soho house là gì - Nghĩa của từ soho house

soho house có nghĩa là

Một câu lạc bộ Premier chỉ có thành viên cho các cá nhân làm việc hoặc liên quan đến các ngành công nghiệp thời trang, nghệ thuật, âm nhạc, văn học và các ngành công nghiệp sáng tạo, nơi các thành viên có thể thưởng thức thực phẩm/đồ uống thần thánh, chơi giữa'Nhà' phải cung cấp, và thậm chí ở lại khách sạn rất riêng. Có nguồn gốc ở London, bây giờ với các ngôi nhà trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Ấn Độ, đây là một câu lạc bộ độc quyền nơi các cá nhân sáng tạo và nghệ thuật có thể mang tính xã hội theo cách sáng tạo và nghệ thuật của riêng họ.

Ví dụ

Roland: Hãy uống đồ uống tại nhà Soho. Nancy: Đợi đã, bạn có nên đặt phòng khách sạn của mình trước không? ROLAND: Tại sao tôi cũng sẽ ở lại nhà Soho.