Smile tiếng Anh là gì


Từ:                                 smile                             /smail/

động từ

mỉm cười, cười tủm tỉm; cười

to smile sweetly

cười dịu dàng

to smile cynically

cười dịu dàng                                                                                                     ví dụ khác

to smile someone's anger away

cười cho ai hết giận

fortune smiles on (upon) him

hắn gặp vận may

danh từ

nụ cười; vẻ mặt tươi cười

to give a faint smile

cười nửa miệng

face wreathed in smiles

mặt tươi cười

Cụm từ/thành ngữ

to smile away

cười để xua tan

to smile on (upon)

mỉm cười với; mỉm cười ra ý tán thành, mỉm cười đồng ý, mỉm cười động viên

to come up smiling

lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn mới, lại tiếp tục một keo mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

to smile somebody into doing something

cười để khiến ai làm việc gì

Từ gần giống                                                                                    semi-smile                                                                                                            smileless                                                                                                                            
                                                                               


Video liên quan