Soát xét báo cáo tài chính là gì

Trả lời:

Xuất phát từ việc một số doanh nghiệp công bố thông tin không thực sự minh bạch trong các báo cáo định kì hàng quý gây ảnh hưởng không tốt đến cổ đông và các nhà đầu tư, Hội kiểm toán viên nhà nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã đưa ra kiến nghị với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết cần công bố báo cáo tài chính có kiểm toán định kì giữa năm và hàng quý phải có soát xét, trong năm 2009.

Soát xét báo cáo tài nhằm đưa ra ý kiến kết luận là không (hoặc có) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính đã không được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Tuy nhiên, việc soát xét báo cáo tài chính không cung cấp tất cả bằng chứng kiểm toán và cũng không đưa ra sự đảm bảo hợp lý như một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Như vậy, soát xét báo cáo tài chính có mức độ chính xác, cũng như yêu cầu thấp hơn kiểm toán.

Về bản chất, nếu các doanh nghiệp niêm yết thực hiện được đúng theo như đề nghị trên thì thông tin công bố sẽ chính xác và minh bạch hơn, hạn chế được rất nhiều sai sót của báo cáo tài chính quý. Bản thân doanh nghiệp cũng cẩn trọng hơn trong việc hạch toán trong kì báo cáo. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khó khăn trong việc triển khai soát xét báo cáo tài chính hàng quý và kiểm toán giữa kì, như không đủ thời gian để thực hiện soát xét hàng quý, chi phí tốn kém trong bối cảnh các doanh nghiệp đang thắt chặt chi tiêu.

(Câu trả lời do Công ty Chứng khoán FPT - FPTS cung cấp)

Bạn muốn chia sẻ thông tin, hoặc có thắc mắc liên quan đến chứng khoán ? Hãy chia sẻ tại đây.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Soát xét báo cáo tài chính là gì