1 phút đọc

Sách bài tập toán lớp 4 PDF

Vở bài tập toán 4 tập 1 được soạn thảo theo chương trình của bộ giáo dục, bao gồm các bài thực hành, rèn luyện, có nội dung và mức độ như sách giáo khoa, ngoài ra cuốn sách còn có
Sách bài tập toán lớp 4 PDF

Vở bài tập toán 4 tập 1 được soạn thảo theo chương trình của bộ giáo dục, bao gồm các bài thực hành, rèn luyện, có nội dung và mức độ như sách giáo khoa, ngoài ra cuốn sách còn có thêm các dạng bài tập kiểu mới, giúp các em rèn luyện thêm, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm toán.


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Video liên quan