Quyết định giao đất tiếng Anh là gì

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh là gì?

  • Địa chỉ văn phòng đăng ký đất đai Quận 8
  • Chuyển mục đích sử dụng đất gồm những trình tự và hồ sơ gì?
  • Thủ tục đối với Đất khai hoang trong từng trường hợp pháp lý
  • Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư cần những thủ tục gì?
  • Nguyên tắc cơ bản của pháp luật đất đai mà bạn nên tìm hiểu

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng Anh gọi là Land-Use Change.

Chuyển mục đích sử dụng đất  danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Land-Use Change. Và khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin pháp lý về chuyển mục đích sử dụng đất.

Luatvn.vn cùng với đội ngũ luật sư, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho Quý khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh

I. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 do Quốc hội ban hành số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014..

II. Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh?

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng Anh  Land-Use Change.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Theo đó, có 07 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

Thứ hai, Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

Thứ ba, Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Thứ tư, Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Thứ năm, Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

Thứ sáu, Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Thứ bảy, Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh?

Theo quy định pháp luật đất đai về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo qui định;
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo qui định;
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quĩ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất qui định không được ủy quyền.

Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng Anh  Land-Use Change.

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất tiếng Anh cũng tương tự như những trường hợp chuyển sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Dịch vụ pháp lý Luatvn.vn tư vấn pháp luật đầy đủ, đảm bảo, chính xác và kịp thời.

Trên đây là những thông tin liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuẩn xác nhất, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề chuyển đổi hay các vấn đề pháp lý về đất đai có liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: để được tư vấn và giải đáp thắc mắc nhanh nhất.

Luatvn.vn 0763.387.788

Video liên quan