Pilot đọc Tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ pilot tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pilot tiếng Anh

pilot
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pilot

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

pilot tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pilot trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pilot tiếng Anh nghĩa là gì.

pilot /'pailət/


Thuật ngữ liên quan tới pilot

 • computergraphic display tiếng Anh là gì?
 • cheesecake tiếng Anh là gì?
 • centennials tiếng Anh là gì?
 • sycophants tiếng Anh là gì?
 • velure tiếng Anh là gì?
 • photoresistance tiếng Anh là gì?
 • titans tiếng Anh là gì?
 • petroleum tiếng Anh là gì?
 • pluperfect tiếng Anh là gì?
 • downy tiếng Anh là gì?
 • FASB tiếng Anh là gì?
 • diamagnetize tiếng Anh là gì?
 • footstool tiếng Anh là gì?
 • coquelicot tiếng Anh là gì?
 • bear's cub tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pilot trong tiếng Anh

pilot có nghĩa là: pilot /'pailət/*  danh từ- (hàng hải) hoa tiêu=deep-sea pilot+ hoa tiêu ngoài biển khơi=coast pilot; inshore pilot+ hoa tiêu ven biển- (hàng không) người lái (máy bay), phi công- (nghĩa bóng) người dẫn đường (đi săn...)!to drop the pilot- bỏ rơi một cố vấn đáng tin cậy*  ngoại động từ- (hàng hải) dẫn (tàu)- (hàng không) lái (máy bay)- (nghĩa bóng) dìu dắt (ai) qua những khó khăn

Đây là cách dùng pilot tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pilot tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt AnhVideo liên quan