1 phút đọc

Part with sth là gì

to include something in another thing to make this arm a part of this robot. to put the arm in the robot to include something in another thingto make this arm a part of this
Part with sth là gì

to include something in another thing to make this arm a part of this robot. to put the arm in the robot

to include something in another thing

to make this arm a part of this robot.
to put the arm in the robot
Xem bản dịch   0lượt thích Câu trả lời được đánh giá cao

@aymnalqym3 to include it. To add it to.

@aymnalqym3 to include it. To add it to. Xem bản dịch   0lượt thích

@onnierose so I could say the US added somecountry to their lands @onnierose so I could say the US added somecountry to their lands  Xem bản dịch   0lượt thích @aymnalqym3 yes! That sounds better.

@aymnalqym3 yes! That sounds better. Xem bản dịch   0lượt thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan