3 phút đọc

Profit share là gì

Profit-Sharing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit-Sharing / Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận trong Kinh tế .
Profit share là gì

Profit-Sharing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit-Sharing / Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận trong Kinh tế .

Thông tin chung                         Tiếng Anh                    Profit-Sharing Tiếng Việt                    Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận Chủ đề                    Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Profit-Sharing là gì?

Là một hệ thống trong đó một phần lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp được phân phối cho nhân viên của mình, thường là tương ứng với tiền lương hoặc thời gian phục vụ của họ.

Profit-Sharing đề cập đến các hệ thống lương thưởng tại nơi làm việc có thể thay đổi, theo đó nhân viên nhận được một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty cùng với tiền lương, tiền thưởng và lợi ích thông thường. Trong nỗ lực giúp nhân viên của mình tiết kiệm cho nghỉ hưu, công ty đóng góp một phần lợi nhuận của mình vào một quỹ tiền để phân phối giữa các nhân viên. Các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận có thể được cung cấp thay cho hoặc ngoài các lợi ích hưu trí truyền thống, và công ty có thể tự do đóng góp ngay cả khi không kiếm được lợi nhuận

  • Profit-Sharing là Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Profit-Sharing

Chia sẻ lợi nhuận là một ví dụ về kế hoạch trả lương thay đổi. Trong chia sẻ lợi nhuận, lãnh đạo công ty chỉ định tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm như một nhóm tiền được chỉ định để chia sẻ với nhân viên. Hoặc, nó có thể là một phần của các nhân viên như giám đốc điều hành hoặc người quản lý và những người ở trên họ như nằm trên sơ đồ tổ chức.

Definition

Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Hầu hết các công ty thực hiện đóng góp chia sẻ lợi nhuận của họ cho các tài khoản hưu trí hoãn thuế đủ điều kiện. Nhân viên có thể bắt đầu nhận các bản phân phối miễn phạt từ các tài khoản này sau 59 tuổi. Nếu được thực hiện trước tuổi 59 1/2, các bản phân phối có thể bị phạt 10%. Nhân viên rời khỏi công ty có thể tự do chuyển các quỹ chia sẻ lợi nhuận của họ vào IRA Rollover. Ngoài ra, nhân viên có thể vay tiền từ nhóm chia sẻ lợi nhuận miễn là họ được công ty tuyển dụng

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Profit-Sharing

  • Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Profit-Sharing là gì? (hay Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận nghĩa là gì?) Định nghĩa Profit-Sharing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit-Sharing / Tham Gia Chia Lời; Cộng Hưởng Lợi Nhuận. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục