1 phút đọc

Re trong tiếng Anh là gì

RE là gì ? RE là Reply trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ RE RE có nghĩa Reply, dịch sang tiếng Việt là Trả lời. RE là viết tắt của từ gì ? Từ được viết tắt bằng RE là Reply. Một số
Re trong tiếng Anh là gì

RE là gì ?REReply trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RERE có nghĩa Reply, dịch sang tiếng Việt là Trả lời.

RE là viết tắt của từ gì ?Từ được viết tắt bằng REReply.

Một số kiểu RE viết tắt khác:
+ Repeat: Lặp lại.
+ Respond: Phản hồi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RE:
+ RSVP: Please Respond (Vui lòng phản hồi).
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ RNR: Read No Reply (Đọc không trả lời).
+ LTR: Long terminal repeat (Lặp lại đầu cuối dài).
...

Video liên quan