Quy định chất xếp hàng hóa trong kho năm 2024

Phân bố và sắp xếp hàng hóa trong kho có nghĩa là sự qui hoạch vị trí của hàng hóa để bảo quản, là phương pháp để hàng hóa đúng những nơi qui định phù hợp với đặc điểm, tính chất hàng hóa, kho, bao bì và thiết bị kho.

Phân bố và sắp xếp hàng hóa hợp lý trong kho sẽ đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp nhận, bảo quản và xuất kho. Đồng thời giúp tận dụng tốt không gian và diện tích kho hàng tại doanh nghiệp.

Quy định chất xếp hàng hóa trong kho năm 2024

\>>> Xem thêm: Chương trình đào tạo Quản trị kho bãi chuyên nghiệp <<<

Nguyên tắc của việc phân bố và sắp xếp hàng hóa

Phải theo khu vực, theo loại hàng, đảm bảo sắp xếp trật tự, vệ sinh nhằm dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm kê và đảm bảo vẻ mỹ quan cho kho hàng.

Yêu cầu chung trong phân bố và sắp xếp

Đảm bào thuận tiện cho việc tiến hành các nghiệp vụ kho, đảm bảo an toàn cho con người, hàng hóa và phương tiện. Nhằm tiết kiệm sức lao động, giảm chi phí, tận dụng sức chứa của kho và nâng cao năng suất lao động.

Những căn cứ để tiến hành phân bố và sắp xếp

Tính chất, đặc điểm của hàng hóa, kho và thiết bị. Các phương pháp và điều kiện kỹ thuật để bảo quản hàng hóa. Điều kiện khí hậu khu vực kho, các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật đối với con người, hàng hóa và thiết bị.

Cách tiến hành phân bố và sắp xếp kho

v Phân loại hàng hóa bảo quản theo đặc trưng kinh tế và kỹ thuật.

- Những đặc trưng kinh tế đối với hàng hóa bảo quản bảo gồm: Qui mô lưu chuyển và dự trữ hàng hóa, tốc độ di chuyển hàng hóa, tính liên quan trong tiêu dùng hàng hóa. Những hàng hóa có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ xuất nhập cao sẽ phân bố những vị trí thuận lợi cho việc di chuyển và sắp xếp. Những hàng hóa liên quan đến nhau được phân bố lận cận nhau,…

- Những đặc trưng kỹ thuật đối với hàng hóa: tính chất và đặc điểm của hàng hóa.

v Xác định các phương pháp sắp xếp hàng hóa trong kho:

Là để hàng hóa tại những vị trí bảo quản hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa khác nhau sẽ có những tính chất và bao bì khác nhau nên cũng sẽ áp dụng những phương pháp chất xếp khác nhau. Có 3 phương pháp phổ biến:

- Phương pháp đổ đống: Áp dụng với loại hàng hóa dạng rời và không có bao bì.

- Phương pháp sắp xếp trên kệ, giá, bục, tủ: Thường áp dụng các hàng hóa đã mở bao bì, hàng lẻ, hàng hóa còn thừa hoặc loại hàng hóa cần bảo quản trong tủ chuyên dùng.

- Phương pháp xếp hàng thành chồng: Thường dùng để bảo quản hàng hóa nguyên bao hoặc nguyên kiện

Dựa vào các phương pháp sắp xếp và đặc điểm của hàng hóa mà nhân viên lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại hàng.

Tính toán diện tích bảo quản dựa trên cơ sở số lượng hàng hóa nhập kho và tiêu chuẩn chứa hàng trên một đơn vị diện tích tại kho của doanh nghiệp nhằm xác định được diện tích cần thiết để bảo quản hàng hóa.

Xác định vị trí phân bố hàng hóa: Vị trí phân bố bảo quản hàng hóa thường được xác định tùy thuộc vào việc phân chia diện tích bảo quản. Thường có 2 cách qui hoạch: qui hoạch động và qui hoạch cố định

- Hệ thống qui hoạch động: cho phép định vị hàng hóa bảo quản trong kho thay đổi theo thời gian nhập lô hàng mới với mục dích sử dụng hiệu quả diện tích kho.

- Hệ thống qui hoạch cố định: những loại hàng hóa được định vị lâu ở từng khu vực. Lợi thế của hệ thống này là xác định nhanh vị trí bảo quản hàng hóa để đưa hàng vào và xuất hàng ra. Tuy nhiên, hệ thống này sử dụng không hiệu quả diện tích và không gian của kho bảo quản hàng.

Tiến hành chất xếp hàng hóa vào vị trí bảo quản, đánh dấu, ghi ký hiệu, mã vạch hàng hóa trên sơ đồ vị trí bảo quản hàng hóa.

Tiến hành chất xếp hàng hóa vào vị trí bảo quản theo các phương pháp đã dự tính. Nhằm xác định nhanh chóng vị trí bảo quản hàng hóa, thuận tiện trong việc nhập và xuất kho,. Trong trường hợp dùng công nghệ tự động hóa thì cần mã hóa hàng và khu vực bảo quản.

Trên đây là một số kiến thức về việc phân bố và sắp xếp hàng hàng hóa trong kho một cách hợp lý để các Anh/Chị có thể tham khảo và áp dụng nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công việc của mình.