Phụng thiên thừa vận là gì

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lăng Vân Triệt có công bảo hộ Hiếu Hiền Hoàng hậu ở chuyến tuần du Đông tuần, bảo vệ đương kim Hoàng hậu lúc còn ở Lãnh cung, có công với xã tắc. Nay phụng từ dụ của Hoàng Thái hậu, sắp phong Lý Ngọc về làm chính thê cung phụng hầu hạ, lại ban quyền Nhiếp lục cung sự giúp Lăng gia khai chi tán diệp. Ngày 22 tháng 10, chính thức về điện nhận Long ân, Lễ bộ thượng thư làm Phó sứ, đến hỏi: Bẩm thưa, con mèo anh nuôi mua ở đâu ạ?  Khâm thử"- Ngài hỏi thì tôi xin thưa, nói xem vì sao tôi phải trả lời ngài đây? - Ngài không trả lời thì thôi, tôi xin mạn phép vào game tự tìm.- Mèo tôi chớ phải mèo hoang, ngài không có dễ mà tìm được đâu.- Hóa ra ngài chẳng biết chi, vào Cửu Thiên 3 là tìm được ngay! Thú cưng thú cưỡi đầy đàng, mỹ nữ trên dưới tha hồ mà mê!..Bài post này đã có quảng cáo, không có tiền thì chạy bài làm sao?Vào đây mà tìm mèo nhé ae êiii

Video liên quan