ phần trăm được phép Cơ sở phúc lợi hưu tríSố tiền tối đa hàng nămGhi chú19716. 00% của $6,000. 00$360. 0019724. 30% của 6.000 USD. 00$258. 0019733. 30% của 6.000 USD. 00$198. 0019746. 20% của 6.000 USD. 00$372. 00197511. 00% của $6,000. 00$660. 0019765. 00% của $6,000. 00$300. 0019775. 00% của $6,000. 00$300. 0019786. 50% của 6.000 USD. 00$390. 0019795. 00% của $6,000. 00$300. 0019806. 00% của $6,000. 00$360. 0019813. 00% của $7.000. 00$210. 0019823. 00% của $7.000. 00$210. 0019833. 00% của $7.000. 00$210. 0019844. 00% của $7.000. 00$280. 0019854. 00% của $8,000. 00$320. 0019864. 00% của $9.000. 00$360. 0019873. 00% của $9.000. 00$270. 0019884. 00% của $9.000. 00$360. 001989NO COLA1990NO COLA1991NO COLA19925. 00% của $9.000. 00$450. 00có hiệu lực 01/01/19921993NO COLA19943. 00% của $9.000. 00$270. 001995NO COLA19963. 00% của $9.000. 00$270. 00có hiệu lực từ ngày 01/11/19961997NO COLA19982. 10% của 12.000 USD. 00$252. 0019993. 00% của $12.000. 00$360. 0020003. 00% của $12.000. 00$360. 0020013. 00% của $12.000. 00$360. 0020023. 00% của $12.000. 00$360. 0020033. 00% của $12.000. 00$360. 0020043. 00% của $12.000. 00$360. 0020053. 00% của $12.000. 00$360. 0020063. 00% của $12.000. 00$360. 0020073. 00% của $12.000. 00$360. 0020083. 00% của $12.000. 00$360. 0020093. 00% của $12.000. 00$360. 0020103. 00% của $12.000. 00$360. 0020113. 00% của $12.000. 00$360. 0020123. 00% của $13.000. 00$390. 0020133. 00% của $13.000. 00$390. 0020143. 00% của $13.000. 00$390. 0020153. 00% của $13.000. 00$390. 0020163. 00% của $13.000. 00$390. 0020173. 00% của $13.000. 00$390. 0020183. 00% của $13.000. 00$390. 0020193. 00% của $13.000. 00$390. 00Đã thanh toán vào ngày 30/08/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/201920203. 00% của $13.000. 00$390. 00Đã thanh toán vào ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/202020213. 00% của $13.000. 00$390. 00Đã thanh toán 30/7/202120225. 00% của $13.000. 00$650. 00Đã thanh toán 31/8/2022


*Trừ khi có ghi chú khác, tất cả COLA đều có hiệu lực trên cơ sở năm tài chính (e. g. , COLA được liệt kê là “2022,” ở trên, có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022)


Nhận xác minh thu nhập lợi ích của bạn

Trong thời gian nghỉ hưu, bạn có thể cần cung cấp xác minh số tiền phúc lợi MTRS của mình cho bên thứ ba, chẳng hạn như khi đăng ký một khoản vay, tiền thuê nhà hoặc giảm giá thế chấp, viện dưỡng lão hoặc nhà ở công cộng. Nếu bạn đang yêu cầu xác minh vì mục đích An sinh xã hội, hãy nhớ nói với đại diện MTRS điều này vì chúng tôi sẽ cần đưa thêm thông tin vào thư của bạn

 

MTRS và bạn

Người về hưu

Trong suốt thời gian bạn nghỉ hưu, chúng tôi sẽ quản lý các phúc lợi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ. Bạn cũng cần liên hệ với chúng tôi khi xảy ra một số sự kiện nhất định


Trong thời gian bạn nghỉ hưu, CHÚNG TÔI sẽ…

Cung cấp cho bạn thông tin về phúc lợi hưu trí của bạn và các dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về phúc lợi MTRS liên quan đến việc nghỉ hưu của bạn và cập nhật cho bạn các vấn đề có liên quan, chẳng hạn như các phúc lợi đang chờ xử lý và các dịch vụ của chúng tôi,  luật pháp, Board elections and cost-of-living adjustments by way of our newsletters and special mailings.

Xử lý và thanh toán trợ cấp hưu trí hàng tháng
Hàng tháng, chúng tôi sẽ phát hành khoản thanh toán quyền lợi của bạn theo hướng dẫn của bạn (séc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn). Tháng 1 hàng năm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lịch thanh toán cho năm dương lịch sắp tới. Trong trường hợp séc của bạn bị đánh cắp, chúng tôi sẽ cấp séc thay thế

Duy trì hồ sơ chính xác về thông tin cá nhân, tài chính và người thụ hưởng của bạn với tư cách là người nghỉ hưu
Để đảm bảo xử lý chính xác các khoản trợ cấp của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ bao gồm tên, địa chỉ, số An sinh xã hội, ngày nghỉ hưu, quyền chọn nghỉ hưu, phương thức thanh toán, chỉ định người thụ hưởng và, nếu có, số tiền bạn đã giữ lại cho nhóm

Trước ngày 31 tháng 1 hàng năm, hãy cung cấp cho bạn Mẫu 1099-R cho mục đích thuế
Biểu mẫu 1099-R của bạn sẽ cho biết tổng số tiền trợ cấp hưu trí của bạn cho năm dương lịch trước đó; . Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin này cho IRS

Định kỳ, hãy xác minh khả năng đủ điều kiện của bạn để nhận trợ cấp hưu trí
Là một phần trách nhiệm ủy thác của chúng tôi đối với hệ thống lương hưu của Khối thịnh vượng chung, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận rằng bạn thực sự vẫn còn sống và đủ điều kiện nhận trợ cấp của mình

Trong trường hợp bạn qua đời, hãy trả trợ cấp cho người còn sống, nếu có, theo phương án nghỉ hưu mà bạn đã chọn
Tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn (A, B hoặc C), chúng tôi sẽ chi trả trợ cấp cho người còn sống, nếu có. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ nỗ lực xử lý quyền lợi cho người còn sống một cách tế nhị và nhanh chóng nhất có thể


Trong thời gian nghỉ hưu, BẠN cần liên hệ với chúng tôi nếu và khi bạn…

Thay đổi tên, địa chỉ (tạm thời hoặc lâu dài) hoặc số An sinh xã hội của bạn
Để bảo vệ bạn, chúng tôi hướng dẫn bưu điện không chuyển tiếp nhiều tài liệu chúng tôi gửi cho người về hưu (những tài liệu này thường chứa thông tin bí mật về lợi ích và thuế). Theo đó, điều rất quan trọng là bạn phải gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn để bạn chắc chắn nhận được thư của chúng tôi.

Mất séc hưu trí của bạn  
Trong trường hợp mất mát hoặc trộm cắp, hãy thông báo cho chúng tôi bằng văn bản không sớm hơn một tuần sau ngày gửi thư để yêu cầu chúng tôi phát hành séc thay thế. Chúng tôi sẽ đặt lệnh ngừng thanh toán đối với séc và phát hành séc thay thế, thường trong vòng năm đến mười ngày sau khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn

Cần xác minh khoản thanh toán quyền lợi của bạn

Trong thời gian nghỉ hưu, bạn có thể cần cung cấp xác minh số tiền phúc lợi MTRS của mình cho bên thứ ba, chẳng hạn như khi đăng ký một khoản vay, tiền thuê nhà hoặc giảm giá thế chấp, viện dưỡng lão hoặc nhà ở công cộng. Nếu bạn đang yêu cầu xác minh vì mục đích An sinh xã hội, hãy nhớ nói với đại diện MTRS điều này vì chúng tôi sẽ cần đưa thêm thông tin vào thư của bạn

Muốn thay đổi của bạn

 • khấu trừ thuế liên bang
  Hàng năm vào thời điểm tính thuế, hãy xem lại Biểu mẫu 1099–R của bạn để biết bạn đang phải trả những khoản thuế liên bang nào. Để thay đổi số tiền bị giữ lại, hãy gửi cho chúng tôi thông báo cho biết thay đổi mong muốn cũng như ngày hoặc yêu cầu có hiệu lực và gửi Mẫu W-4P mới
 • người thụ hưởng (chỉ những người về hưu và người nhận trợ cấp tử tuất theo lựa chọn A và B)
  Hãy nhận biết tình trạng của người thụ hưởng của bạn. Nếu bạn nghỉ hưu theo Lựa chọn A hoặc B, bạn có thể thay đổi chỉ định của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi biểu mẫu chỉ định người thụ hưởng mới; . Nếu bạn nghỉ hưu theo Tùy chọn C và người thụ hưởng của bạn qua đời trước bạn, vui lòng thông báo cho MTRS vì trợ cấp của bạn sẽ “bật lên” số tiền Tùy chọn A và sau đó bạn có thể chỉ định người được chỉ định để nhận bất kỳ trợ cấp nào được trả trong tháng bạn qua đời
 • phương thức thanh toán
  Nếu bạn đã nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2009 và vẫn đang nhận trợ cấp hàng tháng qua séc gửi qua thư, chúng tôi khuyến khích bạn chuyển sang hình thức gửi tiền trực tiếp

Muốn tham gia quản trị MTRS

Khoảng ba tháng trước cuộc bầu cử Hội đồng quản trị (tổ chức bốn năm một lần), chúng tôi thông báo cho các thành viên đang hoạt động và đã nghỉ hưu về quy trình bầu cử và đề cử sắp tới

Được tái tuyển dụng bởi một chủ lao động công ở Massachusetts và vượt quá giới hạn về thời gian và thu nhập

Nếu bạn muốn làm việc vượt quá giới hạn về thời gian và thu nhập, bạn phải thông báo bằng văn bản cho MTRS rằng bạn muốn từ bỏ trợ cấp hưu trí trong thời gian làm việc. Trợ cấp của bạn sẽ bị đình chỉ cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng nó sẽ được khôi phục

Ly hôn và trợ cấp hưu trí của bạn được chia

Nếu có thể, MTRS sẽ thanh toán trợ cấp hàng tháng của bạn theo các điều khoản trong lệnh của tòa án hoặc lệnh quan hệ gia đình của các bên

Trong trường hợp bạn qua đời, người thụ hưởng của bạn nên liên hệ với chúng tôi về mọi quyền lợi dành cho người còn sống

Hãy thông báo cho người thụ hưởng hiện tại của bạn rằng họ nên liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn qua đời. Hãy nhớ giữ giấy nghỉ hưu cùng với các tài liệu quan trọng khác của bạn

Nếu bạn đang nhận được khoản thanh toán phúc lợi hàng tháng từ chúng tôi, vui lòng điền vào Mẫu thay đổi địa chỉ–Thành viên đã nghỉ hưu hoặc nếu bạn không có máy in, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu qua thư

Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ của bạn, dù là tạm thời hay lâu dài. séc trợ cấp hưu trí và báo cáo tiền gửi trực tiếp của bạn sẽ không được chuyển tiếp. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn các tài liệu tài chính và các biểu mẫu khác (mẫu thuế 1099-R, xác minh tính đủ điều kiện) trong suốt thời gian bạn nghỉ hưu. Xin lưu ý

 • Vui lòng gửi cho chúng tôi thông báo về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ của bạn ít nhất 30 ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực;
 • Để bảo vệ bạn, chúng tôi không thể chấp nhận thay đổi địa chỉ qua điện thoại nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thay đổi qua fax. Tuy nhiên, bạn vẫn cần gửi cho chúng tôi mẫu gốc có chữ ký gốc của bạn
 • Nếu, từ năm này qua năm khác, bạn thường xuyên cư trú tại địa chỉ tạm thời của mình (ví dụ: hàng năm bạn dành mùa đông tại địa chỉ hiện tại và mùa hè tại địa chỉ tạm thời của mình), bạn vẫn cần thông báo cho chúng tôi hàng năm về những ngày bạn sẽ đến.

Hỏi đáp. Chỉ định người được chỉ định để nhận các khoản thanh toán đến hạn sau khi bạn qua đời, nếu có

Ai có thể nêu tên loại người được chỉ định này và người được chỉ định sẽ nhận được gì?

Bạn có thể nêu tên loại người được chỉ định này nếu bạn hiện đang nhận trợ cấp với tư cách là

 • Tùy chọn Là người đã nghỉ hưu hoặc người sống sót của một thành viên MTRS, người được chỉ định của bạn sẽ nhận được khoản thanh toán một lần cho bất kỳ khoản trợ cấp nào bạn kiếm được trong tháng bạn qua đời và chưa được cấp cho bạn
 • Lựa chọn B cho người về hưu, người được chỉ định của bạn sẽ nhận được. khoản thanh toán một lần cho phần còn lại của tài khoản tiết kiệm niên kim của bạn, nếu có, khi bạn qua đời;

“Quyền lợi trong tháng tôi chết” là gì?

Trợ cấp hưu trí và tử tuất được trả cho thời gian đã tích lũy. Nói cách khác, khoản trợ cấp bạn nhận được vào cuối tháng 1 chính là khoản thanh toán cho tháng 1. Nếu bạn, người nhận trợ cấp, qua đời trước cuối tháng và

 • chúng tôi có thể ngừng gửi séc/ký gửi trực tiếp của tháng đó qua đường bưu điện hoặc gửi tiền, sau đó chúng tôi sẽ tính toán số tiền trợ cấp mà bạn đã kiếm được trong tháng đó—nói cách khác, các khoản trợ cấp cho những ngày trong tháng đó mà bạn còn sống—và sau đó
 • chúng tôi không thể ngăn việc gửi hoặc gửi tiền bằng séc/ký gửi trực tiếp của tháng đó, khi đó chúng tôi sẽ tính toán số tiền trợ cấp đã được trả vượt mức cho bạn trong tháng đó—nói cách khác, các khoản trợ cấp được trả cho bất kỳ ngày nào trong tháng đó sau khi bạn qua đời . Trong trường hợp này, (những) người được chỉ định của bạn sẽ không phải trả khoản thanh toán hàng tháng khi chết

Nếu tôi…

 • nghỉ hưu theo Lựa chọn A và không được yêu cầu nêu tên người thụ hưởng vì trợ cấp hàng tháng của tôi sẽ chấm dứt sau khi tôi qua đời

 • đã nghỉ hưu theo Lựa chọn B từ nhiều năm trước và người mà tôi chỉ định là người thụ hưởng của tôi đã qua đời. Tôi hiểu rằng số dư tài khoản tiết kiệm niên kim của tôi đã được “chi tiêu” từ lâu và sẽ không có khoản thanh toán trợ cấp cho người còn sống một lần khi tôi qua đời

 • nhận trợ cấp tuất hàng tháng và không được yêu cầu nêu tên người thụ hưởng vì trợ cấp hàng tháng của tôi sẽ chấm dứt sau khi tôi qua đời

Tại sao tôi nên nêu tên người được chỉ định vào lúc này?

Như đã giải thích ở trên, các khoản thanh toán hưu trí được thực hiện vào cuối mỗi tháng trong tháng đó; . Một số người sống sót có thể chọn không làm thủ tục giấy tờ và chi phí tiềm năng để có được mã số thuế, lập tài khoản ngân hàng cho di sản và chứng thực di sản để thu khoản thanh toán phúc lợi cuối cùng của người về hưu. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định ai đó nhận “số tiền theo tỷ lệ” đến hạn vào tháng bạn qua đời, chúng tôi có thể thanh toán trực tiếp cho người được chỉ định của bạn thay vì tài sản của bạn

Tôi có thể thay đổi chỉ định của mình bất cứ lúc nào không?

Có—việc chỉ định hiện tại của bạn sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn nộp Biểu mẫu chỉ định người thụ hưởng mới cho Người về hưu và Người sống sót cho MTRS, việc này bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Biểu mẫu mới của bạn sau đó sẽ thay thế mọi chỉ định trước đó


Ghi chú. KHÔNG sử dụng biểu mẫu này nếu bạn là…

 • thành viên tích cực (thay vào đó, hãy xem Phúc lợi Người sống sót dành cho thành viên tích cực) hoặc
 • Lựa chọn C về hưu. Vào thời điểm nghỉ hưu, bạn đã chỉ định người thụ hưởng Tùy chọn C và người thụ hưởng Tùy chọn C của bạn không thể thay đổi. Nếu người thụ hưởng Tùy chọn C của bạn qua đời trước bạn, bạn không được nêu tên người thụ hưởng Tùy chọn C mới; . Nếu người thụ hưởng Tùy chọn C của bạn đã qua đời trước bạn, vui lòng gửi biểu mẫu Báo cáo về cái chết của người thụ hưởng Tùy chọn C của chúng tôi, cùng với bản sao giấy chứng tử hoặc thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi có thể điều chỉnh quyền lợi của bạn

Sau khi một trong những người nhận trợ cấp của chúng tôi qua đời, Hệ thống Hưu trí Giáo viên Massachusetts (MTRS) sẽ nỗ lực hết sức để xác định và liên hệ với những người còn sống và/hoặc tài sản của người đó để thanh toán mọi khoản trợ cấp còn lại có thể đến hạn. Tuy nhiên, đôi khi, những khoản tiền này không được thanh toán vì chúng tôi không thể tiếp cận những người sống sót và/hoặc di sản hoặc vì họ có thể không liên hệ được với văn phòng của chúng tôi. Để giúp MTRS xử lý những trường hợp này, chúng tôi liệt kê tên của những người nhận phúc lợi với số tiền chưa được nhận tại đây, với hy vọng rằng những người sống sót và/hoặc tài sản của họ sẽ liên hệ với chúng tôi để yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào có thể đến hạn

Nếu bạn là

 • người thi hành hoặc người thi hành, hoặc
 • người sống sót hoặc người thụ hưởng của thành viên MTRS hoặc người nhận trợ cấp đã qua đời,

và cả bạn và tài sản của thành viên đều chưa nhận được “khoản thanh toán cuối cùng” cho phúc lợi hưu trí của thành viên đã qua đời, MTRS có thể có số tiền chưa được nhận trong tài khoản của bạn

Nếu bạn tin rằng tài sản của thành viên hoặc bạn có thể có số tiền chưa được xác nhận, vui lòng

 1. XEM LẠI danh sách liên kết bên dưới để xem tên thành viên đã qua đời có xuất hiện không
 2. Nếu bạn tìm thấy tên của thành viên đã qua đời, vui lòng ĐIỀN Đơn đăng ký của chúng tôi đối với số tiền chưa được xác nhận và gửi lại cho văn phòng chính của chúng tôi, như được nêu trong biểu mẫu. Bạn phải gửi cho chúng tôi một biểu mẫu đã điền đầy đủ để yêu cầu nhận tiền;

Xem lại danh sách các khoản tiền chưa được xác nhận

Nếu tai nạn hoặc bệnh tật khiến bạn không thể đưa ra quyết định, người được chỉ định đáng tin cậy có thể giải quyết công việc của bạn

Giấy ủy quyền (POA) là một văn bản trong đó bạn (“người đứng đầu”) ủy quyền cho một cá nhân đáng tin cậy mà bạn chọn (“luật sư thực tế” hoặc “người đại diện”) của bạn hành động thay mặt bạn. Có một số loại POA

 • POA có giới hạn. Điều này trao cho người nào đó quyền hành động thay mặt bạn trong những tình huống cụ thể hoặc trong khoảng thời gian giới hạn
 • POA chung. Điều này cấp cho ai đó quyền thay mặt bạn tiến hành mọi công việc
 • POA bền bỉ. Giấy ủy quyền này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn bị khuyết tật hoặc mất năng lực và có thể mang lại một trong những lợi ích quan trọng nhất của POA. Nếu POA không bền, nó sẽ tự động bị thu hồi khi bạn bị khuyết tật—và nếu bạn bị khuyết tật hoặc mất năng lực, đó chính là lúc bạn cần sự đảm bảo rằng người khác có thể hành động thay mặt bạn
 • POA “lò xo” hay “độ bền lò xo”. Loại cuộc hẹn này chỉ “xuất hiện” hoặc có hiệu lực khi cần thiết, vào một ngày nào đó trong tương lai hoặc khi một sự kiện nào đó xảy ra trong tương lai, thường là khi bạn mất khả năng lao động.

Các luật liên quan đến POA có thể khác nhau ở các tiểu bang khác nhau. Tại Massachusetts, theo quy định của Bộ luật Chứng thực Thống nhất Massachusetts, một POA lâu dài

 • Có thể chung chung hoặc cụ thể. Trong một POA lâu dài cụ thể, người đại diện chỉ được phép hành động với một số năng lực nhất định mà tài liệu POA phải mô tả chi tiết. POA lâu dài nói chung trao quyền hạn rộng hơn cho người đại diện, cho phép họ hành động trong nhiều vấn đề khác nhau, từ các quyết định tài chính đến chăm sóc sức khỏe hoặc hoàn thành Biểu mẫu Xác minh Phúc lợi MTRS hai năm một lần của bạn
 • Có thể có hiệu lực ngay lập tức khi được người ủy quyền ký (được gọi là giấy ủy quyền “hiện tại”) hoặc sau đó. Một tài liệu chỉ có hiệu lực khi cần thiết, chẳng hạn như nếu và khi hiệu trưởng bị bệnh hoặc thương tích mất khả năng lao động, được gọi là POA “có độ bền cao”
 • Phải được ký trước sự chứng kiến ​​của Công chứng viên và phải có cụm từ “Giấy ủy quyền này sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng khuyết tật sau này hoặc sự thiếu năng lực của hiệu trưởng hoặc thời gian trôi đi,” hoặc ngôn ngữ tương tự chỉ ra rằng trong trường hợp khuyết tật, . POA lâu dài có thể chứa ngày hết hạn, sau đó nó sẽ hết hiệu lực. Nó cũng có thể bị thu hồi miễn là hiệu trưởng không bị mất năng lực. Nếu hiệu trưởng mất năng lực, người giám hộ hợp pháp sẽ có quyền thu hồi tài liệu. POA luôn chịu trách nhiệm trước người giám hộ hợp pháp hoặc người được ủy thác do tòa án chỉ định

Nếu bạn không có giấy ủy quyền hợp lệ, lâu dài và bạn bị mất năng lực, Tòa án Chứng thực Di chúc Massachusetts sẽ có thẩm quyền pháp lý đối với các vấn đề của bạn. Tòa án sẽ chỉ định một người giám hộ để đưa ra các quyết định, ký các văn bản và xử lý các quyết định về sức khoẻ, công việc kinh doanh và gia đình của bạn và chịu trách nhiệm về tài sản, tài sản của bạn. Quyền giám hộ do tòa án chỉ định có nghĩa là bạn và gia đình sẽ phải chịu thêm chi phí và rắc rối về mặt pháp lý, cũng như sự không chắc chắn về kết quả của bất kỳ vấn đề chứng thực di chúc nào

Tuy nhiên, khi chọn ai đó làm luật sư thực tế của bạn, hãy đảm bảo chọn người có trách nhiệm và đáng tin cậy, đồng thời tham khảo ý kiến ​​luật sư của bạn về các cách khác nhau mà bạn có thể giới hạn tài liệu POA của mình để bảo vệ chính mình. Để thu hồi POA của bạn, hãy thông báo cho người đại diện chính thức của bạn bằng văn bản và yêu cầu họ trả lại bất kỳ bản sao tài liệu POA nào cho bạn. Bạn cũng nên thông báo bằng văn bản cho bất kỳ người nào khác có thể đã nhận được tài liệu, bao gồm cả MTRS, rằng bạn đã thu hồi POA của mình.

Vì MTRS không thể cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý, vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư để biết thêm thông tin

 

Bảo hiểm y tế

Người về hưu

Về bảo hiểm sức khỏe của bạn khi nghỉ hưu

Bảo hiểm y tế cho các thành viên đã nghỉ hưu của MTRS không phải do MTRS cung cấp mà là một phúc lợi theo hợp đồng địa phương. Hầu hết các khu học chánh đều cung cấp bảo hiểm y tế liên tục cho người về hưu và

 • tham gia Chương trình Giáo viên Thành phố đã nghỉ hưu (RMT) (xem danh sách bên dưới) hoặc
 • cung cấp chương trình bảo hiểm nhóm của riêng họ (xem phạm vi bảo hiểm của quận địa phương bên dưới)

Bảo hiểm này sẽ được quản lý như thế nào tùy thuộc vào hệ thống trường học mà bạn sắp nghỉ hưu. Vì bảo hiểm y tế là một vấn đề rất quan trọng đối với bạn khi bạn cân nhắc việc nghỉ hưu, nên bạn có thể muốn điều tra các lựa chọn của mình vài năm trước khi nghỉ hưu thực sự.

Ba lưu ý dành cho những người sắp nghỉ hưu và sắp nghỉ hưu

 1. Mặc dù bạn là một nhà giáo dục tích cực nhưng phí bảo hiểm y tế của bạn có thể đã bị khấu trừ trên cơ sở trước thuế. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng IRS yêu cầu phí bảo hiểm của người về hưu phải được khấu trừ trên cơ sở sau thuế
 2. Bất kể chương trình bảo hiểm nhóm nào bạn có thể được cung cấp sau khi nghỉ hưu, bạn nên liên hệ với điều phối viên bảo hiểm địa phương của bạn khoảng ba tháng trước ngày nghỉ hưu có hiệu lực để có được các mẫu đơn cần thiết để được bảo hiểm. Tương tự như vậy, vui lòng xem lại thông tin của chúng tôi về Medicare
 3. Một thông báo quan trọng dành cho nhân viên trường bán công và các thành viên không hoạt động. Xin lưu ý rằng các khu học chánh có các quy định khác nhau về việc cung cấp bảo hiểm cho các thành viên đang hoạt động và các thành viên đã nghỉ hưu, và khu học chánh của bạn có thể cung cấp hoặc không cung cấp cho bạn quyền lợi bảo hiểm khi nghỉ hưu. Theo đó, nếu bạn là nhân viên của một trường bán công, hoặc bạn không làm việc cho khu học chánh, thì ngay khi bạn bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu, hãy điều tra xem bạn có đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cho người về hưu hay không, vì các quy tắc của khu học chánh của bạn có thể ảnh hưởng đến quyết định nghỉ hưu của bạn

Các quận tham gia Chương trình Giáo viên Thành phố đã nghỉ hưu (RMT)

(tính đến tháng 3 năm 2023)

Nếu có thắc mắc về phạm vi bảo hiểm hoặc phí bảo hiểm của bạn, hãy liên hệ với Ủy ban Bảo hiểm Nhóm theo số 617-727-2310


Amesbury
ổn định
Billerica
Thung lũng Blackstone Reg
Bourne
Braintree
Bridgewater (Không phải khu vực Bridgewater-Raynham)
Dedham
Dennis (Không phải khu vực Dennis-Yarmouth)
Eastham
Everett
bà già
Đại Lawrence Reg
Holyoke
Hudson
Vườn nho Martha
Milton
người Montague
Narragansett Reg
Newbury
Bắc Adams
Bắc Attleboro

Bắc Middlesex Reg
Norwell
Paxton
Thung lũng Pioneer Reg
Plainville
Quabbin Reg
Rehoboth (Không phải khu vực Dighton-Rehoboth)
tôn kính
Rockland
Rutland
Salisbury
Thung lũng Shawsheen Reg
Spencer (Không phải Spencer-East Brookfield)
Stoughton
Thượng Cape Cod Reg
Wareham
Cầu Tây Nước
Westfield
Tây Springfield
Whitman-Hanson Reg
Wilbraham
Woburn

 

Nếu khu học chánh của bạn không được liệt kê trong Chương trình Giáo viên Thành phố đã Hưu trí (ở trên), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn sau khi nghỉ hưu sẽ do chủ lao động địa phương của bạn quản lý. (Ghi chú. Thành phố hoặc thị trấn của bạn có thể tham gia “Chương trình Đô thị GIC. ” Nếu vậy, bạn vẫn nên liên hệ với điều phối viên bảo hiểm địa phương vì họ sẽ quản lý bảo hiểm của bạn, được cung cấp thông qua GIC. )

Các lựa chọn bảo hiểm y tế có sẵn cho bạn theo chương trình này sẽ thay đổi tùy theo các chương trình bảo hiểm được thương lượng trong cộng đồng địa phương của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, cộng đồng địa phương của bạn sẽ cho bạn lựa chọn kế hoạch bồi thường hoặc lựa chọn HMO

Một thông báo quan trọng dành cho nhân viên trường bán công và các thành viên không hoạt động. Xin lưu ý rằng các khu học chánh có các quy định khác nhau về việc cung cấp bảo hiểm cho các thành viên đang hoạt động và các thành viên đã nghỉ hưu, và khu học chánh của bạn có thể cung cấp hoặc không cung cấp cho bạn quyền lợi bảo hiểm khi nghỉ hưu. Theo đó, nếu bạn là nhân viên của một trường bán công hoặc bạn không làm việc cho khu học chánh, ngay khi bạn bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu, hãy điều tra xem bạn có đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cho người về hưu hay không, vì các quy định của khu học chánh của bạn có thể ảnh hưởng đến quyết định nghỉ hưu của bạn


Ghi danh

Vì dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ được quản lý bởi cùng một cộng đồng nơi bạn nghỉ hưu, nên không có lý do gì để bạn gặp phải tình trạng mất bảo hiểm. Khoảng ba tháng trước ngày nghỉ hưu, bạn nên thông báo cho điều phối viên phúc lợi địa phương về ý định nghỉ hưu của bạn. Vào thời điểm đó, họ sẽ cung cấp cho bạn các giấy tờ cần thiết để đăng ký bảo hiểm với tư cách là một giáo viên đã nghỉ hưu. Khi đó, bạn sẽ xác định được loại hình bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Nếu bạn đã kết hôn, bạn nên cân nhắc nhu cầu bảo hiểm cho vợ/chồng hoặc con cái phụ thuộc của mình, nếu có

Nếu bạn chọn từ bỏ bất kỳ bảo hiểm nào vào thời điểm nghỉ hưu, bạn nên hỏi điều phối viên bảo hiểm của mình xem bạn có thể đăng ký bảo hiểm vào một ngày nào đó sau đó không. Bạn cũng nên hỏi

 • Phí bảo hiểm của tôi sẽ là bao nhiêu khi tôi nghỉ hưu?
 • Điều gì xảy ra với bảo hiểm của tôi ở tuổi 65 nếu tôi đủ điều kiện nhận Medicare?

Chi phí và phương thức thanh toán

Vì việc quản lý bảo hiểm y tế địa phương được thương lượng ở cấp địa phương nên chi phí sẽ khác nhau giữa các thị trấn. Tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm mà bạn phải trả với tư cách là người nghỉ hưu có thể giữ nguyên hoặc thậm chí giảm xuống. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với điều phối viên phúc lợi của mình để tìm hiểu xem chi phí của bạn sẽ là bao nhiêu khi bạn nghỉ hưu.

MTRS sẽ có thể khấu trừ phí bảo hiểm hàng tháng từ trợ cấp hưu trí của bạn. Đổi lại, chúng tôi thay mặt bạn chuyển phí bảo hiểm của bạn đến cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự mình thanh toán, bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp với điều phối viên địa phương để đảm bảo rằng bạn đáp ứng được ngày thanh toán hàng tháng của thị trấn. Bằng cách yêu cầu MTRB khấu trừ khoản thanh toán bảo hiểm của bạn, bảo hiểm của bạn sẽ được tự động thanh toán hàng tháng


Bảo hiểm chương trình địa phương cho vợ/chồng của một giáo viên đã nghỉ hưu sau cái chết của người về hưu

Ghi chú. Khi nghĩ đến bảo hiểm, bạn phải luôn xem xét nhu cầu của vợ/chồng và/hoặc con cái phụ thuộc của mình trong trường hợp bạn phải qua đời trước họ

Khi đến lúc đăng ký bảo hiểm với cộng đồng địa phương của bạn, bạn nên hỏi điều phối viên phúc lợi của mình một số câu hỏi về bảo hiểm của vợ/chồng bạn. Cụ thể, bạn nên xác định chính sách của cộng đồng địa phương liên quan đến việc bảo hiểm cho vợ/chồng của bạn trong trường hợp bạn chết trước họ. Các câu hỏi bạn nên hỏi điều phối viên phúc lợi địa phương của mình bao gồm

 • Tôi có thể đăng ký cho vợ/chồng của mình vào thời điểm tôi tự đăng ký không?
 • Nếu tôi không đăng ký cho vợ/chồng của mình bây giờ, tôi có thể đăng ký cho anh ấy hoặc cô ấy vào một thời điểm nào đó trong tương lai không?
 • Lựa chọn nghỉ hưu của tôi (A, B hoặc C) có ảnh hưởng gì đến khả năng hội đủ điều kiện của vợ/chồng tôi để đăng ký bảo hiểm chăm sóc sức khỏe không?
 • Nếu tôi qua đời trước vợ/chồng của mình và họ được bảo hiểm vào thời điểm tôi qua đời, liệu họ có thể tiếp tục được bảo hiểm với tư cách là người sống sót không?
 • Nếu tôi đã chết trước người phối ngẫu của mình và người đó không được ghi danh vào thời điểm tôi qua đời, liệu người đó có thể ghi danh là người sống sót không?
 • Vợ/chồng của tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ?

Vì cộng đồng địa phương có thẩm quyền đối với tất cả các câu hỏi được liệt kê ở trên nên chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với điều phối viên địa phương trước khi nghỉ hưu để hỏi những câu hỏi rất quan trọng này. Khoảng một năm kể từ ngày nghỉ hưu có hiệu lực, bạn nên yêu cầu làm rõ một lần nữa về việc vợ/chồng của bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm của bạn hay không. Vì bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ của bạn được thương lượng trong thị trấn của bạn nên bảo hiểm và tính đủ điều kiện có thể thay đổi vào thời điểm bạn nghỉ hưu


Khi bảo hiểm bắt đầu

Bảo hiểm sức khỏe của bạn với tư cách là một giáo viên đã nghỉ hưu thường sẽ bắt đầu khi bảo hiểm sức khỏe của bạn với tư cách là một giáo viên tích cực kết thúc. Điều quan trọng là phải thông báo trước cho điều phối viên phúc lợi địa phương của bạn vài tháng về việc nghỉ hưu của bạn để bạn không bị mất bảo hiểm. Chúng tôi khuyên bạn nên thông báo cho điều phối viên phúc lợi của mình ít nhất ba tháng trước ngày nghỉ hưu có hiệu lực để bạn có đủ thời gian thu thập thông tin về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của mình


Để biết thêm thông tin

Bạn nên liên hệ với điều phối viên bộ phận tiền lương hoặc phúc lợi tại địa phương hoặc văn phòng Thủ quỹ Thị trấn của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ xem lại thông tin của chúng tôi về Medicare

 

Xin lưu ý. Trang này được biên soạn bằng cách sử dụng thông tin từ Cơ quan An sinh Xã hội và Ủy ban Bảo hiểm Nhóm của Khối thịnh vượng chung. MTRS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó
MTRS không quản lý bảo hiểm y tế hoặc phúc lợi Medicare của bạn. Mặc dù chúng tôi có thể khấu trừ phí bảo hiểm y tế của bạn từ séc hàng tháng của bạn và chuyển chúng đến GIC hoặc thủ quỹ thành phố hoặc thị trấn của bạn, chức năng dịch vụ và ghi sổ đó là sự tham gia duy nhất của chúng tôi. Để biết thêm thông tin đầy đủ về Medicare, vui lòng truy cập www. ssa. chính phủ , www. thuốc men. gov hoặc gọi đến 1-800-MEDICARE


Là chương trình bảo hiểm y tế được liên bang tài trợ, Medicare là chương trình bảo hiểm y tế lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm Medicare hỗ trợ hàng triệu người Mỹ lớn tuổi và người Mỹ khuyết tật đáp ứng các chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Medicare được điều hành bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Chăm sóc Sức khỏe (HCFA) của Hoa Kỳ. S. Sở Y tế và dịch vụ Dân sinh. Bạn đăng ký Medicare thông qua văn phòng An sinh xã hội địa phương

Medicare thanh toán nhiều chi phí chăm sóc sức khỏe nhưng không chi trả tất cả. Điều rất quan trọng là phải hiểu những gì Medicare sẽ chi trả, những gì sẽ được bảo hiểm bổ sung chi trả và hai chương trình bảo hiểm tương tác với nhau như thế nào

Khi bạn 64 tuổi…bạn nên liên hệ với văn phòng An sinh xã hội địa phương khoảng ba tháng trước sinh nhật lần thứ 65 của bạn. Tại thời điểm đó, bạn sẽ có thể xác định khả năng đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicare của mình. Nếu bạn có thể tham gia Medicare, bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý bảo hiểm của mình—không phải MTRS—để điều chỉnh phạm vi bảo hiểm hiện tại của bạn

Với tư cách là người nghỉ hưu của MTRS, bạn có thể hoặc có thể không đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicare, nhưng bạn phải đảm bảo điều tra khả năng hội đủ điều kiện của mình ít nhất ba tháng trước ngày sinh nhật thứ 65 của bạn

Nói chung, bạn sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicare (Phần A) khi bạn đến tuổi 65 và đáp ứng một trong các điều kiện sau

 • bạn sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội, hoặc
 • bạn đã kết hôn với một người đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội, hoặc
 • bạn là một công chức, được thuê vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 1986 và bạn đã trả lương 1. Thuế Medicare 45% trong khoảng thời gian bắt buộc (thường là 10 năm)

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhận Medicare, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ vẫn thuộc về chủ lao động địa phương của bạn

Medicare là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chính của bạn

Sau khi đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ thông qua Medicare, bạn có thể phải đăng ký Medicare. (Việc bạn có bắt buộc phải chuyển đổi hay không tùy thuộc vào việc bạn có được bảo hiểm theo chương trình Giáo viên Thành phố đã nghỉ hưu (RMT) của Khối thịnh vượng chung hay theo bảo hiểm do địa phương cung cấp  hay không và vào việc thành phố của bạn có chấp nhận các quy định của M. G. L. c. 32B, § 18. Vui lòng kiểm tra với điều phối viên phúc lợi địa phương của bạn hoặc Ủy ban Bảo hiểm Tập đoàn để xem liệu bạn có bắt buộc phải chuyển sang Medicare khi đủ điều kiện hay không. )

Nếu đăng ký Medicare, bạn có thể muốn mua bảo hiểm “Medigap” để bổ sung cho phạm vi bảo hiểm của Medicare. Nếu trước khi đăng ký Medicare, bạn đã được bảo hiểm theo

 • chương trình của chính quyền địa phương, bạn nên sắp xếp với điều phối viên bảo hiểm địa phương để tiếp tục được bảo hiểm thông qua chương trình bảo hiểm nhóm của mình. Chương trình bảo hiểm địa phương sau đó sẽ đóng vai trò bổ sung cho Medicare. Bạn nên liên hệ với điều phối viên phúc lợi địa phương để biết các lựa chọn Medigap
 • chương trình RMT, bạn sẽ phải đăng ký Medicare, nếu đủ điều kiện; . Để biết các lựa chọn Medigap của bạn, hãy liên hệ với Ủy ban bảo hiểm nhóm

Chi phí và phương thức thanh toán Medicare

Bảo hiểm Medicare Phần A miễn phí cho những người về hưu đủ điều kiện. Có tính phí cho Medicare Phần B. Khi bạn đã thiết lập bảo hiểm với chương trình Medicare, MTRS sẽ giữ lại phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo hiểm Medigap của bạn

Bắt đầu từ năm 2007, phí bảo hiểm Medicare Phần B được tính dựa trên thu nhập của người về hưu. Trước đây, tất cả những người về hưu đủ điều kiện tham gia Medicare đều trả phí bảo hiểm như nhau cho bảo hiểm Medicare Phần B của họ. Bắt đầu từ năm 2007, phí bảo hiểm Medicare Phần B cao hơn đối với những người về hưu có thu nhập vượt quá giới hạn nhất định. Phí bảo hiểm Medicare Phần B tiêu chuẩn năm 2007 là $93. 50/tháng. Đối với những người về hưu có tổng thu nhập vượt quá 80.000 USD (đối với một người) hoặc 160.000 USD (đối với một cặp vợ chồng khai thuế chung), phí bảo hiểm Phần B sẽ tăng theo thang trượt, lên đến tối đa là 161 USD. 40/tháng đối với những người về hưu có thu nhập vượt quá 200.000 USD (độc thân) hoặc 400.000 USD (kết hôn khai thuế chung)

Để biết thêm thông tin và tỷ lệ phí bảo hiểm mới theo thu nhập hàng năm, vui lòng xem  trang web của Medicare về phí bảo hiểm hàng tháng Phần B  .

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về Medicare, vui lòng liên hệ với văn phòng An sinh xã hội tại địa phương của bạn hoặc gọi đến Cơ quan quản lý an sinh xã hội  theo số 800-772-1213.

 

An ninh xã hội

Người về hưu

Như bạn có thể đã biết, Massachusetts là một trong số ít các bang “không có An Sinh Xã Hội”. Điều này có nghĩa là bạn, với tư cách là thành viên của hệ thống hưu trí đóng góp, sẽ đóng vào hệ thống của chúng tôi thay vì An sinh xã hội; . Tuy nhiên, bạn có thể đã kiếm được tín dụng An Sinh Xã Hội thông qua việc làm khác. Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội, bạn có thể phải tuân theo một trong hai luật “nhúng kép” An Sinh Xã Hội. Điều khoản Loại bỏ Thiên tai và Khoản đền bù Lương hưu của Chính phủ

LƯU Ý QUAN TRỌNG. Tất cả những người về hưu nên liên hệ với Cơ quan An sinh Xã hội để xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp an sinh xã hội của họ ba tháng trước khi nghỉ hưu hoặc ba tháng trước 65 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước


Câu hỏi thường gặp

Sở An Sinh Xã Hội muốn biết ngày đầu tiên tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp hoặc cần xác minh số tiền thanh toán trợ cấp của tôi. Tôi cần phải làm gì?

Nếu bạn cần xác minh khả năng hội đủ điều kiện hưởng quyền lợi hoặc thu nhập của mình, vui lòng gọi cho trung tâm liên hệ của chúng tôi theo số 617-679-6877 để yêu cầu Thư xác minh lương hưu. Hãy nhớ cho chúng tôi biết rằng bạn yêu cầu thông tin này cho mục đích An sinh xã hội để chúng tôi có thể đảm bảo đưa vào thông tin họ cần

Khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ có 40 tín chỉ (hoặc “quý”) theo An Sinh Xã Hội. Lương hưu An Sinh Xã Hội của tôi có bị giảm vì tôi sẽ nhận lương hưu từ MTRS không?

Nếu bạn có 40 tín chỉ (hoặc “quý”) trong hệ thống An Sinh Xã Hội (nói cách khác, bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội), thì An Sinh Xã Hội sẽ sử dụng “công thức đã sửa đổi” để tính lương hưu của bạn trừ khi

 • bạn đã có 20 năm làm việc đáng tin cậy theo MTRS trước ngày 1 tháng 1 năm 1986 hoặc
 • bạn 55 tuổi và đã có ít nhất 10 năm phục vụ đáng tin cậy trước ngày 1 tháng 1 năm 1986 hoặc
 • bạn sẽ có ít nhất 30 năm “thu nhập đáng kể” theo hệ thống An sinh xã hội. Để biết thêm thông tin về “thu nhập đáng kể”, hãy liên hệ với Văn phòng Quản lý An sinh Xã hội tại địa phương của bạn hoặc xem thêm thông tin về Điều khoản Loại bỏ Tình trạng bất ngờ (WEP) bên dưới

Nếu bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong số này, bạn sẽ bị giảm lương hưu An sinh xã hội. Để xác định số tiền giảm áp dụng cho bạn, vui lòng liên hệ với Cơ quan An sinh Xã hội theo số 800-772-1213

Tôi đang mong đợi nhận được trợ cấp dành cho vợ/chồng hoặc góa phụ theo An Sinh Xã Hội. Tôi có bị giảm trợ cấp vì tôi sẽ nhận trợ cấp hưu trí từ MTRS không?

Nếu bạn muốn nhận trợ cấp dành cho vợ/chồng hoặc góa phụ theo An sinh xã hội, những khoản trợ cấp này có thể bị giảm đi 2/3 số tiền trợ cấp hưu trí MTRS của bạn. Bạn sẽ được miễn “Tiền hưu trí chính phủ” này nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về phúc lợi An sinh xã hội cho vợ chồng có hiệu lực vào năm 1977 và;

 • bạn đã có 20 năm làm việc đáng tin cậy theo MTRS trước ngày 1 tháng 12 năm 1982 hoặc
 • bạn đã 55 tuổi và đã có ít nhất 10 năm phục vụ đáng tin cậy trước ngày 1 tháng 12 năm 1982 hoặc
 • bạn đã 55 tuổi hoặc đã có 20 năm phục vụ đáng tin cậy trước ngày 1 tháng 7 năm 1983 và bạn nhận được một nửa hỗ trợ từ vợ/chồng của mình

Trong mọi trường hợp, Cơ quan An sinh Xã hội yêu cầu nam giới về hưu của MTRS phải nhận được ít nhất một nửa số tiền hỗ trợ từ vợ để nộp đơn xin trợ cấp cho vợ/chồng.

Liệu bảo hiểm Medicare của tôi có bị ảnh hưởng bởi luật “nhúng kép” của An Sinh Xã Hội không?

KHÔNG; . Nếu bạn tin rằng, dựa trên độ tuổi và/hoặc mức độ dịch vụ được tín nhiệm của bạn với MTRS, bạn được miễn Điều khoản loại bỏ bất ngờ hoặc Khoản đền bù lương hưu của chính phủ, Cơ quan An sinh xã hội sẽ yêu cầu bạn gửi thư từ chúng tôi nêu rõ . Để yêu cầu lá thư này, hãy liên hệ với chúng tôi


Điều khoản loại bỏ gió mùa

Điều khoản loại bỏ bất lợi có thể ảnh hưởng đến cách chúng tôi tính toán trợ cấp hưu trí hoặc tàn tật của bạn. Nếu bạn làm việc cho một chủ lao động không khấu trừ thuế An sinh xã hội từ tiền lương của bạn, chẳng hạn như cơ quan chính phủ hoặc chủ lao động ở quốc gia khác, thì bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp tàn tật nào bạn nhận được từ công việc đó đều có thể làm giảm phúc lợi An sinh xã hội của bạn

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan An sinh Xã hội

 • Điều khoản loại bỏ gió mùa
 • Tờ thông tin về điều khoản loại bỏ gió mùa

Đền bù lương hưu của chính phủ

Chính sách bù đắp lương hưu của chính phủ điều chỉnh phúc lợi An sinh xã hội cho vợ/chồng hoặc người góa bụa đối với những người nhận được “lương hưu không được chi trả”. ” Lương hưu không được bảo hiểm là lương hưu do người sử dụng lao động trả và không khấu trừ thuế An sinh xã hội từ tiền lương của bạn, thông thường là chính quyền tiểu bang và địa phương của các nước không thuộc Hoa Kỳ. S. người sử dụng lao động

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan An sinh Xã hội

 • Đền bù lương hưu của chính phủ
 • Tờ thông tin về bù trừ lương hưu của chính phủ

Đánh thuế lợi ích của bạn

Người về hưu

LƯU Ý QUAN TRỌNG. MTRS không đủ điều kiện để đưa ra lời khuyên cụ thể liên quan đến mã số thuế liên bang. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của kế toán cá nhân của mình và/hoặc lấy một bản sao của f   Sở Thuế vụ (IRS) Publication 575, Pension and Annuity Income, to ensure that you are in compliance with all of the appropriate federal requirements.


Thuế và trợ cấp hưu trí của bạn

Trợ cấp hưu trí hưu bổng mà bạn nhận được từ MTRS được miễn thuế theo luật thuế thu nhập của Massachusetts. Tuy nhiên, chính phủ liên bang ( Sở Thuế vụ (IRS) ) sẽ đánh thuế phần lớn trợ cấp hưu trí của bạn ngay sau khi nghỉ hưu. Khoảng 95-98% sẽ bị đánh thuế ở cấp liên bang, tùy thuộc vào số tiền sau thuế bạn có trong tài khoản niên kim MTRS của mình tại thời điểm bạn nghỉ hưu, như được giải thích bên dưới.

Sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ phải hoàn thành Mẫu W-4P để bắt đầu khấu trừ thuế liên bang hàng tháng. Điều rất quan trọng là bạn phải hoàn thành biểu mẫu khấu trừ thuế cùng với thời gian nghỉ hưu của mình. Nếu không có biểu mẫu nào được nộp cho hội đồng hưu trí của bạn, thì luật liên bang yêu cầu hội đồng hưu trí phải khấu trừ thuế, bắt đầu từ séc hưu trí thứ hai của bạn, như thể bạn là một người đã kết hôn với ba trường hợp miễn trừ. Cũng có thể yêu cầu không khấu trừ thuế. Tuy nhiên, nếu không có khoản thuế nào bị khấu trừ, bạn nên gửi khoản thanh toán ước tính hàng quý cho IRS. Bạn có thể thay đổi số tiền khấu trừ thuế liên bang của mình bất cứ lúc nào trong thời gian nghỉ hưu chỉ bằng cách thông báo cho chúng tôi

Nợ thuế của bạn sẽ được xác định bằng cách sử dụng  Phương pháp đơn giản hóa của Sở thuế vụ . Phần miễn thuế phụ thuộc vào số tiền đóng góp sau thuế của bạn cho hệ thống hưu trí, thời điểm đóng góp của bạn và tuổi thọ của bạn tại thời điểm nghỉ hưu.

Kể từ tháng 1 năm 1988, tất cả các khoản đóng góp cho hệ thống hưu trí đều được thực hiện trên cơ sở trước thuế. Do đó, chỉ những khoản đóng góp của bạn được thực hiện trước tháng 1 năm 1988 và bất kỳ giao dịch mua dịch vụ đáng tin cậy nào được thực hiện bằng đô la sau thuế mới đủ điều kiện được miễn thuế liên bang của bạn. Các khoản đóng góp trước thuế và tất cả tiền lãi mà tài khoản của bạn kiếm được không thể được sử dụng khi bạn tính phần miễn thuế hàng năm trong trợ cấp hưu trí của mình

Thay đổi khoản khấu trừ thuế liên bang của bạn

Phúc lợi hưu trí của bạn phải chịu thuế thu nhập liên bang. Tuy nhiên, nếu bạn là cư dân Massachusetts, phúc lợi của bạn không phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang. Vào thời điểm bạn nghỉ hưu, chúng tôi yêu cầu bạn cho chúng tôi biết liệu bạn có muốn chúng tôi khấu trừ bất kỳ khoản thuế thu nhập nào không và nếu có thì bao nhiêu

Xin lưu ý

 • Trừ khi bạn có chỉ dẫn khác cho chúng tôi, chúng tôi phải khấu trừ thuế thu nhập liên bang bắt đầu từ khoản thanh toán đầu tiên của bạn
 • Bạn có thể thay đổi số tiền khấu trừ thuế của mình bất kỳ lúc nào trước hoặc trong khi nghỉ hưu bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản. Chỉ cần tải xuống Mẫu W-4P, điền vào và gửi đến văn phòng chính của chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn gửi biểu mẫu của mình qua đường bưu điện để văn phòng của chúng tôi nhận được nó trước ngày 15 của tháng mà bạn muốn thay đổi diễn ra.
 • Nếu bạn cần trợ giúp trong việc xác định khoản khấu lưu thuế liên bang của mình, hãy sử dụng công cụ ước tính khấu lưu thuế trực tuyến của IRS để hỗ trợ bạn về các ưu tiên khấu trừ thuế của bạn. (Ghi chú. MTRS không nhận được thông tin từ công cụ này. Nếu bạn sử dụng nó để xác định các ưu tiên khấu trừ thuế của mình, bạn vẫn cần phải gửi Biểu mẫu thay thế W-4P cho chúng tôi để thực hiện các thay đổi đối với khoản khấu lưu thuế liên bang của bạn. )

Cách đọc Mẫu 1099-R của bạn

Mặc dù chúng tôi đã đính kèm phần thông tin kèm theo Biểu mẫu 1099-R của bạn, bên dưới là thông tin bổ sung mà chúng tôi hy vọng bạn thấy hữu ích khi đọc Biểu mẫu 1099-R của mình

Những người về hưu hàng loạt ở bang COLA 2024

 

 • Mã vạch. Mã vạch hình vuông nhỏ này chỉ được in trên biểu mẫu của bạn để đảm bảo độ chính xác khi gửi thư. Đây không phải là Mã phản hồi nhanh (QR) có thể quét được và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào
 • TIN của người thanh toán (“Số nhận dạng người thanh toán”). Loại Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) được MTRS sử dụng là Mã số nhận dạng người sử dụng lao động (EIN) liên bang và có thể tìm thấy trong hộp này
 • Hộp 1, Phân phối gộp. Phần này hiển thị tổng số tiền phân phối mà bạn đã nhận được từ MTRS cho năm dương lịch 2022
 • Ô 2a, Số tiền tính thuế. Điều này cho thấy số tiền phân phối phải chịu thuế. Nếu một phần phân phối của bạn không phải chịu thuế thì số tiền không chịu thuế sẽ được hiển thị trong Ô 5. Nếu không có số tiền trong Ô 5, MTRS có thể không có tất cả thông tin cần thiết để xác định số tiền chịu thuế. Trong trường hợp đó, tại Ô 2b sẽ đánh dấu “Số tiền chịu thuế không được xác định”.
 • Ô 2b. Nếu chọn "Số tiền chịu thuế không được xác định" thì MTRS không có tất cả thông tin cần thiết để xác định số tiền chịu thuế và Ô 2a sẽ để trống (xem Hộp 2a ở trên). Trường hợp này bạn nên tự xác định số tiền không chịu thuế. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách tính phần phúc lợi không chịu thuế của mình trong Ấn bản IRS 575 hoặc trong Sổ tay 1040 dưới tiêu đề “Thu nhập hưu trí hàng năm” hoặc xem mẫu trên trang web của chúng tôi. Ô còn lại, “Tổng phân phối,” được chọn khi không có khoản phân phối nào nữa được trả cho bạn từ MTRS. Ví dụ: 1099-R được cấp vào năm người về hưu qua đời sẽ hiển thị "Tổng phân phối" để cho IRS biết rằng các khoản thanh toán phúc lợi hàng tháng của người về hưu đã chấm dứt
 • Hộp 3. Không áp dụng cho người nghỉ hưu MTRS
 • Hộp 4, Thuế thu nhập liên bang bị khấu trừ. Phần này thể hiện tổng số tiền thuế thu nhập liên bang được khấu trừ cho năm dương lịch 2022
 • Hộp 5, Đóng góp của nhân viên/Đóng góp Roth được chỉ định hoặc phí bảo hiểm. Tiêu đề của Hộp 5 không phản ánh chính xác ý nghĩa của nó đối với những người về hưu trong Hệ thống Hưu trí Giáo viên Massachusetts—trong trường hợp của chúng tôi, nó không liên quan đến bảo hiểm hoặc các khoản đóng góp cho Roth. Hộp 5 thực tế thể hiện phần đóng góp sau thuế của bạn cho MTRS mà bạn có quyền loại trừ khỏi Phân phối gộp của mình (trong Hộp 1) cho năm dương lịch 2022. Nó bằng chênh lệch giữa số tiền chịu thuế của bạn (trong Hộp 2a) và tổng Phân phối Gộp (trong Hộp 1). Nếu có số tiền ở Ô 5, điều đó có nghĩa là khi bạn bắt đầu nhận phúc lợi MTRS, bạn đã có tiền “sau thuế” trong tài khoản MTRS của mình—số tiền mà bạn đã đóng thuế. Khi bạn bắt đầu nhận được trợ cấp của mình, bạn có thể “loại trừ” số tiền sau thuế đó khỏi số tiền chịu thuế của mình trong khoảng thời gian nhiều năm.
 • Hộp 6. Không áp dụng cho người nghỉ hưu MTRS
 • Ô 7, Mã phân phối. Mã IRS này xác định loại phân phối bạn nhận được từ MTRS. Các mã này cũng được mô tả ở mặt sau của Mẫu 1099-R của bạn
  • 2. Áp dụng cho một số phân bổ nhất định bao gồm trợ cấp hưu trí thường xuyên trả cho người về hưu dưới 59-1/2 tuổi
  • 4. Xác định các khoản thanh toán mà người sống sót, người thụ hưởng hoặc tài sản của thành viên đã qua đời hoặc người về hưu nhận được
  • 7. Xác định các khoản thanh toán cho người về hưu trên 59-1/2 tuổi
 • Ô 8 và 9a. Không áp dụng cho người nghỉ hưu MTRS
 • Ô 9b. Số tiền ở Ô 9b, nếu có, thể hiện tổng số tiền đóng góp sau thuế còn lại mà bạn sẽ được phép loại trừ trong suốt cuộc đời của mình. (Trong khi Hộp 5 thể hiện số tiền bạn có thể loại trừ cho năm dương lịch 2022, thì Hộp 9b hiển thị số tiền còn lại mà bạn có thể loại trừ trong những năm tới. )
 • Ins. (Bảo hiểm). Nếu bất kỳ số tiền nào bị giữ lại cho bảo hiểm nhóm của bạn vào năm 2021, tổng số tiền đó sẽ được liệt kê bên cạnh “Bảo hiểm” trong hộp ở góc dưới bên trái của 1099-R của bạn. Trong tổng số này chỉ bao gồm phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn; . Chúng tôi cung cấp thông tin này như một dịch vụ cho bạn, để hỗ trợ bạn chuẩn bị thuế;
  Nếu bạn chia thành các khoản khấu trừ thì con số này có thể được sử dụng cho Bảng A. Không sử dụng số liệu ở Ô 5, đối với những người về hưu của chúng ta, nó không liên quan đến bảo hiểm

Lưu ý cho những người mới nghỉ hưu. Khi bạn là một nhà giáo dục tích cực, phí bảo hiểm y tế của bạn có thể đã bị khấu trừ trên cơ sở trước thuế. Tuy nhiên, luật thuế liên bang yêu cầu phí bảo hiểm của người về hưu phải được khấu trừ trên cơ sở sau thuế.

Bảo hiểm của bạn được quản lý bởi Ủy ban Bảo hiểm Tập đoàn hoặc khu học chánh địa phương của bạn. Để xác định cơ quan nào quản lý bảo hiểm của bạn, hãy xem phần Khấu trừ của séc lương hưu hoặc bảng sao kê tiền gửi trực tiếp. Nếu khoản khấu trừ của bạn được liệt kê là

 • GROUP INS hoặc GIC DNTL, hãy liên hệ với Ủy ban Bảo hiểm Tập đoàn tại
  617-727-2310, máy lẻ. 6, với bất kỳ câu hỏi nào
 • Y TẾ D, Y TẾ I, NHA KHOA, LIFE INSU, TÙY CHỌN hoặc MED KHÁC,
  liên hệ với điều phối viên bảo hiểm của khu học chánh của bạn để biết thông tin

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã nhận được nhiều hơn một Biểu mẫu 1099-R từ MTRS. Tại sao?

Không có gì lạ khi nhận được nhiều hơn một 1099-R cho một năm tính thuế. Điều này có thể xảy ra do một trong những điều sau đây

 • Bạn đã đạt đến độ tuổi 59-1/2 trong năm tính thuế. (Ngoại lệ. nếu bạn đang nhận trợ cấp tàn tật do tai nạn thì bạn sẽ chỉ nhận được một 1099-R cho năm mà bạn đạt đến tuổi 59-1/2. )
 • Bạn đang nhận được phúc lợi hưu trí MTRS của riêng mình và phúc lợi dành cho người còn sống từ một cựu thành viên MTRS
 • Bạn đang nhận được phúc lợi hưu trí MTRS của riêng mình và do Lệnh Quan hệ Gia đình Đủ điều kiện (QDRO), bạn cũng đang nhận được phúc lợi từ một thành viên MTRS khác
 • Bạn đang nhận trợ cấp hưu trí khuyết tật thông thường MTRS và bạn đã bước sang tuổi 55 trong năm dương lịch
 • Bạn đang nhận trợ cấp hưu trí cho người còn sống hoặc do tai nạn tàn tật và các phúc lợi thay mặt cho những đứa con phụ thuộc của bạn (bạn sẽ nhận được 1099 cho phúc lợi của mình và một cho mỗi đứa trẻ phụ thuộc, tất cả đều được báo cáo theo số An sinh xã hội của bạn)
 • Ngoài khoản thanh toán phúc lợi hàng tháng, bạn còn nhận được khoản hoàn trả từ MTRS

Tôi đã nhận được hai biểu mẫu 1099-R vì tôi đã bước sang tuổi 59-1/2 trong năm tính thuế. Tại sao—và điều này có nghĩa là gì?

Trong năm tính thuế mà bạn bước sang tuổi 59-1/2, bạn sẽ nhận được hai biểu mẫu 1099–R từ chúng tôi, vì IRS yêu cầu chúng tôi xác định và phân biệt giữa các khoản thanh toán được thực hiện cho bạn khi bạn dưới 59-1 tuổi/ . Theo đó, hãy lưu ý

 • Mỗi hình thức sẽ khác nhau. Một sẽ phản ánh tổng số tiền trong những tháng bạn dưới 59-1/2 tuổi và sẽ có mã phân phối là 2 trong Ô 7;
 • Bạn sẽ cần cả hai biểu mẫu để xác định thông tin báo cáo thuế của mình trong năm. Để có được tổng số hàng năm của bạn, chỉ cần thêm số tiền khác nhau vào hai biểu mẫu. Ví dụ: để xác định tổng số tiền bạn nhận được từ MTRS trong năm, hãy thêm số liệu trong “Hộp 1, Phân phối gộp” trên một biểu mẫu vào số liệu trong “Hộp 1, Phân phối gộp” trên biểu mẫu kia

MTRS có đưa ra lời khuyên về thuế không?

KHÔNG. Bạn nên tìm lời khuyên từ cố vấn thuế chuyên nghiệp hoặc Sở Thuế vụ

Tôi nên khuyên gia đình hoặc người thi hành án nên làm gì trong trường hợp tôi qua đời?

Vui lòng khuyên những người sống sót của bạn truy cập trang web của chúng tôi và xem trang của chúng tôi về cách báo cáo cái chết của người nhận trợ cấp

Tôi có thể truy cập trực tuyến 1099 của mình không?

Có—nếu hiện tại bạn đang nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng hoặc trợ cấp tuất, bạn có thể truy cập vào số 1099 của mình trong MyTRS, hệ thống tài khoản thành viên trực tuyến của chúng tôi. Đây là cách thực hiện

 1. Đi tới trang đăng nhập MyTRS. Nếu bạn có tài khoản, Đăng nhập và chuyển sang bước 6. Nếu chưa có tài khoản nhấn Create an account và chuyển sang bước 2
 2. Xem lại thỏa thuận Điều khoản dịch vụ của MyTRS. Đảm bảo cuộn xuống hết cỡ và nhấp vào nút Chấp nhận
 3. Nhập Ngày sinh và số An sinh xã hội của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn câu hỏi bảo mật của bạn và nhấp vào Tiếp theo
 6. Chọn phương thức ưa thích của bạn cho phương thức gửi mã Xác thực hai yếu tố (2FA) và nhấp vào Tiếp theo
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập mã 2FA của bạn. (Nếu bạn chọn nhận mã 2FA dưới dạng tin nhắn văn bản thì mã đó phải được gửi đến số điện thoại di động. Đường đất không hỗ trợ tin nhắn văn bản. )
 8. Sau khi đăng nhập, trên trang chủ của bạn, nhấp vào Tài liệu (ở lề trái). Trong bảng liệt kê các tài liệu có sẵn của bạn, hãy tìm 1099-R 2023 của bạn, ngày sẽ là 16/01/2023 hoặc 17/01/2023, sau đó nhấp vào Tải xuống. Nếu bạn có nhiều mã 1099, hãy nhớ tìm tất cả các mã 1099 có ngày 16/01/2023 hoặc 17/01/2023 để có được thông tin thuế năm 2022 của bạn
 9. Để thoát MyTRS một cách an toàn, vui lòng nhấp vào Đăng xuất ở góc trên cùng bên phải

Trong MyTRS, KHÔNG sử dụng nút Quay lại hoặc Làm mới trên trình duyệt của bạn vì chúng có thể làm gián đoạn kết nối của bạn và khiến phiên của bạn trở nên không hợp lệ. Để điều hướng trong MyTRS, hãy luôn sử dụng các liên kết ở lề trái

Xem video của chúng tôi

Để xác định nghĩa vụ thuế liên bang đối với trợ cấp hưu trí của bạn trong năm đầu tiên nghỉ hưu, hãy xem xét và hoàn thành bảng tính mẫu sau. Ví dụ này minh họa các tính toán cho một người về hưu 59 tuổi vào ngày nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 6 và nhận được trợ cấp hưu trí hàng năm là 30.000 USD.

Xin lưu ý rằng bảng tính này được điều chỉnh từ phiên bản IRS và chỉ áp dụng cho nghĩa vụ thuế liên bang đối với trợ cấp hưu trí MTRS của bạn trong năm dương lịch đầu tiên nghỉ hưu. Nó KHÔNG tính đến bất kỳ kế hoạch lương hưu hoặc niên kim nào khác mà bạn có thể có và nó KHÔNG giải quyết nghĩa vụ thuế tiềm ẩn của bạn sau năm đầu tiên này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với IRS, tham khảo Ấn phẩm 575 của IRS hoặc thảo luận vấn đề này với kế toán hoặc cố vấn thuế của bạn

Bảng tính mẫu. Đây không phải là một bảng tính tương tác mà bạn có thể điền vào trên màn hình. Theo đó, bạn có thể muốn in trang này và hoàn thành bảng tính trên giấy

DòngVí dụBạn 1Nhập tổng số tiền trợ cấp hưu trí mà bạn thực sự sẽ nhận được trong năm nay. (Trong ví dụ này, người về hưu nhận được trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hoặc trong 6 tháng trong 12 tháng, tương đương 15.000 USD trong khoảng thời gian đó. )$15.000. 002 Nhập tổng số tiền đóng góp sau thuế vào tài khoản tiết kiệm niên kim của bạn. Số tiền này bằng với tổng số tiền đóng góp của bạn trước ngày 1 tháng 1 năm 1988, cộng với bất kỳ giao dịch mua dịch vụ sau thuế nào bạn đã thực hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 1988 và được liệt kê trong Thông báo về Phúc lợi Hưu trí Ước tính (Đóng góp Ước tính Sau Thuế) mà chúng tôi gửi cho bạn. . 21.000 USD. 003Nếu bạn đã nghỉ hưu
 • Trước ngày 7/11/96 (Ô 2a trên biểu mẫu 1099-R của bạn được để trống) và tuổi của bạn vào ngày nghỉ hưu là
  • 55 trở xuống, nhập 300
  • 56-60, nhập 260
  • 61-65, nhập 240
  • 66-70, nhập 170
  • 71 trở lên thì nhập 120
 • Sau ngày 7/11/96 theo Lựa chọn A hoặc B và tuổi của bạn vào ngày nghỉ hưu là
  • 55 trở xuống, nhập 360
  • 56-60, nhập 310
  • 61-65, nhập 260
  • 66-70, nhập 210
  • 71 trở lên thì nhập 160
 • Sau ngày 7/11/96 theo Lựa chọn C và tổng số tuổi của bạn và người thụ hưởng vào ngày nghỉ hưu là
  • 110 trở xuống nhập 410
  • 111-120, nhập 360
  • 121-130, nhập 310
  • 131-140, nhập 260
  • 141 trở lên thì nhập 210
3104Chia Dòng 2 cho Dòng 3 và nhập kết quả$67. 745 Nhập số tháng mà bạn sẽ nhận được trợ cấp hưu trí trong năm nay 66 Nhân Dòng 4 với Dòng 5 và nhập kết quả$406. 447Trừ Dòng 6 khỏi Dòng 1 và nhập kết quả. Đây là số tiền phải đóng thuế của bạn. $14,593. 56

**Để xác định số tiền hàng năm được loại trừ khỏi thu nhập lương hưu của bạn trong năm tiếp theo, hãy lấy số tiền từ Dòng 4 và nhân với 12

Làm việc sau khi nghỉ hưu

Người về hưu

Nhắc nhở các thành viên. Như được mô tả dưới đây, có những hạn chế về thời gian và thu nhập khi tái tuyển dụng với một chủ lao động công ở Massachusetts. Tuy nhiên, không có hạn chế về việc làm trong khu vực tư nhân, việc làm công ở tiểu bang khác hoặc làm việc với chính phủ liên bang

Thẩm quyền giải quyết. Bản ghi nhớ PERAC, bao gồm công cụ tính thu nhập tương tác

 • Áp dụng lại các giới hạn về thu nhập và số giờ làm việc cho tất cả những người về hưu trong khu vực công (Bản ghi nhớ 1; ngày 3 tháng 1 năm 2023)
 • Mở rộng công việc sau khi nghỉ hưu trong khu vực công  (Bản ghi nhớ 29; ngày 22 tháng 10 năm 2021)
 • Bảng tính toán thu nhập sau khi nghỉ hưu trong khu vực công
 • Các câu hỏi thường gặp
 • Thực thi các giới hạn sau khi nghỉ hưu đối với những người về hưu trong Hệ thống hưu trí công nhận việc làm với bất kỳ thực thể công nào ở Massachusetts (Bản ghi nhớ 30, ngày 1 tháng 11 năm 2013)
 • Hạn chế về việc làm sau khi nghỉ hưu ở Massachusetts (Bản ghi nhớ 24; ngày 2 tháng 7 năm 2008)
 • Giới hạn thu nhập sau khi nghỉ hưu ở G. L. c. 32, § 91 (Bản ghi nhớ 20; ngày 19 tháng 5 năm 2004)
 • Giới hạn thu nhập sau khi nghỉ hưu ở G. L. c. 32, § 91 (Bản ghi nhớ 3; ngày 12 tháng 1 năm 2004)

Tổng quan

Căn cứ Luật chung của Massachusetts c. 32, § 91, có những hạn chế về thời gian làm việc của người về hưu và số tiền mà người đó có thể kiếm được

Tuy nhiên, theo M. G. L. c. 32, § 91(e), các giới hạn về thu nhập khi tuyển dụng lại những người về hưu ở các trường công lập ở Massachusetts sẽ được nới lỏng trong trường hợp “thiếu hụt trầm trọng” vị trí do Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESE) xác định. ESE đã thông qua quy định 603 CMR 7. 14(13)(b), cho phép Ủy viên Giáo dục Tiểu học và Trung học coi rằng một học khu đang có "sự thiếu hụt trầm trọng" theo yêu cầu của giám đốc học khu và chứng minh rằng học khu đã nỗ lực thiện chí để tuyển dụng những người không về hưu . Quy trình đăng ký “thiếu hụt nghiêm trọng” tương tự như quy trình yêu cầu từ bỏ chứng nhận. (Các khu học chánh mong muốn tận dụng điều khoản “thiếu hụt trầm trọng” của M. G. L. c. 32, § 91(e) nên tham khảo ý kiến ​​của Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học để được hướng dẫn về các yêu cầu chứng nhận đối với người nghỉ hưu được tái tuyển dụng. )

Tóm lại

Hạn chế việc làm sau khi nghỉ hưu đối với người về hưu ở Massachusetts

Khi KHÔNG thiếu hụt trầm trọng

Khi tình trạng thiếu hụt trầm trọng được ESE tuyên bố

Tất cả những người nghỉ hưu MTRS Những người nghỉ hưu theo công thức thông thường Những người nghỉ hưu theo công thức Hưu trí Plus1) Giới hạn thời gian. 1.200 giờ trong một năm dương lịch. Áp dụngWaivedWaived2) Giới hạn thu nhập (đối với người về hưu hưu trí)
Trên cơ sở năm dương lịch, thu nhập sau khi nghỉ hưu của người về hưu được thuê lại không được vượt quá chênh lệch giữa mức lương được trả cho chức vụ mà thành viên đó đã nghỉ hưu và số tiền lương hưu hàng năm của người đó. Sau khi thành viên đã nghỉ hưu ít nhất một năm dương lịch (một năm từ tháng 1 đến tháng 12), giới hạn thu nhập này sẽ tăng thêm 15.000 USD (xem bên dưới)
Ngày nghỉ hưu / Ngày đủ điều kiện để kiếm thêm 15.000 USD
 • 1/1/2022-31/12/2022. Vào ngày 1/1/2024
 • 1/1/2023-31/12/2023. Vào ngày 1/1/2025
 • 1/1/2024-31/12/2024. Vào ngày 1/1/2026
Áp dụngMiễn trừÁp dụng cho hai năm đầu tiên khi thành viên nghỉ hưu;
Nếu quay trở lại cùng một chủ lao động mà thành viên đó đã nghỉ hưu, 60 ngày. Ngoại lệ. Hiện tại, hạn chế cụ thể này không áp dụng nếu thành viên nghỉ hưu ở tuổi 62 trở lên hoặc ở mức trợ cấp tối đa là 80% mức lương trung bình cho phép của họ. Áp dụngÁp dụngÁp dụng

Câu hỏi thường gặp

Khu học chánh mong muốn tuyển dụng lại một người về hưu để làm việc ngoài giới hạn về thời gian và thu nhập sau khi nghỉ hưu của họ đã nộp đơn xin miễn trừ tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng với Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESE). Làm thế nào để người nghỉ hưu được tuyển dụng lại biết liệu việc miễn trừ thiếu hụt nghiêm trọng có được chấp thuận hay không?

Sau khi ESE hoàn tất việc xem xét đơn xin miễn trừ thiếu hụt trầm trọng, họ sẽ gửi thông báo bằng văn bản về quyết định của họ tới khu học chánh và gửi một bản sao quyết định cho bạn qua đường bưu điện. Xin lưu ý rằng bạn không nên cho rằng mình đang làm việc theo điều kiện miễn trừ thiếu hụt trầm trọng trừ khi bạn đã nhận được bản sao phê duyệt từ ESE

MTRS tính toán số tiền tôi có thể kiếm được bằng cách nào?

Cho đến khi bạn đã nghỉ hưu ít nhất một năm dương lịch (nghĩa là một năm từ tháng 1 đến tháng 12), số tiền bạn có thể kiếm được bằng chênh lệch giữa số tiền hàng năm hiện được trả cho vị trí mà bạn đã nghỉ hưu, . Sau khi bạn đã nghỉ hưu ít nhất một năm dương lịch, giới hạn này sẽ tăng thêm 15.000 USD

Ví dụ. Trudy Teacher nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 với mức trợ cấp hưu trí hàng năm là 48.000 USD. Vị trí mà Trudy nghỉ hưu, dựa trên bậc học và trình độ học vấn của cô ấy, sẽ được trả 65.000 đô la mỗi năm vào mùa thu năm 2022 và sẽ duy trì số tiền đó trong vài năm tới. Cô sẽ trở lại giảng dạy vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 và tiếp tục làm việc trong vài năm tiếp theo (không vượt quá giới hạn 1.200 giờ mỗi năm dương lịch). Giới hạn thu nhập của Trudy trong vài năm tới như sau

Trong bốn tháng cuối năm 2022 (từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022), Trudy có thể kiếm được 17.000 USD

Mức lương hàng năm hiện tại cho vị trí mà Trudy đã nghỉ hưu*$65.000- Trợ cấp hưu trí hàng năm của Trudy– $48.000Số tiền thu nhập được phép của Trudy** trong thời gian còn lại của năm 2022$17.000* “Mức lương” bao gồm các khoản thu nhập như tuổi thọ thường xuyên, huấn luyện thể thao và các khoản trợ cấp theo hợp đồng. Nó không bao gồm niên kim/phí bảo hiểm và các phúc lợi phụ khác
** “Thu nhập” bao gồm thù lao dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm cả niên kim/phí bảo hiểm và các phúc lợi phụ khác

Trong cả năm dương lịch 2023 (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023), Trudy vẫn có thể kiếm được tổng cộng 17.000 USD

Mức lương hàng năm hiện tại cho vị trí mà Trudy đã nghỉ hưu*$65.000- Trợ cấp hưu trí hàng năm của Trudy***– $48.000Số tiền thu nhập được phép của Trudy** cho năm dương lịch 2023$17.000

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, sau khi nghỉ hưu được một năm dương lịch, giờ đây Trudy có thể kiếm thêm 15.000 USD cho năm dương lịch 2024 và mỗi năm dương lịch sau đó

Mức lương hàng năm hiện tại cho vị trí mà Trudy đã nghỉ hưu*$65.000– Trợ cấp hưu trí hàng năm của Trudy***– $48.000Giới hạn thu nhập tiêu chuẩn cho năm dương lịch 2024$17.000+ $15.000 (theo luật cải cách lương hưu năm 2011)+ $15.000Số tiền được phép của Trudy . Tuy nhiên, nếu Cơ quan lập pháp phê chuẩn COLA 3% cho các năm tài chính 2023 và 2024, và cơ sở COLA vẫn là 13.000 USD, thì trợ cấp hưu trí hàng năm của Trudy cho năm dương lịch 2023 sẽ là 48.195 USD (thêm 32 USD). 50 mỗi tháng trong sáu tháng từ tháng 7 đến tháng 12, với tổng mức tăng là 195 đô la) và thu nhập được phép của cô ấy trong năm dương lịch 2023 sẽ giảm 195 đô la, xuống còn 16.805 đô la. Tương tự, đối với năm dương lịch 2024, trợ cấp hưu trí hàng năm của cô sẽ tăng lên $48,585 (thêm $32. 50 mỗi tháng từ tháng 1 đến tháng 6 và thêm 65 USD. 00 mỗi tháng từ tháng 7 đến tháng 12, với tổng mức tăng là $585) và thu nhập được phép của cô ấy cho năm dương lịch 2024 sẽ giảm $585, xuống còn $31,415. Để có một bảng tính tương tác mà cả người sử dụng lao động và người nghỉ hưu đã được thuê lại đều có thể sử dụng để xác định giới hạn thu nhập, vui lòng xem Công cụ tính thu nhập sau khi nghỉ hưu của Ủy ban quản lý hưu trí nhân viên công Công cụ tính thu nhập sau khi nghỉ hưu .

Tôi là một người nghỉ hưu khuyết tật. Tôi có phải chịu bất kỳ giới hạn thu nhập bổ sung nào sau khi nghỉ hưu không?

Có—trong khi những người về hưu không bị khuyết tật chỉ bị giới hạn về thu nhập sau khi nghỉ hưu ở khu vực công của Massachusetts, thì những người về hưu bị khuyết tật phải chịu giới hạn về tổng số tiền thu nhập sau khi làm việc của họ, từ cả khu vực công và tư nhân

Theo M. G. L. c. 91A, thu nhập hàng năm sau khi nghỉ hưu của người khuyết tật—từ cả khu vực tư nhân và công cộng—khi được cộng vào trợ cấp hưu trí khuyết tật của người đó, không được vượt quá số tiền lương lẽ ra phải trả cho người về hưu nếu người đó vẫn tiếp tục làm việc . Nếu vượt quá giới hạn thu nhập này, trợ cấp của người về hưu sẽ bị giữ lại cho đến khi MTRS thu hồi được khoản thanh toán vượt mức

Về cơ bản, “Tiền lương” có nghĩa là loại thanh toán cấu thành 'khoản bồi thường thường xuyên' được sử dụng để tính trợ cấp hưu trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức lương theo hợp đồng, tuổi thọ và các khoản trợ cấp nghĩa vụ bổ sung đủ điều kiện, bao gồm cả trợ cấp cho việc huấn luyện thể thao. “Thu nhập” bao gồm tiền bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả niên kim/phí bảo hiểm và các phúc lợi phụ khác, đồng thời bao hàm một số lao động, quản lý hoặc giám sát trong việc tạo ra thu nhập chứ không phải thu nhập chỉ có được từ quyền sở hữu tài sản.

Trách nhiệm của người về hưu là thông báo cho người chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường rằng họ là người nghỉ hưu công và do đó, thu nhập sau khi nghỉ hưu của họ trong khu vực công bị hạn chế

“Mức lương được trả” cho chức vụ mà người đã nghỉ hưu được tuyển dụng lại được xác định như thế nào?

Nếu, ở vị trí mà người đã nghỉ hưu, người đó

 • được điều chỉnh bởi một thỏa thuận thương lượng tập thể ở vị trí mà bạn đã nghỉ hưu, "mức lương được trả" là mức hợp đồng hàng năm hiện tại cho bậc và trình độ học vấn của người nghỉ hưu trong bảng lương
 • không được đề cập trong thỏa thuận thương lượng tập thể (e. g. , người về hưu là quản trị viên hoặc nhà giáo dục khác được bảo đảm theo hợp đồng cá nhân), thì “mức lương được trả” là mức lương hàng năm cuối cùng của bạn trước khi nghỉ hưu, cộng với hệ số lạm phát bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI-W) được chứng nhận bởi . Một ví dụ về bằng chứng đầy đủ là một chính sách đương thời bằng văn bản cho thấy rằng nhóm nhân viên mà bạn từng là thành viên nếu họ chưa nghỉ hưu, tất cả sẽ nhận được mức tăng lương như nhau trong một năm nhất định.

Ví dụ: nếu một quản trị viên nghỉ hưu vào năm 2020 với mức lương cuối cùng là 125.000 USD và khu học chánh muốn thuê lại người đó vào năm 2021, nhằm mục đích xác định “mức lương được trả” cho vị trí đó, MTRS sẽ áp dụng công thức sau

Tiền lương khi nghỉ hưu + hệ số lạm phát = “tiền lương được trả”

125.000 USD + 1. 3% (hệ số COLA tháng 1 năm 2021) = 126.625 USD

GHI CHÚ. Về cơ bản, “Tiền lương” có nghĩa là loại thanh toán cấu thành 'khoản bồi thường thường xuyên' được sử dụng để tính trợ cấp hưu trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức lương theo hợp đồng, tuổi thọ và các khoản trợ cấp nghĩa vụ bổ sung đủ điều kiện, bao gồm cả trợ cấp cho việc huấn luyện thể thao

Đối với các vị trí bán thời gian…

Nếu bạn làm việc bán thời gian trong năm làm việc cuối cùng, “mức lương được trả” cho vị trí mà bạn đã nghỉ hưu cũng tương đương với mức lương bán thời gian trước đây của bạn tương đương với mức lương toàn thời gian hiện tại. Ví dụ. Mary Music hoạt động trên cơ sở 50% toàn thời gian và nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trong năm học 2020-21, cô kiếm được 37.000 USD, tương đương 50% mức lương toàn thời gian là 74.000 USD

Năm học 2020-21 lương toàn thời gian cho Ms. Vị trí cũ của âm nhạc$76.000xMs. Cơ sở bán thời gian trước đây của âm nhạc (50%)x50%
“Trả lương” cho chị. Vị trí của âm nhạc trong năm 2020-21 trên cơ sở 50%$38.000–Ms. Tổng lương hưu hàng năm của ngành âm nhạc–$29,250
Bệnh đa xơ cứng. Thu nhập được phép của âm nhạc trong thời gian còn lại của năm dương lịch 2021$8.750Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, bà. Âm nhạc có thể kiếm thêm 15.000 USD mỗi năm dương lịch

Bệnh đa xơ cứng. Mức lương tương đương toàn thời gian của Music được sử dụng để tính mức lương trung bình cuối cùng của cô ấy;

Nếu số tiền kiếm được hoặc số giờ làm việc vượt quá giới hạn, tôi có những lựa chọn nào?

Trong cả hai trường hợp, người về hưu có hai lựa chọn. Nếu người về hưu mong muốn làm việc ở một vị trí vượt quá giới hạn về thời gian hoặc thu nhập và người đó chưa được chấp thuận miễn trừ tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, người đó có thể

a) Yêu cầu tạm dừng thanh toán lương hưu bằng cách thông báo bằng văn bản cho MTRS về việc từ bỏ trợ cấp hưu trí của mình trong thời gian làm việc. Người về hưu đã từ bỏ quyền lợi hưu trí của mình không bị giới hạn về thời gian và thu nhập và không bắt buộc phải đóng góp cho hệ thống lương hưu. Tuy nhiên, việc ngừng thanh toán lương hưu cho người về hưu có thể ảnh hưởng đến việc quản lý quyền lợi bảo hiểm y tế của họ, do đó, tốt nhất là người về hưu nên thảo luận về tác động của việc từ bỏ quyền lợi hưu trí với điều phối viên bảo hiểm địa phương của mình trước khi đưa ra quyết định này

Sau khi hoàn thành công việc, người về hưu có thể tiếp tục nhận trợ cấp hưu trí của mình ở cùng mức phúc lợi mà họ đã có trước khi miễn trợ cấp, cộng với bất kỳ điều chỉnh chi phí sinh hoạt nào được Cơ quan lập pháp Massachusetts thông qua. (Nói cách khác, người về hưu không thể lấy lại trợ cấp hưu trí của mình trong khoảng thời gian mà họ đã từ bỏ chúng. )

b) Trở lại tư cách thành viên tích cực trong MTRS và trên thực tế là “không nghỉ hưu” nếu người đó đồng ý với một số điều khoản và điều kiện nhất định. Theo M. G. L. c. 32, § 105, để “nghỉ hưu”, người về hưu phải trả lại cho hệ thống hưu trí toàn bộ trợ cấp lương hưu nhận được khi nghỉ hưu, cộng với lãi suất theo tỷ lệ mua lại (hiện tại là 3. 5%). Hơn nữa, người về hưu phải làm việc ở vị trí toàn thời gian và phải là thành viên của MTRS, trong ít nhất 5 năm kể từ ngày được phục hồi để tích lũy thêm trợ cấp hưu trí. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem

 • Khôi phục dịch vụ theo G. L. c. 32 § 105  (27 tháng 7 năm 2023, bản ghi nhớ PERAC ngày 17 năm 2023)
 • Đơn xin khôi phục dịch vụ (pdf, 3 trang)

Có đúng là giáo viên đã nghỉ hưu có thể “nghỉ hưu” không?

Có, thành viên có thể được phục hồi nếu họ đồng ý với các điều khoản và điều kiện nhất định. Vui lòng xem trực tiếp Câu hỏi 5(b) ở trên

Liệu một giáo viên hoặc quản trị viên đã nghỉ hưu từ bỏ phúc lợi hưu trí và sau đó chấp nhận một vị trí toàn thời gian, được trả lương, sau đó có được khôi phục trợ cấp hưu trí của mình trong 1.200 giờ trong bất kỳ năm dương lịch nào không?

KHÔNG. Luật không cho phép những người về hưu từ bỏ trợ cấp hưu trí và sau đó nhận việc làm công cộng để bổ sung thu nhập bằng cách khôi phục trợ cấp hưu trí cho khoảng thời gian 1.200 giờ trong mỗi năm dương lịch. Ý kiến ​​của Bộ trưởng Tư pháp, ngày 2 tháng 2 năm 1979

Ai có trách nhiệm theo dõi số giờ làm việc và số tiền kiếm được của người về hưu?

Người nghỉ hưu có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng lao động của mình và thủ quỹ của thành phố hoặc thị trấn (hoặc nguồn chịu trách nhiệm trả lương cho người về hưu) giấy chứng nhận về thời gian làm việc và mức thu nhập kiếm được trong một thời gian nhất định. . Nếu thời gian làm việc hoặc thu nhập kiếm được vượt quá số tiền cho phép, người về hưu đã nghỉ hưu không thể được tuyển dụng nữa và số tiền thu nhập vượt quá phải được trả lại cho thủ quỹ thích hợp hoặc cơ quan chịu trách nhiệm trả lương cho người về hưu. Trong trường hợp thanh toán hưu trí vượt quá hoặc không đúng, MTRS có quyền yêu cầu hoàn trả hoặc bù đắp số tiền nhận được vào các khoản thanh toán hưu trí trong tương lai

Nếu một giáo viên hoặc quản trị viên được thuê lại làm “nhà tư vấn”, thì các hạn chế về việc làm sau khi nghỉ hưu có còn được áp dụng không?

Đúng. Các hạn chế nêu trên áp dụng cho cả nhân viên và người không phải là nhân viên; . Theo đó, các hạn chế về số giờ và thu nhập sẽ được áp dụng nếu giáo viên hoặc quản trị viên đang nhận trợ cấp hưu trí và được trả lương với tư cách là “cố vấn”, nhà thầu độc lập hoặc người có nhiệm vụ thường xuyên đòi hỏi phải dành thời gian cho dịch vụ của Khối thịnh vượng chung.

"Nhân viên được thuê" có phải tuân theo những hạn chế này không?

Yes. M. G. L. c. 32, § 91(a) prohibits all retirees from “render[ing] service” to any public employer, including school districts. Section 91(b) provides a general exception to this prohibition, allowing post-retirement employment for up to 1,200 hours in any calendar year, and limiting annual earnings to the difference between the retiree’s retirement allowance and the salary being paid for the position from which he/she retired. The Massachusetts Teachers’ Retirement System (MTRS) interprets “render[ing] service” to include work under an employee leasing arrangement, and thus such arrangements are subject to the restrictions of section 91

What is an employee leasing arrangement?

An employee leasing arrangement is one where one company (the “Leasing Company”) loans or hires out its employee to another (the “Client Company”). The “leased” employee is paid by the Leasing Company and may report occasionally to the Leasing Company. While working for the Client Company, however, the employee and his/her work are directed and controlled by the Client Company and the employee typically uses the Client Company’s work space and equipment to accomplish his/her work. A common example is a “temp” agency that supplies temporary workers. Since the law has often regarded “leased” employees as employed by both the Leasing Company and Client Company, it is clear that a “leased” employee “renders service” to the Client Company

In the education context, some companies supply interim school administrators under “leasing” arrangements, and these administrators are directed in their day-to-day activities by the school district. Of course, superintendents, assistant superintendents and principals are by law appointed, employed and directed by their respective superiors (ultimately, the school committee). General Laws c. 71, §§ 59 and 59B. Thus, the System regards “leased” employees in such positions to be “render[ing] service” to the district and thus subject to the limitations of section 91(b)

Will I be subject to Social Security deductions? MTRS retirement deductions?

No, you will not be subject to either Social Security or MTRS contribution deductions. If a retired teacher or administrator returns to work in a Massachusetts public school, he or she is considered a “rehired annuitant” by the Internal Revenue Service, and therefore exempt from mandatory Social Security coverage. For more information, see the  IRS web page on Rehired Annuitants  as well as the  Social Security Administration’s web page on Rehired Annuitants  .

Where can educators get information on maintaining their teaching certification?

See the Department of Elementary and Secondary Education’s website for information on renewing your license

Benefits for survivors of retirees

Người về hưu

Reporting a retiree’s death.  As soon as possible after the passing of an MTRS retiree or survivor benefit recipient, a family member or representative should report the person’s death by calling our main office at 617-679-6877. We will request that a photocopy of the death certificate be provided to us via fax or mail. For additional information, please see Report a death to the MTRS

Tổng quan

What types of retiree survivor benefits does the MTRS provide?

A survivor of a retired member may receive no benefit, a single lump-sum payment or a monthly member-survivor benefit. Whether a survivor will receive a benefit and, if so, what type, depends upon

 • the particular retirement allowance option—Option A, Option B or Option C—that the member chose upon his or her retirement,
 • the survivor’s relationship to the member,
 • the type of beneficiary the member specified and who the member named as a beneficiary on his or her MTRS Beneficiary Designation form, and
 • if the member retired under accidental disability, whether he or she applied for accidental disability benefits before or after November 7, 1996

When the member retired, he or she chose one of three retirement benefit options. These options are different with regard to the amount paid to the member during his or her retirement and whether any benefits will be paid to someone else after the member’s death. In other words, the member determined whether and how we pay any survivor benefits

What are the three retirement benefit options and what survivor benefits, if any, do they provide?

The three retirement benefit options are

 • Option A.  This option gives the retiree the highest possible retirement allowance; it does not, however, provide for any survivor benefit. If there are any benefits that were earned by the retiree in the month of his or her death, but that were not issued to the retiree, they will be pro-rated based on the number of days in the month that the retiree lived, and paid in a lump sum to either the retiree’s designated month-of-death-benefits beneficiary or estate
 • Option B.  This option provides a retiree with an allowance that is generally 1% less than an Option A allowance. It also provides for a survivor benefit in the form of a lump-sum payment of the balance, if any, remaining in the member’s annuity savings account. In most cases, the member’s annuity account will be depleted 10 to 12 years after his or her retirement date
 • Option C.  While this option pays a retirement allowance that is generally 9–11% less than an Option A allowance to the member during his or her retirement, it provides a survivor with a monthly benefit for the rest of his or her life. The amount of the survivor’s benefit is equal to 2/3 of the amount of the retiree’s benefit at the time of his or her death

How do I know which option the member retired under?

The MTRS has this information on file. It is also included on the Option Selection form that the member should have submitted to us at the time of his or her retirement; the member may have kept a copy of this form

I am the survivor of a retired member. How do I know whether I am eligible to receive a survivor benefit?

You may be eligible to receive a survivor benefit if the member

 • retired under Option B or Option C, and
 • named you as a beneficiary in his or her Beneficiary Designation form on file in our office

If the member is an accidental disability retiree who applied for benefits prior to November 7, 1996, and you are the surviving spouse who was married to the retiree on the date of his or her retirement, you may be eligible to receive the minimum monthly spousal survivor benefit, currently $1,000 per month

The member’s regular retirement allowance payment arrived after he or she died. What should I do with this money?

The member is entitled to a retirement allowance through the date of his or her death; a designated Option B or Option C beneficiary is entitled to the survivor benefit, if any, from the day after the member’s death. For example, if the member died on the 9th of a 31-day month, he or she is entitled to 9/31 of the monthly retirement allowance. If the member retired under Option C, the member-survivor benefit is then pro-rated from the 10th of the month

Retirement benefits are paid for time already accrued. For instance, the allowance that the member receives at the end of January is the payment for January. Depending on the date of the member’s death and when we are notified, however, it is possible that we might continue to send payments that the member is not entitled to. These payments must be returned to the MTRS

If the member’s retirement allowance is paid by

 • a monthly check mailed to the member, any check(s) received after the date of death must not be cashed but must be returned directly to the MTRS. We will determine which portion of the payment represents benefits earned by the member from the beginning of the month through the date of death; this pro rata share of the member’s retirement benefit will be paid to the member’s beneficiary or to his or her estate
 • direct deposit (electronic transfer) to the member’s bank account, we will discontinue the automatic transfer as soon as we learn of the member’s death and recover as much of the overpayment as allowable directly from the bank. We will determine the amount of any overpayment to the account and require reimbursement from the member’s estate

Please note that if any retirement allowance was paid to the member after his or her death, the MTRS must recover the overpayment before paying a survivor benefit. If necessary, such overpayment will be deducted from the lump-sum payment, if any, or the member-survivor monthly payment(s)


For the surviving spouse

I am the surviving spouse of a member who retired under a disability allowance. Is my benefit any different from that of the survivor of a “regular” retiree?

With two exceptions, no. Whether you are eligible to receive a survivor benefit and what type, if any, are determined according to the same criteria as for a survivor of a member who retired under a “regular” allowance. The two exceptions concern members who retire under accidental disability retirement

 1. If the member dies as a result of the injury or condition that precipitated his or her accidental disability retirement, you may be entitled to accidental death benefits
 2. If the member applied for accidental disability retirement prior to November 7, 1996, and you were married to the member on the date of his or her retirement, you may receive the minimum monthly spousal benefit, currently $1,000/month. Prior to November 7, 1996, accidental disability retirees could not select Option C; legislation that later allowed for the selection of Option C also provided a minimum monthly spousal benefit for surviving spouses of members who applied for benefits prior to November 7, 1996

Will I be eligible to receive group health insurance coverage?

As the surviving spouse of a retired member, you may be eligible for group health insurance benefits. Any health insurance benefit that you may be entitled to will be administered under the insurance program that your spouse was eligible to join upon his or her retirement

The group health insurance of our retired members is administered in two ways. by the Commonwealth’s Retired Municipal Teachers’ (RMT) Program and by the member’s former employer. If the member’s former school district is included in the list of school districts participating in the RMT Insurance Program, your health insurance will be administered by the RMT Program. If not, it will be administered by the member’s former employer

 • The Retired Municipal Teachers’ Program.  If the member retired from one of the school districts that has opted to join the Commonwealth’s Retired Municipal Teachers’ Program, his or her health insurance benefits were administered by the Massachusetts Group Insurance Commission after retirement. If your spouse retired from one of these districts, you should contact the  Group Insurance Commission  at 617-727-2310,
  • ext. 804.  to report your spouse’s death and to request an application form for survivor health and life insurance benefits;
  • ext. 806.  to request general information regarding eligibility and benefits

  if you are eligible for group health insurance benefits under the RMT Program and you

  • will be receiving a monthly survivor benefit from the MTRS, your insurance premium will be deducted by the MTRS from your monthly survivor allowance
  • will not be receiving a monthly survivor benefit from the MTRS, you will pay your insurance premium directly to the Group Insurance Commission
  • Member’s Former Employer.  If your spouse’s school district is not included in the list of school districts participating in the RMT Program, you should contact the local insurance administrator for this school district for information concerning your benefits
   If you are eligible to receive your health insurance from this school district and you will be receiving a monthly survivor benefit from the MTRS, you have the option of having your premium deducted from your monthly allowance. If, however, you choose not to have this deduction taken from your survivor allowance, or you will not be receiving a monthly benefit from the MTRS, you must pay your premium directly to the school district insurance administrator

For the survivor of an Option A retiree

I am the surviving spouse of a member who retired under Option A, which does not provide for any survivor benefits. Are there any circumstances under which I could still receive a survivor benefit?

Yes. If your spouse retired under Option A and died within 30 days of his or her effective date of retirement, you may be eligible to receive a monthly survivor benefit. The amount of the monthly survivor benefit is equal to the allowance that the member would have received if he or she had retired under Option C

I am the survivor of a member who retired under Option A; there is no surviving spouse or dependent children. Are there any circumstances under which I could still receive a survivor benefit?

No. Option A provides the maximum amount payable during the member’s retirement; it does not provide for any survivor benefits


For the survivor of an Option B retiree

What is a lump-sum benefit?

A lump-sum benefit is a single, one-time payment to the survivor beneficiary or beneficiaries and constitutes the entire benefit. The amount of the benefit is the total balance, if any, remaining in the member’s annuity savings account, which contains all of the contributions and interest credited as of the member’s date of death. There are no restrictions on who may be named a lump-sum beneficiary and a member may name more than one individual to receive a percentage of his or her account

How is the amount of my lump-sum benefit determined?

Under Option B, the lump-sum benefit is equal to the balance remaining in the member’s annuity savings account, if any, at the time of his or her death

As you may know, each member of the Massachusetts Teachers’ Retirement System contributes a percentage of his or her salary to the system while he or she is employed. These contributions, plus any interest which may accumulate on these contributions, are deposited into an annuity savings account established in the member’s name and maintained by the MTRS

When a member chooses to receive an Option B retirement allowance, he or she is selecting an allowance that is approximately 1% less than the maximum amount he or she could have received under Option A—but he or she is also providing a potential benefit payable to a survivor or survivors after death

During the member’s retirement, the balance in the annuity savings account decreases each month by an amount equal to the monthly annuity portion of the member’s retirement allowance. In most cases the annuity account will be depleted within 9 to 11 years after the member’s date of retirement. For all intents and purposes, this recordkeeping is “invisible” to the member and the reductions do not affect the member’s monthly retirement payments. Upon the member’s death, the balance remaining in the account is paid in a lump sum to the beneficiary or the estate

If the annuity account is depleted while the member is receiving his or her retirement allowance,

 • the member will still continue to receive his or her full Option B pension amount for life but
 • the beneficiary will not receive any payment upon the member’s death

How long does it take before I receive my lump-sum benefit?

In order for the MTRS to begin to process your claim for benefits, you must complete an application form that we will provide to you. This form, along with a copy of the member’s death certificate, must be submitted to us. You can expect your lump-sum payment approximately 60 to 90 days after we receive your complete documentation

I am the surviving spouse of a member who retired under Option B, which provides only for the lump-sum payment of the balance, if any, remaining in the member’s annuity savings account. Are there any circumstances under which I could receive a monthly survivor benefit instead?

Yes. If your spouse retired under Option B and died within 30 days of his or her effective date of retirement, you may be eligible to receive a monthly survivor benefit. The amount of the monthly survivor benefit is equal to the allowance that the member would have received if he or she had retired under Option C

What happens if the Option B retiree failed to designate a beneficiary or if the individual designated by the member on his or her MTRS Beneficiary Designation form is deceased?

If the member failed to designate a beneficiary for his or her survivor benefit, or if the individual designated by the member is deceased, then any amount that remains in the member’s annuity savings account at the time of his or her death will be paid in a lump sum to the administrator or executor of the deceased member’s estate. In order for the MTRS to process a payment to an estate, we must have a copy of both the member’s death certificate and the administrator’s or executor’s official Letter of Appointment from the Probate Court. If an administrator or executor has not been appointed by the Probate Court, the member’s heirs must sign a Release of Claim form which designates the individual who will receive the lump-sum payment


For the survivor of a Option C retiree

What is a member-survivor benefit?

A member-survivor benefit is a monthly payment made to a survivor for life. Upon the retiree’s death, the individual named as a member-survivor beneficiary will receive a monthly survivor benefit for the rest of his or her life. A member may name only one person as a member-survivor beneficiary and this person must be the member’s parent, spouse, sibling, child or former spouse who has not remarried

How is the amount of my member-survivor benefit determined?

Under Option C, the member-survivor benefit is equal to two-thirds of the amount of the retirement allowance that the member was receiving at the time of his or her death

How long does it take before I receive my first member-survivor payment?

In order for the MTRS to begin to process your claim for benefits, you must complete both the application form that we will provide, and the Internal Revenue Service’s form W–4P. These forms, along with a copy of the member’s death certificate must be submitted to us before we can issue your first payment. If these forms are returned in a timely fashion, we will make every effort to ensure that you receive your first member-survivor benefit payment by the last day of the month following the month of the member’s death

I am the beneficiary of a member who retired under Option C, which provides only for the payment of a monthly allowance. Are there any circumstances under which I could receive a single lump-sum benefit instead?

No. If you are designated as the member’s Option C beneficiary, you must receive a monthly member-survivor benefit

What happens if the individual designated as the beneficiary by the member on his or her MTRS Beneficiary Designation form is deceased?

If the individual designated as the Option C beneficiary by the member is deceased, no survivor benefits will be paid after the member’s death. The Option C survivor benefit can only be paid to the individual designated by the member as the Option C beneficiary, and the member has only one opportunity—at the time of his or her retirement—to designate this individual. If the original Option C beneficiary dies before the member, the member is precluded from naming another person as the Option C beneficiary

If the member’s beneficiary predeceased him or her, the member would have been eligible to “pop up” to the higher Option A benefit amount for the remainder of his or her retirement

I am the surviving spouse. If I remarry, will the amount of my monthly member-survivor benefit be adjusted?

No. Remarriage has no effect on the amount of the Option C survivor allowance that you receive. You will receive your monthly benefit for life

Will I have to pay federal taxes on my member-survivor benefit?

Yes. How you calculate your tax liability depends on the retirement date of the deceased member. Different methods of calculation apply to different dates of retirement. The Form 1099–R that you receive from the MTRS in January of each year will set forth the amount of your benefit that is taxable according to the method that is applicable to you

For information on which method of calculation applies to you, contact your local IRS office, visit the IRS online at www. irs. gov, refer to IRS Publication 575 or discuss this with your accountant or other expert in the area of federal taxation

Can I have federal income taxes deducted from my member-survivor benefit?

Yes. The MTRS is required by federal law to withhold federal taxes from all survivor allowances unless a survivor notifies us in writing that he or she does not wish to have taxes withheld. As part of our processing of your claim, we will send you our Form W–4P. This form asks you to indicate the amount of tax that you wish to have withheld. Before you receive your first payment, you must complete and return this form to us. If we do not receive your form W–4P, we are required to withhold taxes as if you are a married person with three exemptions

Will I have to pay state income tax on my member-survivor benefit?

Not in Massachusetts. Member-survivor benefits are exempt from taxation by the Commonwealth of Massachusetts; however, if you live in another state, you may be required to pay income tax on your benefit (see Massachusetts Department of Revenue’s information on how other states treat out-of-state government pensions for tax purposes)

Will the MTRS contact me to see if I continue to be eligible to receive a member-survivor benefit?

Yes. Massachusetts retirement law requires that all individuals receiving retirement, disability or survivor benefits file an affidavit verifying their eligibility to receive a benefit. Periodically, the MTRS will contact you and ask you to sign a Benefit Verification form, under the penalties of perjury, declaring your continued eligibility to receive your member-survivor benefit

Are there any situations in which the MTRS would reduce or suspend my member-survivor benefit?

In most cases, no; the monthly benefit that you receive from the MTRS is a lifetime benefit. Some exceptions may apply to spouses and dependent children of an accidental disability retiree

Are there any situations in which the MTRS would increase my member-survivor benefit?

Yes.  Cost-of-living adjustments are granted to retirees and survivors on an ad hoc basis by a vote of the Massachusetts Legislature. A retiree is eligible to receive a cost of living adjustment, if any, in the second fiscal year following his or her retirement date; if the retiree has already completed this eligibility period, then the survivor is eligible for any cost of living adjustments immediately upon their being granted by the Legislature

How is my member-survivor benefit actually paid to me?

You must receive your monthly member-survivor benefit payments by electronic transfer (also known as “direct deposit”) to your bank checking or savings account. You may change the bank account to which payments are deposited at any time by submitting a new Direct Deposit Authorization form

Will my member-survivor benefit continue to be paid to someone else after I die?

Possibly. In most instances, your member-survivor benefit may be paid only to you and ends upon your death. However, if

 • you are the surviving spouse of an Option C retiree and
 • you have been receiving Option C benefits and
 • you and the deceased member leave children under the age of 18,

then your member-survivor benefit will continue to be paid, in equal shares, to your minor child until he or she reaches age 18. Payment will be made to the guardian of each child for his or her benefit


For the survivor of an Accidental Disability retiree

If your spouse died as a result of the injury or condition that was the basis for his or her accidental disability retirement, you may be eligible to receive accidental death benefits. If the Board grants you accidental death benefits, you will receive a monthly accidental death survivor benefit. The amount of your monthly accidental death survivor benefit will equal the pension portion of your spouse’s accidental disability benefit. You will receive this benefit for the rest of your life. In addition, you will receive

 • a refund of the amount of the member’s contributions, if any, remaining in his or her MTRS annuity savings account, and
 • an annual benefit per unmarried child under age 18, or age 22 if a full-time student. As of July 1, 2018, the annual benefit for eligible children was $924. 60. Children who are physically or mentally incapacitated and unable to be financially self-supporting on the member’s date of death will receive a lifetime benefit

If your spouse died but not as a result of the injury or condition that was the basis for the accidental disability retirement, your survivor benefits, if any, will be governed by the survivor option selected by your spouse at the time of his/her retirement. (Exception. If your spouse applied for accidental disability benefits before November 7, 1996, you may be eligible to receive the minimum monthly spousal benefit, currently $1,000/month. )

How do I apply for accidental death benefits?

If you wish to apply for accidental death benefits, please contact the Retiree Services Unit of the MTRS’s main office. Because this is a complex process, we ask that you first speak to one of the representatives from this unit to ensure that you are aware of the issues involved and that your case is handled in the most appropriate way

Upon request, we will send you an Application for Accidental Death Benefits, which you must complete and return to our office to initiate the claim process. Along with your application you will be required to supply additional materials that support your claim that your spouse died of work-related injuries


How to apply for survivor benefits

What must I do in order to apply for survivor benefits?

You must first report the death of a benefit recipient to the MTRS. In order for the MTRS to begin to process your claim for benefits, you must complete and submit an application that we will provide to you. After we have received your completed application form and the required documents, we will review your claim and let you know what the next steps are and whether you must complete any other forms. Please be aware that, along with your application, you must submit a copy of the retired member’s death certificate (this does not need to be a certified copy)

Senior resources

Người về hưu

The Massachusetts Teachers’ Retirement System (MTRS) has proudly served educators since 1914 and as a retiree of our system, your well-being matters greatly to us. Though we will always be here to pay your retirement benefit, we realize that a steady income is just one facet of a successful and secure retirement. With that in mind, we have compiled this list of agencies, services and resources that you may find helpful

Phiên bản thân thiện với máy in


Agencies and services for seniors

Senior resources overview on mass. gov

The Commonwealth of Massachusetts offers a number of services to help seniors stay healthy, independent, and engaged in their communities. Learn about programs such as prescription drug assistance, elder financial fraud, caregiver support, housing and more

Executive Office of Elder Affairs (EOEA)

617-727-7750
Toll free. 800-243-4636
Toll free Local Elder Service Agency. 800-243-4636

EOEA services list

The Executive Office of Elder Affairs funds a network of community-based services that help older adults age and thrive in cities and towns throughout the Commonwealth. Those services includes in-home supportive care, family caregiver support, nutrition programs, protective services, supportive housing options, long-term care counseling and advocacy, health insurance counseling and prescription drug coverage assistance, access to dementia and behavioral health support services, assisted living residence certification and information, along with a variety of other programs and services

Massachusetts Councils on Aging

413-527-6425

Local Councils on Aging offerings may include outreach, transportation, meals (congregate or home delivered), health screenings, health insurance counseling, socialization, fitness, wellness, recreation activities, and lifelong learning. The home page will provide you with the contact information for the approximately 350 local Councils on Aging

Options counseling (MassOptions)

800-243-4636

Elder care agency search

This website has been created and is supported as a joint effort between the MA Executive Office of Elder Affairs and Mass Home Care Association. It is our goal that this site will provide you with information to help you make good decisions concerning care for the elders of Massachusetts and to help elders find the resources they need to maintain their independence and to improve their quality of life


Health and wellness

Elder abuse hotline

800-922-2275 (24-hour)

Elder Abuse reports can be filed 24 hours a day either online (see link above) or by phone at (800) 922-2275. Elder abuse includes. physical, sexual, and emotional abuse; caretaker neglect; financial exploitation and self-neglect. Elder Protective Services can only investigate cases of abuse where the person is age 60 and over and lives in the community. Call 911 or local police if you have an emergency or life-threatening situation

Health insurance counseling (SHINE)

800-243-4635 (press 3 or 5 if calling from a cell phone)

TTY/ASCII 800-439-2370

The SHINE (Serving the Health Insurance Needs of Everyone) program provides free health insurance information and counseling to all Massachusetts Residents with Medicare and their caregivers. A counselor will review programs that help people with limited income to pay health insurance costs

Prescription Advantage

800-243-4636 (press 2)

TTY 877-610-0241

Prescription Advantage is a state-sponsored prescription drug program administered by the Commonwealth of Massachusetts Executive Office of Elder Affairs for seniors and people with disabilities


Housing and home care

Housing. assisted living, senior housing resources, housing services

Tìm thông tin về các lựa chọn nhà ở cho người lớn tuổi, bao gồm nhà ở được hỗ trợ, nhà ở tập thể và nhà ở hỗ trợ. Bạn cũng sẽ tìm thấy tài nguyên về nhà ở giá phải chăng, nhà ở khẩn cấp, v.v.

Chăm sóc tại nhà (Văn phòng điều hành các vấn đề người cao tuổi)

800-243-4636

Chương trình Chăm sóc tại nhà cung cấp các dịch vụ quản lý chăm sóc và hỗ trợ tại nhà để giúp những người lớn tuổi đủ điều kiện ở Massachusetts già đi tại chỗ một cách thành công. Khả năng hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Chăm sóc tại Nhà dựa trên độ tuổi, nơi cư trú, thu nhập và khả năng thực hiện các công việc hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo và chuẩn bị bữa ăn

Hỗ trợ nhiên liệu/nhiệt

800-632-8175

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP) cung cấp trợ giúp cho các hộ gia đình đủ điều kiện trong việc thanh toán một phần hóa đơn sưởi ấm mùa đông


Tài chính và thuế

Trao quyền kinh tế cho người cao tuổi

Văn phòng Trao quyền Kinh tế (OEE) cung cấp các hội thảo giáo dục tài chính miễn phí cho người cao tuổi. Họ thông báo cho những người lớn tuổi về cách quản lý tài chính của họ bên cạnh việc thông báo cho mọi người về những cách ngăn chặn việc bóc lột tài chính. Các phiên này bao gồm phòng chống gian lận và lừa đảo, ngân hàng, tín dụng, tiết kiệm, phục hồi tài chính, v.v.

Đường dây nóng dành cho người cao tuổi của Bộ trưởng Tư pháp

888 AG-ELDER (888-243-5337)

TTY 617-727-4765

Đường dây nóng dành cho người cao tuổi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 10 giờ. 00 giờ sáng đến 4 giờ sáng. 00 giờ chiều. Đường dây nóng do các tình nguyện viên cấp cao phụ trách và có thể giúp người lớn tuổi giải quyết nhiều vấn đề, bao gồm cả việc báo cáo các trường hợp gian lận

COLA nghỉ hưu của Massachusetts cho năm 2023 là gì?

Ngân sách bao gồm điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mang lại mức tăng 3% cho 13.000 USD đầu tiên trong phúc lợi hưu trí của bạn. Điều này dẫn đến mức tăng tối đa là $390 mỗi năm hoặc $32. 50 mỗi tháng (3% x $13.000/năm = $390/năm; $390/năm ` 12 tháng = $32. 50/tháng).

Liệu nhân viên của bang Massachusetts có được tăng lương vào năm 2023 không?

Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023, Thống đốc Mike Parson đã ký dự luật chi tiêu bổ sung, HB 14. Dự luật này sẽ thực hiện mục tiêu 8. Điều chỉnh chi phí sinh hoạt 7 phần trăm cho tất cả nhân viên nhà nước đang hoạt động.

Bạn có thể nhận An sinh xã hội và lương hưu tiểu bang ở Massachusetts không?

Việc nhận cả trợ cấp An sinh xã hội và lương hưu công cộng của Massachusetts có thể dẫn đến việc giảm số tiền nhận được từ An sinh xã hội trong hầu hết các trường hợp .

COLA dành cho người nghỉ hưu CT vào tháng 7 năm 2023 là bao nhiêu?

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt