sáng kiến kinh nghiệm lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng

SKKN: Một số biện pháp để dạy tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ từ 24 - 36 tháng

Chơi là một trong các hoạt động học tập của trẻ và có mục đích to lớn đối với sự phát triển toàn diện về nhân cách con người. Thông qua hoạt động vui chơi còn hình thành ở trẻ những chức năng tâm lý, những cơ sở ban đầu của nhân cách con người. » Xem thêm Xin mời thầy cô tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp để dạy tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ từ 24 - 36 tháng để giúp trẻ phát triển. » Thu gọn Chủ đề:

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ DẠY TỐT HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ NHÀ TRẺ TỪ 24  36 THÁNG
 2. 1/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết trẻ mầm non :" Học mà chơi, chơi mà học". Chơi là một trong các hoạt động học tập của trẻ và có mục đích to lớn đối với sự phát triển toàn diện về nhân cách con người. Thông qua hoạt động vui chơi còn hình thành ở trẻ những chức năng tâm lý, những cơ sở ban đầu của nhân cách con người. Không những thế mà cũng hình thành và phát triển ở trẻ các lĩnh vực sau: 1. Phát triển Thể chất 2. Phát triển Nhận thức 3. Phát triển Ngôn ngữ 4. Phát triển Tình cảm , quan hệ xã hội và thẩm mỹ Vì hoạt động vui chơi không thể thiếu đối với trể mầm non nên tôi chọn đề tài : Một số biện phỏp để dạy tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ từ 24-36 tháng  . 2/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Tôi chon đề tài : Một số biện pháp để dạy tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ từ 24-36 tháng  nhằm mục đích giúp trẻ được vui chơi thoải mái,hoạt động tích cực .Đặc biệt là thông qua hoạt động vui chơi giup trẻ phát triển toàn diện về bốn lĩnh vực:Thể chất, Ngôn ngữ, Nhận thức, Tình cảm xã hội và thẩm mỹ. 3/ĐỐI TƢỢNG PHAM VI NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu sâu về hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non từ 24- 36 tháng tuổi trường mầm non hoa mai . 4/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU -Tìm ra phương pháp, biện pháp hay nhất, tốt nhất giúp giáo viên chủ động trong việc dạy tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ
 3. -Giúp trẻ được vui chơi một cách thoải mái ,tích cực nhất. 5/PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Phương pháp quan sát các hoạt động dạy của giáo viên,hoạt động chơi của học sinh -.Phương pháp trải nghiệm. -Qua nghiên cứu sách vở, chuyên đề,tài liệu có liên quan đến hoạt đông vui chơi của trẻ nhà trẻ . 6NÔI DUNG ĐỀ TÀI. -Nghiên cứu về cơ sở lí luận liên quan đến đề tài. -Tìm hiểu về thực trạng của trẻ từ 24-36 tháng tuổi,của giáo viên, của môn hoạt động vui chơi. -Đề ra biện pháp,giải pháp để thực hiện đề tài. .B NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIấN CỨU Chƣơng I Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1/Cơ sở pháp lí: Chương trỡnh giỏo dục mầm non đựoc biên soạn trên cơ sở quy định của luật giáo dục và đó được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo kí ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/7/2009.Chương trỡnh giỏo dục mầm non được tiến hành nghiên cứu xây dựng từ năm 2002 theo quy định khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà sư phạm ,cán bộ quản lớ giỏo dục ,giỏo viờn mầm non
 4. với mục tiờu là: giỳp trẻ em phỏt triển về thể chất, tỡnh cảm , trớ tuệ, thẩm mĩ, hỡnh thành những yếu tố ban đầu của nhõn cỏch . Với yờu cầu về nội dung giỏo dục mầm non là: phự hợp với sự phỏt triẻn tõm sinh lớ ở trẻ em , hài hũa giữa nuụi dưỡng , chăm sóc và giáo dục .Giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh,nhanh nhẹn . Cung cấp kĩ năng sống phù hợp lứa tuổi. Giỳp trẻ em biết kớnh trọng , yờu mến, lễ phộp với ụng bà , cha mẹ , cụ giỏo .Yờu quý anh , chị, em, bạn bố. Thật thà, mạnh dạn, tự tin, hồn nhiờn, yờu thớch cái đẹp, ham hiểu biết thích đi học. Với yêu cầu về phương pháp giáo dục mầm non là: Đối với nhà trẻ phương pháp giáo dục phải chỳ trọng sự giao tiếp thường xuyên, thể hiện sự yêu thương , gắn bó của người lớn đối với trẻ. Chú ý đặc điểm cá nhân của trẻ để lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp .Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động, giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi. 2/Cơ sở lí luận: Đối với trẻ mầm non  học mà chơi, chơi mà học  nhưng học phải đi đôi với hành, đó cũng là 1 trong nhưng phương tiện để phát triển trí thông minh cho trẻ ngay từ khi cũn nhỏ. Thụng qua hoạt động vui chơi cũn nhằm phỏt triển cho trẻ về mặt thể chất: rốn luyện sức khỏe, sự dẻo dai cho trẻ cung cấp cho trẻ hiểu biết về cơ thể mỡnh, tập cho trẻ 1 số kĩ năng giữ gỡn vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường, tự phục vụ bản thân, Rèn luyện và phát triển kĩ năng vận động và cỏc tố chất thể lực: nhanh nhẹn, dẻo dai, linh hoạt. Phát triển năng lực các giác quan thông qua đó trẻ được phát triển 1 cách hài hũa, được tiếp xỳc thực với cuộc sống của mỡnh, biết thể hiện năng lực, sự hiểu biết của bản thõn. VD: Trũ chơi: Máy Bay. Trũ chơi này giúp trẻ biết thay đổi vận động 1 cách kịp thời theo tớn hiệu, phát triển vận động chạy, ngồi xuống,đứng lên Thông qua hoạt động vui chơi cũn phỏt triển cho trẻ về mặt nhận thức. Qua trũ chơi cung cấp cho trẻ hiểu biết về thế giới xung quanh và hành động hợp lí trong môi trường đó. Thông qua trũ chơi trẻ cũn nhận biết được màu sắc, kích
 5. thước,Từ đó hỡnh thành và phát triền về năng lực, trí tuệ cho trẻ (Quan sát, phân tích, so sánh, phân loại). Phát triển ở trẻ tính tũ mũ, ham hiểu biết, khả năng chú ý, tưởng tượng từ nhỏ, khả năng sáng tạo, làm việc độc lập, VD: Trũ chơi:- Thiếu bạn nào?, -Cỏi gỡ biến mất?, - Thờm gỡ thiếu gỡ?.......Qua cỏc trũ chơi này việc phát triển ở trẻ khả năng chú ý, quan sỏt, phõn tớch, so sỏnh. Thông qua hoạt động vui chơi cũn phỏt triển ngụn ngữ cho trẻ như rèn luyện kĩ năng nghe hiểu, trả lời khi được hỏi. Để giao tiếp với mọi người xung quanh. Qua đó trẻ cũng thu được những kinh nghiệm sống cho bản thõn. Trẻ cũn biết diễn đạt ý nghĩ và mong muốn của mỡnh, biết thể hiện tỡnh cảm, cảm xỳc của mỡnh đối với mọi người xung quanh, với đồ chơi, với cây, hoa quả xung quanh trẻ. VD: Trũ chơi:- Bỳp bờ mặc gỡ?, - Con gỡ kờu thế nào?, - Cỏi gỡ trong tỳi?, Cỏc trũ chơi này đều rèn luyện ngụn ngữ cho trẻ, phát triển kĩ năng nghe, hiểu, trả lời cõu hỏi. Thông qua hoạt động vui chơi cũn nhằm phỏt triển về mặt tỡnh cảm,quan hệ xả hội và thẩm mĩ cho trẻ : cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về hiện tượng xó hội xung quanh trẻ.Từ đó hỡnh thành ở trẻ tỡnh cảm, thỏi độ tích cực với cộng đồng, với môi trường xung quanh trẻ.Giáo dục trẻ sự tự tin, tính tích cực, tính sáng tạo theo năng lực của bản thân. VD:Thụng qua trũ chơi :-Bỏc sĩ - Bỏn hàng. 3/Cơ sở thực tiễn: -Căn cứ vào thực tế, vào kết quả các tiết dạy hoạt động vui chơi -Căn cứ vào nhu cầu và sự hứng thỳ của trẻ.
 6. -Căn cứ vào sách hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trỡnh giỏo dục mầm non nhà trẻ (3-36 t Chƣơng II Thực trạng của đề tài: 1/ khỏi quỏt phạm vi: Nghành giỏo dục huyện Sông Hinh trong những năm gần đây đó quan tõm nhiều hơn với bậc học mầm non . Để hũa nhập với sự đổi mới của các bậc học khác thỡ bậc học mầm non cũng đó tiến hành đổi mới để phù hợp với sự đổi mới chung của giáo dục cả nước ,cũng như của thế giới. Trường mầm non Hoa Mai đó và đang thực hiện chương trỡnh mầm non mới và là trường dẫn đầu trong khối mầm non của huyện nhà. 2/Thực trạng . Trường mầm non Hoa Mai đang từng bước phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia. Nhưng hiện nay trường cũn gặp nhiều khú khăn về cơ sở vật chất ,về trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Đồ dùng đồ chơi cho trẻ trải nghiệm, khám phá chưa phong phú. trong thời gian đầu thực hiện chưong trỡnh đổi mới việc tổ chức vui chơi cho trẻ cũn gặp nhiều khó khăn như cũn thiếu đồ dùng đồ chơi. Số trẻ trong một lớp đông . Cũn một số ớt giỏo viờn hiểu chưa sõu tác dụng cũng như cách tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ. 3/Nguyờn nhõn thực trạng : -Đồ dùng đồ chơi cho trẻ cũn chưa phong phú. -Các hoạt động chơi của trẻ chưa được chú trọng đúng mức. -Số trẻ trong lớp đông mà nhận thức của trẻ nhà trẻ cũn hạn chế nờn việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ cũn gặp khú khăn (quy định số trẻ cho một trũ chơi là từ 4-5 trẻ hoặc 6-8 trẻ cho một trũ chơi) nờn việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi
 7. Chƣơng III Biện pháp ,giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài. 1/Cơ sở để đề xuất giải pháp: Qua tỡm hiểu về tõm sinh lớ trẻ ở lứa tuổi 24-36 thỏng tuổi. Qua thực tế giảng dạy theo phương pháp khuyến khích tính độc lập và tính tích cưc,chủ động của trẻ,cùng với sự quan tâm của giáo viên đối với môn hoạt động vui chơi .Tôi có đưa ra một số biện pháp,giải pháp để dạy tốt môn hoạt động vui chơi . 2/Cỏc giải phỏp chủ yếu: *Để dạy tốt môn hoạt động vui chơi trước hết người giáo viên cần nắm được yêu cầu chính của hoạt động vui chơi là: -Trẻ phải tớch cực, chủ động, hứng thỳ trong khi chơi ,biết chơi hũa đồng cùng các bạn. -Trẻ biết giao tiếp và làm được một số thao tỏc liờn tiếp trong trũ chơi thao tác vai. -không ném vứt ,đập phá đồ chơi, biết cùng cô thu dọn đồ dùng đồ chơi vào nơi quy định. Để từ đó có phương pháp dạy tốt. *Để khắc phục tỡnh trạng thực tế của trường lớp là : -Đồ dùng đồ chơi cũn thiếu:Thỡ cỏc giỏo viờn cần cố gắng hết sức mỡnh để làm mới, làm bổ sung những đồ dùng cũn thiếu,đó hư hỏng. Hàng năm trường đó tổ chức thi đồ dùng dạy học -Đó cũng là dịp để cho các giáo viên bổ sung những đồ dùng cũn thiếu. -Số trẻ trong lớp đông mà việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ như vậy sẽ gặp khó khăn(quy định số trẻ cho một trũ chơi là từ 4-5 trẻ hoặc 6-8 trẻ cho một trũ chơi). Để khắc phục tỡnh trạng này thỡ cỏc cụ giỏo phải chia nhỏ số trẻ ra thỡ mới thực hiện được việc tổ chức vui chơi cho trẻ.
 8. - Để giáo viên hiêủ sâu hơn nữa tác dụng , cũng như cách tổ chức giờ hoạt đông vui chơi cho trẻ nhà trẻ thỡ trước hết giáo viên cần nắm được tác dụng của việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ là: Thụng qua hoạt động vui chơi nhằm giúp trẻ phát triển trớ thụng minh, ham hiểu biết, phỏt triển cho trẻ về mặt thể chất : rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai cho trẻ cung cấp cho trẻ hiểu biết về cơ thể mỡnh, tập cho trẻ 1 số kĩ năng giữ gỡn vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường, tự phục vụ bản thân, Rốn luyện và phát triển kĩ năng vận động và các tố chất thể lực: nhanh nhẹn, dẻo dai, linh hoạt. Phát triển năng lực các giác quan thông qua đó trẻ được phát triển một cách hài hũa, được tiếp xúc thực với cuộc sống của mỡnh, biết thể hiện năng lực, sự hiểu biết của bản thõn. Tiếp theo giáo viên phải nắm được mục tiờu của giỏo dục mầm non là: giỳp trẻ em phỏt triển về thể chất, tỡnh cảm , trớ tuệ, thẩm mĩ, hỡnh thành những yếu tố ban đầu của nhân cách .Với yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non là: phự hợp với sự phỏt triển tõm sinh lớ ở trẻ em , hài hũa giữa nuụi dưỡng , chăm sóc và giáo dục .Giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn . Cung cấp kĩ năng sống phù hợp lứa tuổi.Kớch thớch tớnh tũ mũ, ham hiểu biết, thích đi học. Với yêu cầu về phương pháp giáo dục mầm non là: Đối với nhà trẻ phương pháp giáo dục phải chú trọng sự giao tiếp thường xuyên, thể hiện sự yêu thương , gắn bó của người lớn đối với trẻ. Chú ý đặc điểm cá nhân của trẻ để lựa chọn phương phỏp giỏo dục phự hợp .Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động, giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi. Tiếp theo là Giáo viên phải nắm được yêu cầu chính của hoạt động vui chơi, nắm được yêu cầu cụ thể của từng bài ,phải linh hoạt, phối hợp giữa phương pháp cũ và mới trong cách tổ chức giờ hoạt động vui chơi để trẻ không cảm thấy nhàm chán. Biết khắc phục những khó khăn của trường lớp.Biết chọn trũ chơi phù hợp với điều kiện ở trường lớp,điều kiện ở địa phương .Biết duy trỡ tớnh tớch cực ở trẻ, biết giúp đỡ, tham gia chơi cùng trẻ khi cần thiết, biết thay đổi đồ chơi để tránh gây nhàm chán cho trẻCó như vậy giờ hoạt động vui chơi sẽ đạt hiệu quả cao. *Để học sinh khụng cảm thấy nhàm chỏn trong giờ hoạt động vui chơi thỡ cụ giỏo cần nắm vững cỏc bước sau :
 9. -Giỏo viờn giới thiệu tên góc chơi hoặc tên trũ chơi. -Giỏo viờn giới thiệu nội dung chơi đối với hoạt động chơi ở góc hoặc quy định sân chơi, cách chơi đối với trũ chơi .(Tựy theo trũ chơi mà giỏo viờn làm mẫu kốm theo giải thớch hoặc chỉ giải thích cách chơi cho trẻ hiểu , rồi cùng chơi với trẻ) VD:Trũ chơi :Gà trong vườn rau. Đối với trũ chơi này giỏo viờn chỉ cần giới thiệu tờn trũ chơi, quy định sân chơi, cách chơi ,rồi cùng trẻ chơi -chứ không cần làm mẫu cách chơi. VD:Trũ chơi:Cắp cua bỏ giỏ. Đối với trũ chơi này đũi hỏi sự khộo lộo của cỏc ngún tay nờn khụng phải trẻ nào cũng chơi được trũ chơi một cỏch dễ dàng Vỡ vậy giỏo viờn cần làm mẫu có giải thích cách chơi để trẻ dễ hỡnh dung cách chơi vỡ trẻ chơi được trũ chơi thỡ trẻ mới hứng thú chơi . -Giáo viên phải biết bao quát, giúp đỡ, tham gia khi cần thiết như: cung cấp đồ chơi, bổ sung kiến thức , chỉ bảo kĩ năng , uốn nắn hành viđúng lúc ,kịp thời cho trẻ . VD:Trũ chơi :Bác sĩ. Đối với trũ chơi này giáo viên nên giúp đỡ trẻ một số câu giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân như hỏi han về bệnh tật, dặn dũ uống thuốcNếu trẻ cú hành vi nộm, vứt ,đập phá đồ chơi cô phải là người uốn nắn hành vi đó ngay, kịp thời . VD:Trẻ chơi ở 3 góc thỡ giỏo viờn nờn bao quỏt chung cả 3gúc để có sự giúp đỡ kịp thời về cách chơi hoặc gợi ý trẻ về hướng chơi, giúp trẻ nghĩ ra nhiều cách chơi, trẻ sẽ hứng thú chơi hơn, hoặc cụ sẽ uốn nắn gúp ý kịp thời những hành vi chưa đúng như: Ném ,vứt ,đập, giành đồ chơi với bạn. Tựy theo trũ chơi mà giáo viờn có sự tham gia ,giúp đỡ,chỉ bảo,uốn nắn trẻ . -Duy trỡ hoạt động tích cực ở trẻ : giáo viên có thể tham gia vào hoạt động chơi của trẻ ở các góc chơi hoặc các trũ chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ một số câu giao tiếp hoặc giúp đỡ trẻ về hướng phát triển của trũ chơi giúp trẻ chơi tích cực, sáng
 10. tạo.Muốn được như vậy giỏo viờn cần biết cỏch giới thiệu trũ chơi, tham gia khi cần thiết, bao quỏt tốt, quản lớ tốt quỏ trỡnh chơi của trẻ. *Giới thiệu trũ chơi ,góc chơi : Là một bước không thể thiếu được nó giỳp trẻ làm quen với điều kiện chơi trong lớp, giúp trẻ chủ động tỡm kiếm đồ chơi, thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định. Nhưng giới thiệu phải tiến hành ngay từ đầu giờ chơi, tùy theo từng trường hợp cụ thể là chơi ở góc hay chơi trũ chơi, chơi trong nhà hay chơi ngoài trời để giáo viên có sự chủ động trong việc giới thiệu cách chơi . -Đồ chơi cho trẻ chơi phải đảm bảo an toàn ,vệ sinh, đảm bảo tính thẩm mĩ , đồ chơi để vào cỏc gúc tựy thuộc theo chủ điểm, tựy thuộc vào mục đích, vào thời điểm cụ thể, đồ chơi trong góc nên thay đổi luân phiên để tránh gây nhàm chán cho trẻ. *Ngoài hoạt động chơi ở các góc giáo viên cần tổ chức cho trẻ chơi cỏc trũ chơi như: +Trũ chơi để phát triển ngụn ngữ: Bỳp bờ mặc gỡ? Con gỡ kờu thế nào Tiếng kờu của cỏi gỡ?... +Trũ chơi để nhận biết phân biệt: -Tỡm đúng màu. -Tỡm đúng hỡnh -Hỡnh khối gỡ trong tỳi + Trũ chơi để luyện khéo tay : Tay đẹp . Cua bũ. Xõu hạt .
 11. +Trũ chơi vân động : Mèo và chim sẻ. Chim sẻ và ụtụ. +Trũ chơi thao tác vai:Nấu ăn Bỏn hàng Bỏc sĩ. +Trũ chơi dân gian: Chi chi chành chành. Lộn cầu vồng. Kéo cưa lừa xẻ. Những trũ chơi này có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời . Nếu tổ chức được các trũ chơi này ở ngoài trời cho trẻ sẽ giúp trẻ được hít thở không khí trong lành, đựơc sưởi nắng, thỏa món nhu cầu vận động của trẻ, nhu cầu khỏm phỏ thiờn nhiờn của trẻ. Nhưng hoạt động ngoài trời có thể thay đổi tùy theo thời tiết, Theo sự hứng thú của trẻ trong thời gian tổ chức hoạt động chơi ở ngoài trời thỡ giỏo viờn nờn tổ chức cỏc trũ chơi vận động, trũ chơi dõn gian. Giỏo viờn phải bao quỏt, chỉ dẫn cho trẻ chơi an toàn hiệu quả, dạy trẻ biết tận dụng môi trường để rốn luyện thể lực . Nếu tổ chức tốt hoạt động ở ngoài trời cho trẻ sẽ tạo cho trẻ cảm xúc tốt khi trẻ được chơi theo ý thớch . Qua hoạt động vui chơi giáo dục trẻ biết yêu lao động, biết giúp đỡ bạn bè, làm việc đến nơi đến chốn  nhằm phỏt triển toàn diện cho trẻ về mọi mặt để hoàn thiện dần nhân cách. C.KẾT QUẢ ÁP DỤNG ĐỀ TÀI SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN: Qua một năm thực hiện đề tài đạt được các kết quả sau: - Giáo viên đó hiểu sõu hơn về tác dụng cũng như cách tổ chức hoạt động vui chơi đối với trẻ nhà trẻ từ 24-36 thỏng. - Giáo viên đó khắc phục được một số khó khăn của trường, lớp. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ được vui chơi.
 12. -Giáo viên biết linh hoạt, kết hợp giữa phương pháp cũ và phương pháp mới -Khuyến khích được tính tích cực ở trẻ, động viên trẻ tham gia vào hoạt động chung. -Tạo điều kiện cho trẻ khám phá,trải nghiệm. -Trẻ tập trung chỳ ý vào nội dung cụ giỏo đó hướng dẫn . -Trẻ đó biết chơi hũa đồng với bạn. Không vứt, ném, đập phá đồ dùng đồ chơi. -Giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm phong phú hơn. D. Kết luận và kiờn nghị : 1/Kết luận: Trờn đây là SKKN:> nhằm giỳp cỏc giỏo viờn nhà trẻ thấy rừ hơn tác dụng và cách tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ . Rất mong sự gúp ý của cấp trờn bảng sỏng kiến của tụi được hoàn thiện hơn. 2/Kiến nghị: -Tụi rất mong cấp trờn hỗ trợ, cấp phỏt thật nhiều đồ chơi, tranh ảnh, lụ tụ, sỏch bỏo, tài liệu, băng hỡnh, liên quan đến các hoạt động học, chơi của trẻ nhà trẻ . Hai riờng ngày2 thỏng 11 năm2010 Người viết Lõm Thị Hoà
 13. 1   A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài. 2.Mục đích nghiên cứu. 3.đối tượng phạm vi ngiên cứu. 4.nhiệm vụ nghiờn cứu. 5.Phương pháp nghiên cứu. 6.nội dung đề tài. 2   b.NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chƣơng 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1.Cơ sở pháp lí. 2.Cơ sở lí luận 3.Cơ sở thực tiễn. Chƣơng 2: Thực trạng của đề tài. 1.khỏi quỏt phạm vi. 2.Thực trạng. 3. Nguyờn nhõn thực trạng. Chƣơng 3: Biện pháp giải pháp chủ yếu của đề tài.
 14. 1.Cơ sở đề xuất giải pháp. 2.Cỏc giải phỏp chủ yếu. 3.Tổ chức triẻn khai thực hiện 3   C.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận. 2.Kiến nghị. 4   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Video liên quan