Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

Show

Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích

Hệ thức đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Hệ thức không phải của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Đường đẳng nhiệt là đường:

Trong tọa độ \(\left( {p,V} \right)\)đường đẳng nhiệt là:

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.

D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

lý thuyết về điện phân

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học

Tạo tài khoản với

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình


Xem thêm »


Page 2

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình


Xem thêm »


Page 3

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình

 • Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình


Xem thêm »

Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A.

Trong quá trình truyền sóng, pha dao động được truyền đi còn các phần tử của môi trường thì dao động tại chỗ.

B.

 Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng

C.

Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.

D.

 Sóng truyền trong các môi trường khác nhau giá trị bước sóng vẫn không thay đổi.

28/08/2022 41,463

A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện

C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.

D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện

Đáp án chính xác

Đáp án D Theo thuyết êlectron: + Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.  + Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, êlectron chỉ chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật còn vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện. Khi cho một vật nhiễm điện dương (là vật đang thiếu electron) tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương. Như vậy phát biểu “Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện” là không đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biết nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 52,163

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 28/08/2022 47,589

Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

Xem đáp án » 28/08/2022 37,184

Trong các chất sau đây:

I. Thủy tinh;

II: Kim Cương;

III. Dung dịch bazơ;

IV. Nước mưa.

Những chất điện môi là:

Xem đáp án » 28/08/2022 8,843

Tìm kết luận không đúng

Xem đáp án » 28/08/2022 8,473

Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau đặt trên hai giá cách điện mang các điện tích q1 dương, q2 âm và độ lớn của điện tích q1 lớn hơn điện tích q2. Cho 2 qủa cầu tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra. Khi đó:

Xem đáp án » 28/08/2022 5,563

Trong các chất sau đây: 

I. Dung dịch muối NaCl;  

II. Sứ; 

III. Nước nguyên chất;

IV. Than chì.

Những chất điện dẫn là:

Xem đáp án » 28/08/2022 3,337

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 3,112

Xét các trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện:

I. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt

II. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ.

III. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh

IV. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng.

Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B

Xem đáp án » 28/08/2022 2,627

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 28/08/2022 2,015

Trong các cách nhiễm điện:

I. do cọ xát;

II. Do tiếp xúc;

III. Do hưởng ứng.

Ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật không thay đổi?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,119

Trong các chất nhiễm điện:

I. Do cọ sát;

II. Do tiếp xúc;

III. Do hưởng ứng.

Những cách nhiễm điện có thể chuyển dời electron từ vật này sang vật  khác là:

Xem đáp án » 28/08/2022 379

Ba quả cầu bằng kim loại A,B,C đặt trên 3 giá cách điện riêng rẽ. Tích điện dương cho quả cầu A. Trường hợp nào sau đây thì quả cầu B bị nhiễm điện dương, quả cầu C bị nhiễm điện âm.

Xem đáp án » 28/08/2022 218

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phát biểu nào sau đây không đúng trong quá trình