Review trung tâm Patado

0Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Khóa học

8 khóa học

Giao tiếp 3 tháng  Học trực tuyến 3 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 7.920.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 3 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 7.920.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

Chủ yếu là người đi làm bận rộn.

Thời gian học

Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.

Linh động lựa chọn ca học từ 8h00  24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật ).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để có thể giao tiếp tiếng Anh, kiến thức đầu tiên mà người học nên trau dồi cho bản mình mình chính là phát âm. Chính vì thế bảng phiên âm quốc tế IPA là kiến thức đầu tiên mà học viên được trang bị ở Patado. Người học có thể phát âm được các từ vựng trong tiếng Anh khi tra phiên âm của nó.

Sau khi đã biết cách phát âm 1 từ rồi, người học chuyển sang học theo chủ đề. Trong 3 tháng đầu học viên sẽ học về 14 chủ đề thông dụng trong giao tiếp và ở mỗi chủ đề sẽ trau đồi 25  30 từ vựng. Sau đó mình sẽ học qua 1 chút về ngữ pháp để có thể sắp xếp thành câu đúng và cuối cùng là luyện nói các câu về chủ đề đó.

Tiếp đến, học viên bắt đầu nghe những file nghe cơ bản, đọc nhại theo để luyện tập ngữ điệu rồi tập trả lời các câu hỏi để cải thiện khả năng phản xạ. Sau khi đã nói được câu đơn, người học chuyển sang học các cấu trúc câu phức tạp hơn để chuyển sang học nói câu ghép, ở giai đoạn này chủ đề được mở rộng hơn và học viên sẽ làm quen với các từ vựng nhiều âm tiết. Các chủ đề học tập được chọn lọc rất kĩ càng để đảm bảo tính phù hợp với độ tuổi và tính cách của học viên làm sao cho học viên có nhiều ý tưởng và hứng thú để nói về chủ đề đó.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Có 3 phương pháp chính được giảng dạy tại Patado:

 • Đầu tiên, đội ngũ giáo viên 7.5+ IELTS sẽ áp dụng phương pháp Shadowing để học viên luyện phát âm. Bằng cách nghe và lặp lại có chủ đích, học viên có thể dễ dàng thuần thục ngữ điệu người bản xử để có 1 nền tảng phát âm tốt nhất.
 • Tiếp theo, từ vựng sẽ được giảng dạy qua các nguyên tắc của não bộ: Truyền tải qua hình ảnh và các trò chơi nhớ từ vựng để việc học trở nên gần gũi thú vị hơn.
 • Cuối cùng, Patado áp dụng phương pháp Effortless English để dạy phản xạ cho học viên, học viên sẽ được hỏi các câu ngắn để có thể bật phản xạ nhanh chóng. Xem chi tiết Tư vấn

Giao tiếp 6 tháng  Học trực tuyến 6 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 15.840.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 6 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 15.840.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

Chủ yếu là người đi làm bận rộn.

Thời gian học

Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.

Linh động lựa chọn ca học từ 8h00  24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để có thể giao tiếp tiếng Anh, kiến thức đầu tiên mà người học nên trau dồi cho bản mình mình chính là phát âm. Chính vì thế bảng phiên âm quốc tế IPA là kiến thức đầu tiên mà học viên được trang bị ở Patado. Người học có thể phát âm được các từ vựng trong tiếng Anh khi tra phiên âm của nó.

Sau khi đã biết cách phát âm 1 từ rồi, người học chuyển sang học theo chủ đề. Trong 3 tháng đầu học viên sẽ học về 14 chủ đề thông dụng trong giao tiếp và ở mỗi chủ đề sẽ trau đồi 25  30 từ vựng. Sau đó mình sẽ học qua 1 chút về ngữ pháp để có thể sắp xếp thành câu đúng và cuối cùng là luyện nói các câu về chủ đề đó.

Tiếp đến, học viên bắt đầu nghe những file nghe cơ bản, đọc nhại theo để luyện tập ngữ điệu rồi tập trả lời các câu hỏi để cải thiện khả năng phản xạ. Sau khi đã nói được câu đơn, người học chuyển sang học các cấu trúc câu phức tạp hơn để chuyển sang học nói câu ghép, ở giai đoạn này chủ đề được mở rộng hơn và học viên sẽ làm quen với các từ vựng nhiều âm tiết. Các chủ đề học tập được chọn lọc rất kĩ càng để đảm bảo tính phù hợp với độ tuổi và tính cách của học viên làm sao cho học viên có nhiều ý tưởng và hứng thú để nói về chủ đề đó.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Có 3 phương pháp chính được giảng dạy tại Patado:

 • Đầu tiên, đội ngũ giáo viên 7.5+ IELTS sẽ áp dụng phương pháp Shadowing để học viên luyện phát âm. Bằng cách nghe và lặp lại có chủ đích, học viên có thể dễ dàng thuần thục ngữ điệu người bản xử để có 1 nền tảng phát âm tốt nhất.
 • Tiếp theo, từ vựng sẽ được giảng dạy qua các nguyên tắc của não bộ: Truyền tải qua hình ảnh và các trò chơi nhớ từ vựng để việc học trở nên gần gũi thú vị hơn.
 • Cuối cùng, Patado áp dụng phương pháp Effortless English để dạy phản xạ cho học viên, học viên sẽ được hỏi các câu ngắn để có thể bật phản xạ nhanh chóng. Xem chi tiết Tư vấn

Giao tiếp 9 tháng  Học trực tuyến 9 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 23.760.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 9 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 23.760.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

Chủ yếu là người đi làm bận rộn.

Thời gian học

Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.

Linh động lựa chọn ca học từ 8h00  24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để có thể giao tiếp tiếng Anh, kiến thức đầu tiên mà người học nên trau dồi cho bản mình mình chính là phát âm. Chính vì thế bảng phiên âm quốc tế IPA là kiến thức đầu tiên mà học viên được trang bị ở Patado. Người học có thể phát âm được các từ vựng trong tiếng Anh khi tra phiên âm của nó.

Sau khi đã biết cách phát âm 1 từ rồi, người học chuyển sang học theo chủ đề. Trong 3 tháng đầu học viên sẽ học về 14 chủ đề thông dụng trong giao tiếp và ở mỗi chủ đề sẽ trau đồi 25  30 từ vựng. Sau đó mình sẽ học qua 1 chút về ngữ pháp để có thể sắp xếp thành câu đúng và cuối cùng là luyện nói các câu về chủ đề đó.

Tiếp đến, học viên bắt đầu nghe những file nghe cơ bản, đọc nhại theo để luyện tập ngữ điệu rồi tập trả lời các câu hỏi để cải thiện khả năng phản xạ. Sau khi đã nói được câu đơn, người học chuyển sang học các cấu trúc câu phức tạp hơn để chuyển sang học nói câu ghép, ở giai đoạn này chủ đề được mở rộng hơn và học viên sẽ làm quen với các từ vựng nhiều âm tiết. Các chủ đề học tập được chọn lọc rất kĩ càng để đảm bảo tính phù hợp với độ tuổi và tính cách của học viên làm sao cho học viên có nhiều ý tưởng và hứng thú để nói về chủ đề đó.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Có 3 phương pháp chính được giảng dạy tại Patado:

 • Đầu tiên, đội ngũ giáo viên 7.5+ IELTS sẽ áp dụng phương pháp Shadowing để học viên luyện phát âm. Bằng cách nghe và lặp lại có chủ đích, học viên có thể dễ dàng thuần thục ngữ điệu người bản xử để có 1 nền tảng phát âm tốt nhất.
 • Tiếp theo, từ vựng sẽ được giảng dạy qua các nguyên tắc của não bộ: Truyền tải qua hình ảnh và các trò chơi nhớ từ vựng để việc học trở nên gần gũi thú vị hơn.
 • Cuối cùng, Patado áp dụng phương pháp Effortless English để dạy phản xạ cho học viên, học viên sẽ được hỏi các câu ngắn để có thể bật phản xạ nhanh chóng. Xem chi tiết Tư vấn

Giao tiếp 12 tháng  Học trực tuyến 12 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 31.680.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 12 tháng Có học thử  Kiểm tra đầu vào Học phí 31.680.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

Chủ yếu là người đi làm bận rộn.

Thời gian học

Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.

Linh động lựa chọn ca học từ 8h00  24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để có thể giao tiếp tiếng Anh, kiến thức đầu tiên mà người học nên trau dồi cho bản mình mình chính là phát âm. Chính vì thế bảng phiên âm quốc tế IPA là kiến thức đầu tiên mà học viên được trang bị ở Patado. Người học có thể phát âm được các từ vựng trong tiếng Anh khi tra phiên âm của nó.

Sau khi đã biết cách phát âm 1 từ rồi, người học chuyển sang học theo chủ đề. Trong 3 tháng đầu học viên sẽ học về 14 chủ đề thông dụng trong giao tiếp và ở mỗi chủ đề sẽ trau đồi 25  30 từ vựng. Sau đó mình sẽ học qua 1 chút về ngữ pháp để có thể sắp xếp thành câu đúng và cuối cùng là luyện nói các câu về chủ đề đó.

Tiếp đến, học viên bắt đầu nghe những file nghe cơ bản, đọc nhại theo để luyện tập ngữ điệu rồi tập trả lời các câu hỏi để cải thiện khả năng phản xạ. Sau khi đã nói được câu đơn, người học chuyển sang học các cấu trúc câu phức tạp hơn để chuyển sang học nói câu ghép, ở giai đoạn này chủ đề được mở rộng hơn và học viên sẽ làm quen với các từ vựng nhiều âm tiết. Các chủ đề học tập được chọn lọc rất kĩ càng để đảm bảo tính phù hợp với độ tuổi và tính cách của học viên làm sao cho học viên có nhiều ý tưởng và hứng thú để nói về chủ đề đó.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Có 3 phương pháp chính được giảng dạy tại Patado:

 • Đầu tiên, đội ngũ giáo viên 7.5+ IELTS sẽ áp dụng phương pháp Shadowing để học viên luyện phát âm. Bằng cách nghe và lặp lại có chủ đích, học viên có thể dễ dàng thuần thục ngữ điệu người bản xử để có 1 nền tảng phát âm tốt nhất.
 • Tiếp theo, từ vựng sẽ được giảng dạy qua các nguyên tắc của não bộ: Truyền tải qua hình ảnh và các trò chơi nhớ từ vựng để việc học trở nên gần gũi thú vị hơn.
 • Cuối cùng, Patado áp dụng phương pháp Effortless English để dạy phản xạ cho học viên, học viên sẽ được hỏi các câu ngắn để có thể bật phản xạ nhanh chóng. Xem chi tiết Tư vấn

IELTS 3 tháng  Học trực tuyến 3 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào  Học phí 9.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 3 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 9.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

 • Du học sinh nước ngoài muốn cải thiện điểm số.
 • Học sinh, sinh viên muốn thi IELTS phục vụ học tập công việc.
 • Người trung tuổi học để đáp ứng yêu cầu định cư tại nước ngoài.

Thời gian học

 • Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.
 • Linh động lựa chọn ca học từ 8h00-24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để tham gia chương trình học IELTS, người học phải có nền tảng tiếng Anh cơ bản trước. Bắt đầu từ lộ trình IELTS Foundation, học viên được làm quen với các chủ đề trong IELTS và học cách trả lời câu hỏi trong part 1, part 2 của IELTS Speaking. Các kĩ năng còn lại học viên làm quen với dạng bài qua các chủ đề đơn giản.

Ở level tiếp theo, học viên bắt đầu nâng cao từ vựng của mình, mở rộng ra các chủ đề phức tạp hơn và học cách bám sát theo tư duy chuẩn của giám khảo kỳ thi IELTS. Đặc biệt tại Patado, mỗi học viên sẽ được thiết kế một lộ trình riêng theo phương pháp ILP (Individualize Learning Program), theo đó sẽ tiết giảm 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Phương pháp học tập (ILP  Individualize Learning Program ): Giúp cá nhân hóa lộ trình học được áp dụng giúp học viên tiết kiệm từ 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu band điểm IELTS. Theo phương pháp này, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học linh động dựa trên điểm mạnh yếu. Từ đó, giáo viên sẽ bám sát điểm mạnh điểm yếu của học viên để lên kế hoạch học tập phù hợp nhất với học viên. Trong quá trình ôn luyện IELTS tại Patado, 1 học viên sẽ được tối thiểu 2 giáo viên đứng lớp giảng dạy tiêu chuẩn 8.0+ IELTS / band điểm kỹ năng đứng lớp. Xem chi tiết Tư vấn

IELTS 6 tháng  Học trực tuyến 6 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 18.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 6 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 18.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMember Ưu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

 • Du học sinh nước ngoài muốn cải thiện điểm số.
 • Học sinh, sinh viên muốn thi IELTS phục vụ học tập công việc.
 • Người trung tuổi học để đáp ứng yêu cầu định cư tại nước ngoài.

Thời gian học

 • Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.
 • Linh động lựa chọn ca học từ 8h00-24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để tham gia chương trình học IELTS, người học phải có nền tảng tiếng Anh cơ bản trước. Bắt đầu từ lộ trình IELTS Foundation, học viên được làm quen với các chủ đề trong IELTS và học cách trả lời câu hỏi trong part 1, part 2 của IELTS Speaking. Các kĩ năng còn lại học viên làm quen với dạng bài qua các chủ đề đơn giản.

Ở level tiếp theo, học viên bắt đầu nâng cao từ vựng của mình, mở rộng ra các chủ đề phức tạp hơn và học cách bám sát theo tư duy chuẩn của giám khảo kỳ thi IELTS. Đặc biệt tại Patado, mỗi học viên sẽ được thiết kế một lộ trình riêng theo phương pháp ILP (Individualize Learning Program), theo đó sẽ tiết giảm 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Phương pháp học tập (ILP  Individualize Learning Program ): Giúp cá nhân hóa lộ trình học được áp dụng giúp học viên tiết kiệm từ 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu band điểm IELTS. Theo phương pháp này, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học linh động dựa trên điểm mạnh yếu. Từ đó, giáo viên sẽ bám sát điểm mạnh điểm yếu của học viên để lên kế hoạch học tập phù hợp nhất với học viên. Trong quá trình ôn luyện IELTS tại Patado, 1 học viên sẽ được tối thiểu 2 giáo viên đứng lớp giảng dạy tiêu chuẩn 8.0+ IELTS / band điểm kỹ năng đứng lớp. Xem chi tiết Tư vấn

IELTS 9 tháng  Học trực tuyến 9 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 27.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 9 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 27.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

 • Du học sinh nước ngoài muốn cải thiện điểm số.
 • Học sinh, sinh viên muốn thi IELTS phục vụ học tập công việc.
 • Người trung tuổi học để đáp ứng yêu cầu định cư tại nước ngoài.

Thời gian học

 • Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.
 • Linh động lựa chọn ca học từ 8h00-24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để tham gia chương trình học IELTS, người học phải có nền tảng tiếng Anh cơ bản trước. Bắt đầu từ lộ trình IELTS Foundation, học viên được làm quen với các chủ đề trong IELTS và học cách trả lời câu hỏi trong part 1, part 2 của IELTS Speaking. Các kĩ năng còn lại học viên làm quen với dạng bài qua các chủ đề đơn giản.

Ở level tiếp theo, học viên bắt đầu nâng cao từ vựng của mình, mở rộng ra các chủ đề phức tạp hơn và học cách bám sát theo tư duy chuẩn của giám khảo kỳ thi IELTS. Đặc biệt tại Patado, mỗi học viên sẽ được thiết kế một lộ trình riêng theo phương pháp ILP (Individualize Learning Program), theo đó sẽ tiết giảm 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Phương pháp học tập (ILP  Individualize Learning Program ): Giúp cá nhân hóa lộ trình học được áp dụng giúp học viên tiết kiệm từ 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu band điểm IELTS. Theo phương pháp này, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học linh động dựa trên điểm mạnh yếu. Từ đó, giáo viên sẽ bám sát điểm mạnh điểm yếu của học viên để lên kế hoạch học tập phù hợp nhất với học viên. Trong quá trình ôn luyện IELTS tại Patado, 1 học viên sẽ được tối thiểu 2 giáo viên đứng lớp giảng dạy tiêu chuẩn 8.0+ IELTS / band điểm kỹ năng đứng lớp. Xem chi tiết Tư vấn

IELTS 12 tháng  Học trực tuyến 12 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 36.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberHọc trực tuyến 12 tháng Có học thử Kiểm tra đầu vào Học phí 36.000.000 Hoàn phí 100.000  cho EduMemberƯu đãi độc quyền 2.389.000 với thành viên EduMember

 • Hoàn 100.000 từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 Tìm hiểu EduMember

Đối tượng học viên

 • Du học sinh nước ngoài muốn cải thiện điểm số.
 • Học sinh, sinh viên muốn thi IELTS phục vụ học tập công việc.
 • Người trung tuổi học để đáp ứng yêu cầu định cư tại nước ngoài.

Thời gian học

 • Không cần chờ đợi mở lớp. Sau khi đăng ký học, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học tập riêng trong 3 ngày và bắt đầu học tập kể từ ngày thứ 4.
 • Linh động lựa chọn ca học từ 8h00-24h00 và mọi ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ Nhật).

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Để tham gia chương trình học IELTS, người học phải có nền tảng tiếng Anh cơ bản trước. Bắt đầu từ lộ trình IELTS Foundation, học viên được làm quen với các chủ đề trong IELTS và học cách trả lời câu hỏi trong part 1, part 2 của IELTS Speaking. Các kĩ năng còn lại học viên làm quen với dạng bài qua các chủ đề đơn giản.

Ở level tiếp theo, học viên bắt đầu nâng cao từ vựng của mình, mở rộng ra các chủ đề phức tạp hơn và học cách bám sát theo tư duy chuẩn của giám khảo kỳ thi IELTS. Đặc biệt tại Patado, mỗi học viên sẽ được thiết kế một lộ trình riêng theo phương pháp ILP (Individualize Learning Program), theo đó sẽ tiết giảm 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

Phương pháp học tập (ILP  Individualize Learning Program ): Giúp cá nhân hóa lộ trình học được áp dụng giúp học viên tiết kiệm từ 28-30% thời gian hoàn thành mục tiêu band điểm IELTS. Theo phương pháp này, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học linh động dựa trên điểm mạnh yếu. Từ đó, giáo viên sẽ bám sát điểm mạnh điểm yếu của học viên để lên kế hoạch học tập phù hợp nhất với học viên. Trong quá trình ôn luyện IELTS tại Patado, 1 học viên sẽ được tối thiểu 2 giáo viên đứng lớp giảng dạy tiêu chuẩn 8.0+ IELTS / band điểm kỹ năng đứng lớp. Xem chi tiết Tư vấn  Xem thêm  Xem thêm

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phíHoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review. Chi tiết

Đánh giá

0 đánh giá Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bậtGiáo viên Việt Nam Giáo trình Thư viện Có học thử Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòngGiáo viên0.0Cơ sở vật chất0.0 Môi trường HT0.0Thực hành kỹ năng0.0Tiến bộ bản thân0.0Tư vấn xếp lớp0.0Số lượng học viên0.0Quan tâm học viên0.0Hài lòng về học phí0.0Sẵn sàng giới thiệu0.0Giáo viên0.0Cơ sở vật chất0.0Môi trường HT0.0Thực hành kỹ năng0.0Tiến bộ bản thân0.0Tư vấn xếp lớp0.0Số lượng học viên0.0Quan tâm học viên0.0Hài lòng về học phí0.0Sẵn sàng giới thiệu0.0+ Xem thêm

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng kýTìm hiểu ngay