Sách Dạy đọc nhanh PDF

Ebook Dạy đọc nhanh (The speed reading book) - Tony buzan

(BQ) Tony Buzan cung cấp thông tin về đôi mắt và bộ não nhằm giúp bạn cải thiện mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động đọc hiểu của bạn đồng thời chứng minh một điều: có thể đọc với tốc độ trên 1000 từ mỗi phút. Phương pháp tiên tiến của tác giả trong việc tiếp cận đề tài này đã giúp kỹ thuật đọc nhanh trở nên dễ hiểu, và bạn có thể áp dụng được ngay để nâng cao tốc độ, mức độ tiếp thu và chất lượng đọc hiểu của mình.

Thể loại Tài liệu miễn phí Kỹ năng tư duy

Số trang 160

Ngày tạo 8/30/2018 1:00:47 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 21.02 M

Tên tệp

Tải Ebook Dạy đọc nhanh (The speed reading book) - Ton... (.pdf)

Xem mẫu

Video liên quan