Sói Tiếng Anh đọc là gì

Trang chủ » W » wolf : loài chó sói (qúp-phơ)

wolf : loài chó sói (qúp-phơ)Tiếng Anh Phú Quốc · Hiển thị bài đăng từ

https://www.tienganhphuquoc.com/2018/06/wolf-loai-cho-soi.html

- Dịch nghĩa: loài chó sói
- Từ loại: danh từ
- Số âm tiết: 01 âm
- Phiên âm tiếng Việt: qúp-phơ
- Phiên âm quốc tế: /wulf/
- Hướng dẫn viết: w + o + l + f
- Ví dụ câu:
The wolf is a type of dog living in the nature.
Chó sói là một loài chó sống hoang dã.
Some people have a wolf pet at home.
Vài người có thú nuôi chó sói ở nhà.
Are you scared of the wolf?
Bạn có sợ loài chó sói không?

chủ đề các loài thú ăn thịt từ vựng

Video liên quan