1 phút đọc

Những việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Em đã làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ?Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng
Những việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Em đã làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ?

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Hành vi bảo vệ môi trường:

- Không vứt rác bừa bãi

- Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc

- Tuyên truyền đến những người xung quanh

Có phản ánh đối vs những hành vi phá hoại moi trường

Không tham gia những hành vi mang tính phá hoại môi trường,

- Tham gia tích cựa các hoạt động bảo vệ môi trường... tick nhé!

các biện pháp
k xả rác ra môi trường
tích cực trồng cây phủ xanh đồi trọc
k đốt rừng phá rừng làm nương rẫy
k làm ô nhiễm nguồn nước
k khai thác tntn bừa bãi

chặt cây đi đôi với bảo vệ

tuyên truyền về ý nghĩa của môi trường và tntn với mọi người
Tích cực trồng cây và dọn dẹp môi trường

Tuyên truyền tác hại của việc phá hoại rừng

- Có biện pháp xử phạt nặng đối với ai mà vi phạm

- Bản thân mỗi người ở địa phương chung tay trồng cây xanh và bảo vệ chúng

- Ngăn chặn hành vi phá hoại cây rừng

ko vứt rác bừa bãi

ngăn chăn những hành vi phá hoai mt

khai thác tnth một cách tiết kiệm

tuyên truyền về việc bảo vệ mt

ngiêm cấm việc làm suy kiệt tn

Video liên quan