3 phút đọc

Quy định giờ dạy của giáo viên the dục

Cử tri đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Bộ Giáo
Quy định giờ dạy của giáo viên the dục

Cử tri đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản trả lời liên quan tới việc xem xét, sửa đổi quy định về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông.

Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Sửa đổi định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Cử tri cũng đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Về việc sửa đổi định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, Bộ GDĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3.7.2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ GDĐT đang triển khai rà soát, nghiên cứu để sửa đổi quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021.

Về việc giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT: Để có căn cứ ban hành quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và điều kiện thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của giáo viên, Bộ GDĐT đã giao Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện Đề tài Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GDĐT cũng đang tiến hành rà soát các quy định liên quan cùng với kết quả nghiên cứu để xem xét, sửa đổi quy định về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát để sớm sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Video liên quan