polish kid là gì - Nghĩa của từ polish kid

polish kid có nghĩa là

Một thực sự xúc xích yêu thương yêu thương.Anh ta có vẻ như anh ta năm tuổi và là World of Warcraft Người nghiện.Anh ấy không có bạn bè, oh tôi đã đề cập đến anh ấy yêu xúc xích

Thí dụ

hey không phải là đứa trẻ Ba Lan đó, thật là một fag

polish kid có nghĩa là

Một đứa trẻ thực sự đáng sợ chơi World of Warcraft Nonstop, anh ta không có bạn bè và yêu xúc xích.Giải pháp của ông cho các vấn đề môi trường là cam kết diệt chủng để giảm số lượng người.Anh ta nghe thực sự rùng rợn và có mùi kinh khủng.

Thí dụ

hey không phải là đứa trẻ Ba Lan đó, thật là một fag Một đứa trẻ thực sự đáng sợ chơi World of Warcraft Nonstop, anh ta không có bạn bè và yêu xúc xích.Giải pháp của ông cho các vấn đề môi trường là cam kết diệt chủng để giảm số lượng người.Anh ta nghe thực sự rùng rợn và có mùi kinh khủng.