5 phút đọc

Quyết định phê duyệt De an Văn hóa công sở

Cán bộ, công chức thực hiện "4 xin, 4 luôn" khi giao tiếp với dân Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực c
Quyết định phê duyệt De an Văn hóa công sở

Cán bộ, công chức thực hiện "4 xin, 4 luôn" khi giao tiếp với dân

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định 1847/QĐ-TTg.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, không vướng vào tư duy nhiệm kỳ;

Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện 4 xin, 4 luôn: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định1847/QĐ-TTg tại đây

Danh mục liên quan

Để xem mục Liên quan, hiểu các mối quan hệ, các văn bản liên quan đến văn bản đang xem.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Hiệu lực

Để xem mục Liên quan, hiểu các mối quan hệ, các văn bản liên quan đến văn bản đang xem.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lược đồ

Để xem mục Lược đồ, biết vị trí văn bản trong hệ thống Luật Việt Nam.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Văn bản Tiếng Anh

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản

Tiếng Việt                                                                 File .doc File .pdf

Tiếng Anh                                                                            File văn bản tiếng Anh đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tiếng Việt                                                                 File .doc File .pdf

Tiếng Anh                                                                            File văn bản tiếng Anh đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Chỉ dẫn thay đổi

Nội dung Chỉ dẫn thay đổi đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Nội dung MIX

Nội dung MIX đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020                                             Ban hành:  05/10/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1463/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp                                             Ban hành:  27/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 641/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021                                             Ban hành:  24/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 4495/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế                                             Ban hành:  20/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1424/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021                                             Ban hành:  15/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1039/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng                                             Ban hành:  13/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1401/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông                                             Ban hành:  10/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Văn bản khác

Nghị quyết 160/NQ-CP của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao                                             Ban hành:  28/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương                                             Ban hành:  28/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất                                             Ban hành:  26/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Thông tư 39/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự  nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam                                             Ban hành:  26/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"                                             Ban hành:  27/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050                                             Ban hành:  27/12/2018                        Hiệu lực:  Đã biết

Video liên quan