Sau of course là gì

Cách dùng of course

Chúng ta dùng of course (not) với nghĩa 'như mọi người biết' hoặc 'hiển nhiên'.
Ví dụ:
It looks as if the sun goes round the earth, but of course, that's not true.
(Có vẻ như mặt trời xoay quanh trái đất nhưng hiển như không phải vậy.)
We'll leave at eight o'clock. Granny won't be coming, of course.
(Chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ. Như mọi người đã biết, Granny sẽ không đến.)

Of course có thể dùng để đáp lại yêu cầu một cách lịch sự.
Ví dụ:
Could you help me? ~ Of course.
(Anh có thể giúp tôi không? ~ Dĩ nhiên rồi.)

Nhưng of course không phải lúc nào cũng là một lời đáp lịch sự cho một phát biểu về sự kiện nào đó.
Ví dụ:
It's cold. ~ It certainly is.
(Trời lạnh. ~ Chắc chắn vậy.)
KHÔNG DÙNG: Of course it is - Câu này rất bất lịch sự vì nó diễn đạt ý người nói đầu tiên đã nói đến một điều quá hiển nhiên không đáng để đề cập đến.

Tại sao lại học tiếng Anh trên website TiengAnh223.Com?

TiengAnh223.Com là website học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1 triệu người học hàng tháng. Với hàng ngàn bài học bằng video và bài tập về tất cả các kỹ năng như phát âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mất gốc etc... website TiếngAnh223.Com sẽ là địa chỉ tin cậy cho người học tiếng Anh từ trẻ em, học sinh phổ thông, sinh viên và người đi làm.

Bài học tiếp:                                                        Cách dùng often Cách dạng động từ tiếng Anh cổ Cách dùng trạng từ once Cách dùng liên từ once Cách dùng từ thay thế one

Bài học trước:                                                        Số trong tiếng Anh Cách dùng nowadays Cách dùng now (that) Cấu trúc noun + noun: các trường hợp đặc biệt Cấu trúc noun + noun: quy tắc cơ bản

Học thêm Tiếng Anh trên TiếngAnh223.ComLuyện Thi TOEIC Học Phát Âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Luyện Thi B1 Tiếng Anh Trẻ Em

Video liên quan