Quy chuẩn xây dựng VIỆT năm 2021

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Danh mục liên quan

Để xem mục Liên quan, hiểu các mối quan hệ, các văn bản liên quan đến văn bản đang xem.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lược đồ

Để xem mục Lược đồ, biết vị trí văn bản trong hệ thống Luật Việt Nam.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Văn bản cùng lĩnh vực

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2021/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình                                             Ban hành:  19/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư                                             Ban hành:  19/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng                                             Ban hành:  19/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu                                             Ban hành:  30/06/2020                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy                                             Ban hành:  26/05/2020                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình                                             Ban hành:  06/04/2020                        Hiệu lực:  Đã biết

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo                                             Ban hành:  12/03/2020                        Hiệu lực:  Đã biết

Văn bản khác

Quyết định 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội                                             Ban hành:  25/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý Nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội                                             Ban hành:  26/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Thông báo 314/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 113)                                             Ban hành:  24/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Thông báo 307/TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố                                             Ban hành:  24/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2021/BXD Nhà chung cư                                             Ban hành:  19/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2021/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình                                             Ban hành:  19/05/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Video liên quan